Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 125

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do ogłądania nowego 125. odcinka programu "Dzień dobry we Wrocławiu".

Вітаємо!
Мене звати Марія Кобицька і це програма „Доброго ранку у Вроцлаві”. Сьогодні я розповім вам про
:

9-тий Енергетичний конгрес Нижньосілезького інституту енергетичних досліджень

юридичні консультації для мігрантів в Нижньосілезькому Воєводському управлінні  

а також про програму Koleje Dolnośląskie для людей похилого віку. 

Запрошую до перегляду! 

Witam!

Nazywam się Maria Kobytska, a to jest program “Dzień dobry we Wrocławiu”. Dziś opowiem o:

IX Kongresie Energetycznym Dolnośląskiego Instytutu Badań Energetycznych,

Poradach prawnych dla migrantów w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim,

a także o programie Koleje Dolnośląskie dla osób starszych. 

Zapraszam do oglądania.

Transformacja energetyczna. Współpraca Polski i Niemiec.

Для того, щоб зробити енергетичний перехід можливим і ефективним, необхідна співпраця, в тому числі міжнародна. На 9-му Енергетичному конгресі Нижньосілезького інституту енергетичних досліджень обговорювалася така співпраця між Польщею та Німеччиною.

Aby transformacja energetyczna była możliwa i efektywna, potrzebna jest współpraca, także międzynarodowa. Na IX Kongresie Energetycznym Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych rozmawiano takiej współpracy na linii Polska-Niemcy.

– Rozmawialiśmy o współpracy transgranicznej, o współpracy Dolnego Śląska, Saksonii, o współpracy przedsiębiorców i instytucji. Albowiem ta transformacja energetyczna, która następuje i następowała wcześniej w Saksonii, dzisiaj ma miejsce na naszym terenie. Dzisiaj też patrzymy i bierzemy dobre praktyki pod uwagę. Korzystamy z tych wzorów. Korzystamy z doświadczeń, aby nasz wspólny region dynamicznie mógł się rozwijać, aby był to zrównoważony rozwój. I takie kongresy jak dzisiejszy, dziewiąty już Kongres Energetyczny, są doskonałą platformą wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych kontaktów i określenia strategii na przyszłość – mówi Hubert Papaj, prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

– Ми говорили про транскордонне співробітництво, про співпрацю між Нижньою Сілезією та Саксонією, про співпрацю між підприємствами та установами. Бо цей енергетичний перехід, який відбувається і відбувався раніше в Саксонії, відбувається сьогодні і в нашому регіоні. Сьогодні ми також вивчаємо і беремо до уваги хороші практики. Ми використовуємо ці моделі. Ми використовуємо досвід, щоб наш спільний регіон міг динамічно розвиватися, щоб він був стійким. І такі конгреси, як сьогоднішній, дев’ятий Енергетичний конгрес, є чудовою платформою для обміну досвідом, встановлення нових контактів і визначення стратегій на майбутнє, – говорить Хуберт Папай, президент Агенції регіонального розвитку Карконоше.

Діалог – це найважливіше, але вже є конкретні ідеї.

Najważniejszy jest dialog, ale są już konkretne pomysły.

– Musimy przede wszystkim rozpoczynać dialog o koncepcjach, ale też o krokach konkretnych. I jednym z takich konkretnych kroków byłoby np. ustalić warunki, żeby móc osiągnąć dostawy ciepła do miasta Görlitz, Zgorzelca – mówi Martin Kremer, konsul generalny Niemiec we Wrocławiu.

Ми повинні, перш за все, розпочати діалог про концепції, але також і про конкретні кроки. І одним з таких конкретних кроків могло б бути, наприклад, створення умов для забезпечення теплопостачання міста Герліц, Згожелец, – каже Мартін Кремер, Генеральний консул Німеччини у Вроцлаві.

– Naszym właścicielem jest samorząd województwa dolnośląskiego i umożliwia nam to realizację wielu projektów. Ostatnio np. realizowaliśmy duży projekt „Wirtschaftsförderung Sachsen”. To jest Agencja Wspierania Gospodarki Saksonii, podczas którego przez trzy lata organizowaliśmy giełdy B2B, konferencje oraz analizowaliśmy potrzeby przedsiębiorców po stronie niemieckiej oraz po stronie polskiej – mówi Hubert Papaj, prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Нашим власником є місцева влада Нижньосілезького воєводства, і це дозволяє нам реалізовувати багато проектів. Нещодавно, наприклад, ми реалізували великий проект під назвою „Wirtschaftsförderung Sachsen”. Це Агентство економічної підтримки Саксонії, в рамках якого протягом трьох років ми організовували обміни B2B, конференції та аналізували потреби підприємців з німецької та польської сторони, – розповідає Хуберт Папай, президент Агенції регіонального розвитку Карконоше.

– Tutaj mamy innowacje, mamy uniwersytety, mamy współpracę ugruntowaną w obszary polsko-niemieckie i być może na przykład nowy instytut da nam nowe pomysły. Ale oczywiście to są firmy polsko-niemieckie i mają ogromne szanse, w tym obszarze – mówi Martin Kremer, konsul generalny Niemiec we Wrocławiu.

У нас є інновації, у нас є університети, у нас є співпраця, налагоджена на польсько-німецьких територіях, і, можливо, наприклад, новий інститут дасть нам нові ідеї. Але, звичайно, це польсько-німецькі компанії, і вони мають великі можливості в цій сфері, – каже Мартін Кремер, Генеральний консул Німеччини у Вроцлаві.

16 listopada w Karpaczu odbędzie się 30. edycja giełdy B2B – polsko-niemiecko-czeskie forum kooperacji firm.

16 листопада в Карпачі відбудеться 30-й біржа підприємців – польсько-німецько-чеського форуму ділового співробітництва.

Konsultacje prawne w DUW

Консультація з питань легалізації перебування, інформація про необхідні документи або допомога в інтерпретації нормативних акті.  У Нижньосілезькому Воєводському управлінні є можливість записатися на безкоштовний візит до юриста і отримати кваліфіковану відповідь на ваші питання. 

Porady dotyczące legalizacji pobytu, informacje o wymaganych dokumentach czy pomoc w interpretacji przepisów.  W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim można zapisać się na bezpłatną wizytę u prawnika i uzyskać fachową odpowiedź na nurtujące pytania.

W Dolnośląskim urzędzie Wojewódzkim jest  oferowane bezpłatne, podkreślam, wsparcie dla obywateli państw trzecich, w ramach projektu 2/2014, który obecnie realizujemy. Porady prawne odbywają się tutaj, we Wrocławiu, w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i jeszcze w Legnicy. Planujemy też przedłużenie tych porad prawnych do końca grudnia tego roku – mówi Klaudia Stradomska , inspektorka wojewódzka ds. koordynacji biurem wsparcia uchodźców z Ukrainy. 

– Нижньосілезьке воєводське управління пропонує безкоштовну юридичну підтримку для громадян третіх країн в рамках проекту 2/2014, який ми зараз реалізуємо. Юридичні консультації надаються тут, у Вроцлаві, в Нижньосілезькому воєводському управлінні, а також в Легниці. Ми також плануємо продовжити ці юридичні консультації до кінця грудня цього року – каже Клаудія Страдомська, воєводський інспектор з питань координації офісу підтримки біженців з України.

Porady stacjonarne są jak najbardziej możliwe, dlatego że zapisy na te porady prawne

odbywają się poprzez punkty informacyjno-doradcze. I same porady prawne mogą być także telefoniczne i mailowe, czy wideo rozmowy z naszymi prawnikami, natomiast i tak należy zgłosić się do punktów w celu zapisu – mówi Klaudia Stradomsk , inspektorka wojewódzka ds. koordynacji biurem wsparcia uchodźców z Ukrainy

– Особиста консультація можлива, оскільки запис на неї відбувається через інформаційно-консультаційні центри. А сама юридична консультація може бути також телефонною та електронною поштою, або відеодзвінком з нашими юристами, але в будь-якому випадку для запису потрібно відвідати центри – каже Клаудія Страдомська, воєводський інспектор з питань координації офісу підтримки біженців з України.

Іноземці можуть звертатися з питань працевлаштування, створення та ведення бізнесу в Польщі, а також з інших сфер, таких як сімейне та опікунське право, питання з приводу майна або питання, що стосуються соціального та медичного страхування, пенсійного забезпечення.

Cudzoziemcy mogą zapytać o kwestie zatrudnienia, zakładania i wykonania działalności gospodarczej w Polsce, ale też także z innych dziedzin jak np. prawo rodzinne i opiekuńcze, kwestie majątkowe lub pytania zakresu ubezpieczenia społecznego czy zdrowotnego, emerytur. 

Na stronie urzędu, w zakładce realizowane projekty przez DUW, tam znajdziecie zakładkę biuro wsparcia uchodźców z Ukrainy. Tam też dodajemy informacje nt. terminów porad prawnych, dlatego że we Wrocławiu porady prawne realizujemy we wtorki, środy i czwartki, natomiast w Legnicy dwa-trzy razy w miesiącu i tam wrzucamy informacje nt. terminów – mówi Klaudia Stradomska, inspektorka wojewódzka ds. koordynacji biurem wsparcia uchodźców z Ukrainy.

На сайті офісу у вкладці Проекти, реалізовані DUW, ви знайдете вкладку офіс підтримки біженців з України, яка містить інформацію про дати юридичних консультацій, оскільки у Вроцлаві юридичні консультації надаються по вівторках, середах і четвергах, а в Легниці – два-три рази на місяць, і ми розмістили там інформацію про дати – каже Клаудія Страдомська, воєводський інспектор з питань координації офісу підтримки біженців з України.

Для того, щоб скористатися послугою, все, що вам потрібно мати при собі – це документ, що посвідчує особу.

W celu skorzystania z usługi należy mieć przy sobie jedynie dokument tożsamości.

Oferta Senior +

Понад 20% населення Польщі – це люди похилого віку. Кожен з них може скористатися спеціальними знижковими пропозиціями, підготовленими залізничною компанією Koleje Dolnośląski.

Ponad 20% mieszkańców Polski to osoby starsze. Każdy z nich może skorzystać ze specjalnych ofert rabatowych przygotowanych przez Koleje Dolnośląskie.

– Koleje Dolnośląskie, jak i inni przewoźnicy regionalni, dają możliwość podróżowania w ofercie taryfowej dla osób powyżej 60 roku życia. Aby skorzystać z oferty, dzięki której mamy 25% obniżki ceny biletu jednorazowego, wystarczy posiadać sam dokument potwierdzający ukończenie 60 roku życia. Ta oferta obowiązuje tylko i włącznie przy biletach jednorazowych, więc zawsze zachęcamy seniorów do tego żeby korzystali z usług Kolei Dolnośląskich, a także, na przykład, Polregio, bo bilety są honorowane wzajemnie przez poszczególnych przewoźników regionalnych, żeby korzystali z oferty Senior+  – mówi Andrzej Padniewski, biuro prasowe Koleje Dolnośląskie.

– Koleje Dolnośląskie, як і інші регіональні перевізники, дають можливість подорожувати зa тарифною пропозицією для людей старше 60 років. Щоб скористатися цією пропозицією, яка дає знижку 25% від вартості одного квитка, все, що вам потрібно – це документ, який підтверджує, що вам більше 60 років. Ця пропозиція дійсна лише для разових квитків, тому ми завжди заохочуємо людей похилого віку, які користуються послугами Koleje Dolnośląskie, а також, наприклад, Polregio, оскільки квитки взаємно визнаються окремими регіональними перевізниками, скористатися пропозицією Senior+, – каже Анджей Паднєвський, прес-служба Нижньосілезької залізниці.

– Bilety można nabyć w kasie biletowej, poprzez stronę internetową kolejedolnoslaskie.pl w aplikacjach mobilnych Koleo czy Bilkom, wszędzie tam wystarczy sobie wybrać ofertę taryfową Senior Plus i tylko na podstawie dokumentu możemy podróżować. Dokument, potwierdzający wiek, to może być dokument również międzynarodowy, może to być paszport, może to być jakikolwiek dokument stwierdzający po prostu czy zawierający datę urodzenia podróżnego czy podróżnej – mówi Andrzej Padniewski, biuro prasowe Koleje Dolnośląskie

-Квитки можна придбати в касі, на сайті Koleidolnośląskie.pl, в мобільних додатках Koleo або Bilkom, скрізь, просто виберіть тарифну пропозицію Senior Plus і тільки на підставі документа можна подорожувати. Документом, що підтверджує вік, може бути також міжнародний документ, це може бути паспорт, це може бути будь-який документ, в якому просто вказана або міститься дата народження мандрівника або мандрівниці, – каже Анджей Паднєвський, прес-служба Нижньосілезької залізниці.

Щоб скористатися пропозицією, не обов’язково мати польське походження чи громадянство. Акція доступна для всіх.

Żeby skorzystać z oferty nie trzeba mieć polskiego pochodzenia czy obywatelstwa. Promocja dostępna jest dla wszystkich. 

– To jest stała oferta taryfowa, ona jeszcze do tej pory nigdy nie zmieniała, więc absolutnie tutaj nie ma żadnych ograniczeń czasowych, tylko podkreślam, że to trzeba skorzystać z biletu jednorazowego i tego tak naprawdę dotyczy ta zniżka – mówi Andrzej Padniewski, biuro prasowe Koleje Dolnośląskie

– Це пропозиція з фіксованим тарифом, він ніколи не змінювався, тому тут немає абсолютно ніяких часових обмежень, лише наголошую, що необхідно використовувати разовий квиток і саме на нього, власне, і поширюється знижка, – каже Анджей Паднєвський, прес-служба Нижньосілезької залізниці.

Дякую за увагу, на сьогодні це все. До зустрічі на наступному тижні 

Dziękuję za uwagę, to wszystko na dziś. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy