Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 126

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do ogłądania nowego 126. odcinka programu "Dzień dobry we Wrocławiu".

Мої вітання. Мене звати Анастасія Бойко і ви дивитесь программу „Доброго ранку у Вроцлаві”. У сьогоднішній частині ми розповімо про процес дератизації. Також згадаємо про нове культурне місце на мапі Вроцлава. На сам кінець про річницю Нижньої Сілезії. Запрошуємо до перегляду.

Dzień dobry. Nazywam się Anastazja Bojko i oglądają państwo program „Dzień dobry we Wrocławiu”. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o procesie deratyzacji. Wspomnimy też o nowym kulturalnym miejscu na mapie Wrocławia. Na koniec porozmawiamy o rocznicy Dolnego Śląska. Zapraszamy do oglądania.

DERATYZACJA, CZYLI WALKA ZE SZCZURAMI. JAK SIĘ ODBYWA?

У деяких районах міста, (особливо в тих, які вважаються найстарішими) на подвір’ях можна побачити щурів. Міська влада комплексно та щорічно змагається з цією проблемою, але в ції справі важлива також ініціатива мешканців міста. 

W niektórych częściach miasta, zwłaszcza w najstarszych dzielnicach, na podwórkach można spotkać szczury. Corocznie władze miasta kompleksowo walczą z tym problemem, ale ważna w tej kwestii jest również inicjatywa mieszkańców.

Цьогоріч у Вроцлаві збільшено кількість місяців, в яких відбувається процес обов’язкової дератизації. Відтепер 10 місяців на рік, з перервою в квітні та жовтні, у старому місті забезпечується комплексна дератизація задля комфорту мешканців. 

W tym roku zwiększono liczbę miesięcy, w których we Wrocławiu odbywa się obowiązkowa deratyzacja. Od teraz przez 10 miesięcy w roku, z przerwą w kwietniu i październiku, w trosce o komfort mieszkańców, na Starym Mieście prowadzone jest kompleksowe zwalczanie szkodników.

– Jeśli chodzi o obowiązki deratyzacyjne są one nałożone na właścicieli czy zarządców nieruchomości i w czasie obowiązywania tych terminów deratyzacji jest obowiązek wyłożenia trutek przeciwko gryzoniom, który może być kontrolowany przez straż miejską. Przypomnijmy – niestosowanie się do zasad deratyzacji i do tych terminów obowiązkowych deratyzacji podlega karom grzywny do 500 złotych. Takie kontrole realizuje straż miejska – mówi Marcin Obłoza, UM Wrocławia.

–  Що стосується зобов’язань щодо дератизації, то вони покладаються на власників або управителів нерухомості, і під час цих термінів дератизації існує обов’язок розкидати отрути для гризунів, який може контролюватися муніципальною поліцією. Нагадуємо, що недотримання правил дератизації та цих обов’язкових термінів дератизації карається штрафом до 500 злотих. Такі перевірки здійснює муніципальна поліція, – каже Марцін Облоза, міське управління Вроцлава.

Обов’язкова дератизація зобов’язує на ділянках, які оточені річкою Одра, тобто Алея Армії Крайовей, вулиця На остатнім грошу, Раковецький ліс, тощо. 

Obowiązkowa deratyzacja jest wymagana na obszarach otoczonych rzeką Odrą, tj. aleja Armii Krajowej, ulica Na Ostatnim Groszu, Las Rakowiecki itp.

– Natomiast na pozostałych terenach miasta deratyzacja obowiązuje w marcu i w listopadzie, czyli są dwa miesiące w roku – mówi Marcin Obłoza, UM Wrocławia.

– Натомісць, на решті територій міста дератизація діє у березні та листопаді, тобто два місяці на рік,– каже Марцін Облоза, міське управління Вроцлава.

У випадку, якщо особа зауважить щурів в околицях свого будинку – про це потрібно повідомити в ОСББ, де мають зареагувати та прийняти відповідні міри на початковому етапі проблеми. 

W przypadku, gdy osoba zauważy szczury w pobliżu swojego domu, powinna zgłosić to do spółdzielni mieszkaniowej, gdzie powinni zareagować i podjąć odpowiednie działania na początkowym etapie problemu.

– W przypadku takich nieruchomości jednorodzinnych, domków przydrogowych – tutaj oczywiście mówimy o obowiązkach nałożonych na właścicieli i tutaj we własnym zakresie należy takie preparaty wyłożyć. W przypadku mieszkań komunalnych, oczywiście, mieszkańcy mogą zwrócić się do spółek miejskich, czyli do Wrocławskich Mieszkań, Zarządu Zasobu Komunalnego albo TBS Wrocław i tutaj oczywiście, również zarządcy mają obowiązek stosować się z jednej strony do tych obowiązkowych terminów deratyzacji, a z drugiej strony – reagować, oczywiście, na informację mieszkańców – mówi Marcin Obłoza, UM Wrocławia.

– У випадку односімейних будинків, придорожніх котеджів – тут, звичайно, йдеться про зобов’язання, покладені на власників, і тут від них залежить, чи застосовуватимуть вони такі препарати самостійно. У випадку комунальних квартир, звичайно, мешканці можуть звернутися до муніципальних компаній, таких як Вроцлавське житло, Управління комунальних ресурсів або TBS Вроцлав, і тут, звичайно, адміністратори також зобов’язані, з одного боку, дотримуватися цих обов’язкових періодів дератизації, а з іншого боку – реагувати, звичайно, на інформацію мешканців, – каже Марцін Облоза, міське управління Вроцлава.

Також варто не допускати появу щурів в околицях вашого перебу вання. Для цього потрібно дотримуватись декількох правил задля запобігання проблем з гризунами у майбутньому.

Ważne jest również, aby trzymać szczury z dala od swojego sąsiedztwa. W tym celu należy przestrzegać kilku zasad, aby zapobiec problemom z gryzoniami w przyszłości.

– Przestrzeganie i wyrzucanie resztek jedzenia tylko w tych miejscach, gdzie jest to dozwolone, czyli w miejscach zbierania odpadów. Pod żadnym pozorem, nie wyrzucajmy resztek jedzenia np. do kanalizacji albo po prostu na ulicę. Nie dokarmiamy również gołębi chlebem, bo korzystają z tego szczury i warto również pamiętać o tym, że w przypadku, gdy mamy do czynienia np. ze starymi meblami, których chcemy się pozbyć – nie zostawiajmy ich na podwórkach, by były miejscem idealnym właśnie do bytowania szczurów – mówi Marcin Obłoza, UM Wrocławia.

–  Дотримуйтесь правил і викидайте залишки їжі тільки там, де це дозволено, тобто в місцях збору відходів. За жодних обставин не можна викидати залишки їжі, наприклад, у каналізацію або просто на вулицю. Також не варто годувати хлібом голубів, оскільки це піде на користь щурам, а також варто пам’ятати, що якщо ви маєте справу, наприклад, зі старими меблями, яких хочете позбутися – не залишайте їх на задньому дворі, оскільки це ідеальне місце для проживання щурів, – каже Марцін Облоза, міське управління Вроцлава.

KRUPA ART FOUNDATION

Krupa Art Foundation – це нове культурне місце на мапі Вроцлава. Там можна побачити постійні та тимчасові виставки. Від моменту відкриття, зараз там панує українська атмосфера.

Krupa Art Foundation to nowe kulturalne miejsce na mapie Wrocławia. Można tam zobaczyć wystawy stałe i czasowe. Od momentu otwarcia panuje tu ukraińska atmosfera.

– To miejsce powstało z pasji do sztuki wrocławskich kolekcjonerów sztuki – Sylwii i Piotra Krupy. Cały koncept się jakoś oczywiście w czasie rozwijał, ale też bardzo długo prowadziliśmy tutaj budowę, więc mieliśmy trochę czasu, żeby myśleć czym ma być to miejsce. Generalnie jest już galerią sztuki, która skupią się zarówno na młodych twórcach, na takich też eksperymentalnych projektach, mamy też ku temu jedną z przestrzeni. Chcemy pokazać klasyków polskich sztuki powojennej i właśnie znajdujemy się w tej przestrzeni galerii – mówi dr Katarzyna Młyńczak-Sachs, Krupa Art Foundation. 

–  Це місце народилося з пристрасті до мистецтва вроцлавських колекціонерів Сильвії та Пьотра Крупи. Звичайно, вся концепція розвивалася з часом, але ми також витратили дуже багато часу на будівництво, тому у нас був час подумати про те, яким має бути це місце. Загалом, це вже художня галерея, яка буде зосереджена на молодих художниках, на таких експериментальних проектах, і для цього у нас також є простір. Ми хочемо показати, так би мовити, класику польського повоєнного мистецтва, і ми знаходимося в цьому галерейному просторі, – розповідає д-р Катажина Млинчак-Сакс, Krupa Art Foundation.

-Jesteśmy nową przestrzenią sztuki współczesnej we Wrocławiu. Będziemy realizowali wystawy przeglądowe, programowe zarówno bardziej historyczne jak i eksperymentalne poświęcone młodszej sztuce – mówi Antoni Burzyński, kurator Krupa Art Foundation. 

-Ми – новий простір для сучасного мистецтва у Вроцлаві. Ми реалізовуватимемо оглядові виставки, програмні виставки як більш історичних, так і експериментальних робіт, присвячених молодому мистецтву, – розповідає Антоні Буржинський, куратор Krupa Art Foundation.

Місце створювалось близько п’яти років. Одна частина складається з колекції робіт, а інша – з тимчасових виставок. Перша тимчасова виставка – „Як тече річечка” – була створена художниками з України.

Miejsce powstawało około pięciu lat temu. Jedną część tworzy kolekcjonerski zbiór dzieł, a drugą wystawy czasowe. Pierwsza wystawa czasowa „Jak płynie rwąco” została stworzona przez artystów z Ukrainy.   

-Zdecydowaliśmy zacząć od tego rodzaju wystawy z dwóch powodów. Po pierwsze, nasza instytucja będzie zajmować się m.in. sztuką Europy Środkowo-Wschodniej, naszego regionu. Dlatego chcieliśmy zacząć od twórczości naszych sąsiadów, ale przede wszystkim zdecydowaliśmy się na to ze względu toczącą się wojnę. Chcieliśmy artystom ukraińskim dać przestrzeń i możliwość wypowiedzenia się, opowiedzenia własnym głosem o doświadczeniach swoich, ale też o doświadczeniach swoich rodaków, narodu – mówi Antoni Burzyński, kurator Krupa Art Foundation. 

-Ми вирішили почати з такої виставки з двох причин. По-перше, наша інституція займатиметься, серед іншого, мистецтвом Центрально-Східної Європи, нашого регіону. Тому ми хотіли почати з робіт наших сусідів, але, перш за все, ми вирішили це зробити через війну, що триває. Ми хотіли дати українським художникам простір і можливість висловитися, розповісти власним голосом про свій досвід, а також про досвід своїх співвітчизників, своєї нації, – розповідає Антоні Буржинський, куратор Krupa Art Foundation.

-Ta praca ma tytuł „Poczekalnia”. Odnosi się do tematu osób zaginionych w Ukrainie podczas wojny. Jest poświęcona osobom, które są w statusie zaginionych. Jest to zjawisko na skalę 50 tysięcy osób z ostatnich dwóch lat. Praca składa się z dwóch części. Jest to makieta, która odtwarza dworzec w mieście Mariupolu, który został zniszczony przez Rosjan od początku wojny. Odtworzona jest tylko przestrzeń poczekalni jako miejsce, w którym zazwyczaj czekamy na kogoś albo na coś, jakieś wydarzenia. W tym przypadku praca jest połączona ze slajdami, na których są ogłoszenia rodzin, które szukają osób, które zaginęły, swoich krewnych – mówi Jurji Biley, współautor pracy. 

– Ця робота має назву „Зал очікування”. Вона стосується теми зниклих безвісти в Україні під час війни. Вона присвячена людям, які перебувають у статусі зниклих безвісти. Це явище в масштабі 50 000 людей за останні два роки. Робота складається з двох частин. Перша – це макет, що відтворює залізничний вокзал у місті Маріуполь, який був зруйнований росіянами з початку війни. Відтворено лише простір залу очікування як місця, де ми зазвичай чекаємо на когось або щось, якусь подію. В даному випадку робота поєднується зі слайдами з оголошеннями від родин, які шукають людей, що зникли безвісти, їхніх родичів, – розповідає Юрій Білей, співавтор роботи.

Виставка триватиме до 12 листопада.

Wystawa będzie dostępna do 12 listopada.  

– Tutaj kalendarz wystaw mamy zaplanowany, a na dole mamy wystawę z kolekcji fundatorów. Też się będzie zmieniać, ale wolniej. Jeszcze nie wiemy ile będzie pokazywana, ale myślę, że do końca roku będzie. Myślę, że będziemy pewnie wymieniać jakieś poszczególne prace i też z czasem zapraszać tutaj inne kolekcje sztuki, żeby ujrzały światło dzienne – mówi dr Katarzyna Młyńczak-Sachs, Krupa Art Foundation. 

– Тут у нас запланований календар виставок, а внизу – виставка з колекцій фондодавців. Вона також буде змінюватися, але повільніше. Ми ще не знаємо, як довго вона буде експонуватися, але думаю, що до кінця року. Гадаю, що з часом ми, можливо, обміняємося деякими окремими роботами, а також запросимо сюди інші мистецькі колекції, щоб вони побачили світ, – розповідає д-р Катажина Млинчак-Сакс, Фундація Krupa Art Foundation.


25. ROCZNICA DOLNEGO ŚLĄSKA

У жовтні місяці відсвяткувується 25 річниця Нижньої Сілезії. В цьому місяці на нас чекає двісті святкувань у різних закутках регіонів до яких може долучитися кожен бажаючий.

W październiku obchodzimy 25-lecie Dolnego Śląska. W tym miesiącu czeka na nas ponad dwieście uroczystości w różnych częściach regionu, do których każdy może dołączyć.

— Startujemy pierwszego października, a kończymy ostatniego października, ale tak naprawdę nie wiemy, czy ten koniec nastąpi. Chcemy rozwibrować Dolny Śląsk. Chcemy, aby Dolnoślązacy wyszli w góry, poznali swoje miasta, z przewodnikami miejskimi odkryli Wrocław, Bolesławiec, okolice zamku Książ, który świętuje 50-lecie przyłączenia do Wałbrzycha. Abyśmy takie tajemnice, jak np. mojego rodzinnego miasta Frankenstein odkryli, co tak naprawdę zrobił ten Frankenstein w Ząbkowicach i czy naprawdę istniał  – mówi Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

– Ми починаємо першого жовтня і закінчуємо останнього жовтня, але ми не знаємо, чи цей кінець настане. Ми хочемо оживити Нижню Сілезію. Ми хочемо, щоб нижньосілезійці поїхали в гори, познайомилися зі своїми містами, відкрили для себе Вроцлав, Болеславець, околиці замку Ксьонж, який святкує 50-ту річницю свого приєднання до Валбжиха. Щоб ми могли відкрити для себе такі таємниці, як, наприклад, моє рідне місто Франкенштейн, що насправді робив цей Франкенштейн і в Зонбковіцах, і чи існував він насправді, – каже Кшиштоф Май, член правління Нижньосілезького воєводства.

Свято воєводства припадає на 16 жовтня, але цього року, з нагоди 25-річчя воєводства, заходи відбуватимуться протягом усього місяця. Святкування розпочалось 1 жовтня виставою-відкриттям, яка розповість історію „Чарівної флейти”, але побачену крізь призму старого Бреслау.

Święto Dolnego Śląska przypada 16 października, ale w tym roku z okazji 25 lecia województwa imprezy odbywać będą się przez cały miesiąc. Świętowanie rozpoczęło się 1 października spektaklem inauguracyjnym w Operze opowiadającym historię Czarodziejskiego fletu, ale widzianą przez pryzmat dawnego Breslau.

– Marek Krajewski piszący nowe dialogi, mówione do czarodziejskiego fletu w Breslau, kiedy to sam autor kryminałów odczarował tak naprawdę to zakazany Breslau i znowu zaczęło żyć w popkulturze i Opera może żyć właśnie dzięki powrotowi do popkultury, do synergii z miastem, z całym terytorium regionu, bo to jest tylko początek – mówi Michał Znaniecki, dyrektor artystyczny Opery Wrocławskiej.

–  Марек Краєвський пише нові діалоги, говорить під чарівну флейту Бреслау, коли сам автор розчарувався в детективній історії, фактично заборонив Бреслау і він знову почав жити в поп-культурі, і опера може жити саме завдяки поверненню в поп-культуру, синергії з містом, з усією територією регіону, тому що це тільки початок, – говорить Міхал Знанецький, художній керівник Вроцлавської опери.

У рамках святкування Нижньосілезького воєводства було оголошено кілька конкурсів на проведення заходів у сфері культури та туризму в регіоні, в результаті чого вже зареєстровано близько 200 заходів. У жовтні відбудуться безкоштовні екскурсії в гори, пішохідні та велосипедні ралі, а також річкові регати. Це не лише розваги, але й освіта.

W ramach działań z okazji Święta Województwa Dolnośląskiego ogłoszono kilka konkursów na działania z zakresu kultury, a także turystyki regionu co spowodowało, że imprez już dziś wymienić można około 200. W październiku odbywać się będą bezpłatne wycieczki po górach z przewodnikiem, rajdy piesze i rowerowe, a także rzeczne regaty. To nie tylko rozrywka, ale także edukacja.

– Proponujemy przekrój wycieczek, które można dostosować do każdego, niezależnie od wieku, czy to będzie dziecko, młodzież czy osoba starsza. Na tych wycieczkach poszerzymy wiedzę zarówno przyrodniczą, jak i historyczną i etnograficzną o regionie oraz pokażemy, że w fajny, przyjemny sposób da się na łonie przyrody w górach czas wolny spędzać. Kadra, która poprowadzi te wycieczki, są to przewodnicy sudeccy, którzy są profesjonalistami — mówi Łukasz Pawłowski ze studenckiego koło przewodników sudeckich.

– Ми пропонуємо зріз екскурсій, які можна адаптувати до будь-кого, незалежно від віку, будь то дитина, молода людина чи пенсіонер, і на цих екскурсіях ми розширимо знання про природу, історію та етнографію регіону та покажемо, що в горах можна класно, приємно проводити дозвілля. Персонал, який проводитиме ці екскурсії, – це судетські гіди, які є професіоналами своєї справи, – розповідає Лукаш Павловський зі студентського гуртка судетських гідів.

До участі у заходах під час Фестивалю Нижньосілезького воєводства запрошені місцеві артисти, такі як гурт Kosy, який дасть концерт у Судетській філармонії, а також спортсмени, такі як велосипедист Бартош Гузарський та тріатлоніст Адріан Костера. Заходи з нагоди 25-річчя Нижньосілезького воєводства розпочались 1 жовтня і триватимуть до кінця місяця.

Do działań w czasie Święta Województwa Dolnośląskiego zaproszeni zostali lokalni artyści, jak zespół Kosy, który zagra koncert w Filharmonii Sudeckiej oraz sportowcy – jak kolarz Bartosz Huzarski czy triatlonista Adrian Kostera. Imprezy z okazji 25- lecia województwa dolnośląskiego potrwają do końca miesiąca.

Це була остання новина на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі у наступному випуску.

To była ostatnia wiadomość na dziś. Dziękuję, że jesteście państwo z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy