Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 127

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do ogłądania nowego 127. odcinka programu "Dzień dobry we Wrocławiu".

Вітаю!
Mене звати Марія Кобицька і це програма „Доброго ранку у Вроцлаві” і сьогодні я розкажу вам про програму «Вроцлав на мовах світу» і можливість волонтерства в цій програмі, про комунальні і соціальні квартири у Вроцлаві і як іх отримати, а також про плетіння маскувальних сіток для української армії з Фундацією PTACH

Запрошую до перегляду!

Witam! Nazywam się Maria Kobytska i to jest program “Dzień dobry we Wrocławiu”. Dziś opowiem o projekcie “Wrocław na językach świata” i możliwości wolontariatu, o mieszkaniach komunalnych i socjalnych we Wrocławiu i o tym, kto może się ubiegać, a także o tkaniu siatek maskujących dla ukraińskiej armii z Fundacją “PTACH”.

Zapraszam do oglądania!

Wrocław na językach świata. 

«Вроцлав мовами світу» – це соціальна програма, яку реалізує Вроцлавський центр інтеграції. Метою програми є подолання мовних і культурних бар’єрів а також підтримка інтеграції іноземців у суспільство. 

„Wrocław na językach świata” to program społeczny realizowany przez Wrocławskie Centrum Integracji. Celem jest przełamywanie barier językowych i kulturowych oraz wspieranie integracji cudzoziemców.

– Program “Wrocław na językach świata” powstał w 2016 roku i ma na celu naukę języka polskiego osób, które przyjeżdżają do Wrocławia, obcokrajowców, którzy przybyli do naszego miasta. Program realizuje Wrocławski Centrum Integracji i, tak naprawdę, polega na wolontariacie językowym, czyli mieszkańcy Wrocławia zgłaszają się do nas jako wolontariusze, którzy chcą pomagać w taki sposób, że uczą obcokrajowców, przebywających w naszym mieście, języka polskiego. Od początku programu, czyli od 2016 roku, zgłosiło się ponad 4,5 tys. obcokrajowców chętnych uczyć się języka polskiego z wolontariuszem oraz około 1,5 tys. wolontariuszy. Więc jak widzimy ta liczba jest dosyć spora. Jeżeli chodzi o rok 2023 to mamy 650 około zgłoszeń od obcokrajowców i 150 zgłoszeń od wolontariuszy. Obecnie mamy aktywnych 150-170 wolontariusze, ta liczba jest zmienna, ponieważ ci wolontariusze, mieszkańcy Wrocławia, cały czas się zgłaszają – mówi Adrian Rode, kierownik programu.

Програма „Вроцлав мовами світу” була створена у 2016 році і має на меті навчання польської мови людей, які перебувають у Вроцлаві, іноземців, які приїхали до нашого міста. Програма реалізується Вроцлавським центр інтеграції і, по суті, базується на мовному волонтерстві, тобто мешканці Вроцлава зголошуються як волонтери, які хочуть допомогти, навчаючи польської мови іноземців, які перебувають у нашому місті. Від початку програми, тобто від 2016 року, зголосилося понад 4,5 тисячі іноземців, які бажають вивчати польську мову з волонтером, і близько 1,5 тисячі волонтерів. Тож, як бачимо, це досить велика кількість. Що стосується 2023 року, то ми маємо близько 650 заявок від іноземців і 150 заявок від волонтерів. На даний момент ми маємо 150-170 активних волонтерів, це число коливається, тому що ці волонтери, мешканці Вроцлава, постійно подають заявки, – розповідає Адріан Роде, керівник програми.

– Warto tutaj wspomnieć że mamy 64 miejsca miejsca partnerskie. Miejsca partnerskie są to podmioty prywatne, publiczne i organizacje pozarządowe, które udostępniają nieodpłatnie miejsca do nauki języka polskiego – mówi Adrian Rode, kierownik programu.

Тут варто згадати, що у нас є 64 партнерські заклади. Партнерські заклади – це приватні, державні установи та неурядові організації, які надають безкоштовні місця для вивчення польської мови, – розповідає Адріан Роде, керівник програми.

– Udział w programie polega na takich zasadach, że ludzie chętni uczyć innych i pomagać innym w nauczeniu się języka polskiego zgłaszają się do nas jako wolontariusze. To zazwyczaj nie są nauczyciele i oni po prostu uczą ludzi z innych krajów – z Białorusi, z Ukrainy – języka polskiego albo na podstawie materiałów, które my udostępniamy, albo na zasadzie konwersacji, omawiając na każdych zajęciach różne tematy z życia codziennego – mówi Lena Kaleusz, koordynatorka spotkań językowych.

Участь у програмі базується на принципі, що люди, які хочуть навчати інших і допомагати іншим вивчати польську мову, приходять до нас як волонтери, вони, як правило, не є вчителями, а просто навчають людей з інших країн, з Білорусі чи України, польської мови або на основі матеріалів, які ми надаємо, або на розмовній основі, обговорюючи під час кожного заняття різні теми з повсякденного життя, – розповідає Лєна Калєуш, координаторка мовних зустрічей. 

Цього року зголосились люди з понад 35 країн світу. Найбільше з України і Білорусі. Але також є студенти з Зімбабве чи Сполучених Штатів Америки, Італії, Іспанії та Південної Кореї.

W tym roku zgłosiły się osoby z ponad 35 krajów. Większość z nich pochodzi z Ukrainy i Białorusi. Są też studenci z Zimbabwe, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Hiszpanii i Korei Południowej.

Wolontariuszem może zostać tak naprawdę każdy, kto ma wolny czas i chęć pomagać innym i mieszka we Wrocławiu. Oni zgłaszają się przez formularz na naszej stronie www.wnjs.pl, wypełniają formularz zgłoszeniowy i biorą udział w naszym programie – mówi Lena Kaleusz, koordynatorka spotkań językowych.

Волонтером може стати кожен, хто має вільний час і бажання допомагати іншим та проживає у Вроцлаві. Вони подають заявку через форму на нашому сайті www.wnjs.pl, заповнюють анкету і беруть участь у нашій програмі, – розповідає Лєна Калєуш, координаторка мовних зустрічей. 

– Zazwyczaj to są zwykli ludzie. Mało mamy z wykształcenia nauczycieli, które mogą uczyć zawodowo, a tak naprawdę to są po prostu ludzie, którzy mają chęć pomagać innym i mają czas – mówi Lena Kaleusz, koordynatorka spotkań językowych.

Зазвичай це звичайні люди, у нас так мало людей з педагогічною освітою, які можуть викладати професійно, і насправді це просто люди, які мають бажання допомагати іншим і мають час – розповідає Лєна Калєуш, координаторка мовних зустрічей. 

Program „Wrocław na językach świata” jest realizowany w sposób ciągły czyli, tak naprawdę, nie ma ram czasowych, w którym go po prostu kończymy. Więc każdy chętny: czy to będzie mieszkaniec z Wrocławia, który chcę pomagać jako wolontariusz, czy obcokrajowiec, który mieszka w naszym mieście i chce się uczyć języka polskiego. Każda z tych osób może do nas się zgłosić w każdej chwili, – mówi Adrian Rode, kierownik programu

Програма „Вроцлав мовами світу” реалізується на постійній основі, а це означає, що не існує часових рамок, в яких ми її просто закінчеємо. Тому кожен охочий: чи то мешканець Вроцлава, який хоче допомогти як волонтер, чи іноземець, який живе в нашому місті і хоче вивчити польську мову, – будь-хто з цих людей може звернутися до нас у будь-який час, – каже Адріан Роде, керівник програми.

Mieszkanie komunalne. Kto może się o nie ubiegać?

Соціальне житло знаходиться у муніципальній власності, а право на проживання в ньому надається людям, які відповідають певним критеріям. Надання такого виду житла є специфічною формою соціальної допомоги. 

Mieszkania socjalne są własnością gminy, a prawo do zamieszkania w nich przysługuje osobom spełniającym określone kryteria. Zapewnienie tego typu mieszkań jest szczególną formą pomocy społecznej.

– Kwestie związane z przydziałem lokalu z mieszkaniowego z zasobu gminy regulują ustawa o ochronie praw lokatorskich, a także uchwały Rady Miejskiej Wrocławia. O takie mieszkanie mogą się ubiegać wszystkie osoby mieszkające we Wrocławiu, a także tutaj się uczące lub tu pracujące – mówi Wojciech Koerber, biuro prasowe Urzędu Miasta Wrocław.

– Виділення житла з муніципального житлового фонду регулюється Законом про захист прав орендарів, а також постановами міської ради Вроцлава. На таке житло можуть претендувати всі особи, які проживають у Вроцлаві, а також ті, хто тут навчається або працює – каже Войтек Кербер, прес-служба міської ради Вроцлава.

– Żeby ubiegać się o mieszkanie z zasobu komunalnego nie trzeba być zameldowanym we Wrocławiu, natomiast troszeczkę trudniej jest wtedy udowodnić, że jest się członkiem tej samorządowej wspólnoty Wrocławia. Natomiast oczywiście wszyscy obcokrajowcy mogą się o takie mieszkanie ubiegać. Poza tym nie należy mieć zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, co jest oczywiste, i trzeba spełniać kryteria dochodowe – mówi Wojciech Koerber, biuro prasowe Urzędu Miasta Wrocław.

Щоб подати заявку на муніципальну квартиру, не обов’язково бути зареєстрованим у Вроцлаві, але трохи складніше довести, що ви є членом вроцлавської громади. Але, звичайно, всі іноземці можуть претендувати на таку квартиру. Крім того, не повинні мати незадоволених потреб у житлі, що є очевидним, і повинні відповідати критеріям доходу, – каже Войтек Кербер, каже Войтек Кербер, прес-служба міської ради Вроцлава.

Рішення міської ради пов’язує критерій доходу з найнижчою національною пенсією, яку щорічно визначає установа соціального страхування. Щомісячний дохід людини не може перевищувати 1588 злотих. Якщо домогосподарство складається з кількох осіб, дохід не повинен перевищувати 1111,91 злотих. І ось які кроки потрібно здійснити щоб скласти заяву.

Uchwała Rady Miejskiej odnosi kryteria dochodowe do najniższej krajowej emerytury określanej corocznie przez ZUS. Miesięczny dochód osoby nie może przekraczać  1588 zł. Jeśli gospodarstwo wieloosobowe – to miesięczny dochód nie może przekraczać 1111,91 zł. A oto kroki, które należy wykonać, aby złożyć wniosek.

– Należy zgłosić się do wydziału lokali mieszkalnych na placu Nowy Targ lub też poprzez stronę internetowąwww.wlm.um.wroc.pl. Tam znajdziemy wszystkie druczki, tam znajdziemy również samouczek. O miejsce na liście stara się około 1800 osób i rok rocznie około jednej trzeciej z tych osób udaje się na listę dostać. Jeśli chodzi o zasób mieszkaniowy Wrocławia na chwilę obecną jest to około 32 000 lokali – mówi Wojciech Koerber, biuro prasowe Urzędu Miasta Wrocław.

– Заяву потрібно подати в житловому відділі на площі Новий Тарг або через веб-сайт www.wlm.um.wroc.pl, де ви знайдете всі бланки та інструкцію. Близько 1 800 осіб подають заявки на місце в списку, і щороку приблизно третині з них вдається потрапити в список. Що стосується житлового фонду Вроцлава, то на даний момент у місті налічується близько 32 000 квартир – каже Войтек Кербер, прес-служба міської ради Вроцлава..

Siatki maskujące z Fundacją “PTACH”

Волонтери Фундації „Птах” вже понад рік зустрічаються, щоб виготовляти маскувальні сітки. На фронті іх використовують для прикриття військової техніки та самих солдат. Кожний охочий може зголоситися як волонтер, вистачить написати до координаторів. 

Wolontariusze Fundacji “PTACH” od ponad roku spotykają się, by tworzyć siatki maskujące. Na froncie służą one do okrywania sprzętu wojskowego i żołnierzy. Każdy może zostać wolontariuszem, wystarczy napisać do koordynatorów.

Зараз ви знаходитесь в нашій майстерні. Наша майстерня діє вже більше рок, в нас була річниця в липні місяці. Чесно кажучи, коли ми відкривали майстерню, ми думали, що це така тимчасова річ, знаєте, була така потреба, нас дуже просили про сітки і ми вирішили швиденько щось зорганізувати, так аби закрити гарячу потребу, зробити сітки, відправити на фронт – каже Олена Воровченко, співзасновниця фундації “Птах”. 

Jesteście teraz w naszej Fundacji. Nasza warsztatownia jest otwarta od ponad roku, w lipcu mieliśmy rocznicę. Szczerze mówiąc, kiedy otworzyliśmy warsztatownie, myśleliśmy, że to coś tymczasowego. Była taka potrzeba, poproszono nas o siatki i postanowiliśmy szybko zorganizować coś, aby zaspokoić pilną potrzebę, zrobić siatki, wysłać je na pierwszą linię frontu, – mówi Olena Vorovchenko, współzałożycielka Fundacji “PTACH”

Я так собі тоді уявляла що це на кілька місяців, результаті от уже 1,3 місяці ми працюємо і є плани поки працювати далі, поки ця потреба якби є, – – каже Олена Воровченко, співзасновниця  фундації “Птах”. 

Wyobrażałam sobie, że będzie to kilka miesięcy, ale pracujemy już od 1,3 miesiąca i planujemy kontynuować pracę tak długo, jak będzie potrzeba, – mówi Olena Vorovchenko, współzałożycielka Fundacji “PTACH”

Постійна команда з 7 координаторів організовує роботу вже більше року, самі ж волонтери також керують певними процесами. В Фонда є швейна майстерня, яка нарізає з великих рулонів, рулони поменьше і з них вже роблять стрічки. в залежності від замовлення добирають розмір і відповідні кольори. готові сітки одразу є відправляють солдатам на фронт.  

Stały zespół 7 koordynatorów organizuje pracę od ponad roku, a sami wolontariusze również zarządzają niektórymi procesami. Fundacja posiada pracownię krawiecką, która z dużych rolek wycina mniejsze i tworzy z nich wstążki. W zależności od zamówienia dobierany jest rozmiar i odpowiednie kolory. Gotowe siatki są od razu wysyłane do żołnierzy na front.

Запрошую до нашої майстерні. Це власне приміщення яке надає нам польський бізнес на безоплатній основі. Вони нас підтримують, за що ми ім надзвичайно-надзвичайно вдячні і маємо можливість тут працювати і творити – каже Олена Воровченко, співзасновниця  фундації “Птах”. 

Zapraszam do naszej warsztatowni. To nasza własna przestrzeń, którą nieodpłatnie udostępnia nam polski biznes. Wspierają nas, za co jesteśmy ogromnie, ogromnie wdzięczni, że mamy możliwość tutaj pracować i tworzyć, – mówi Olena Vorovchenko, współzałożycielka Fundacji “PTACH”

– Це наша арт- сітка, яку розробила наша координаторка дизайн і сплели наші дівчата, тепер вона така трошки візитівка, всюди де побачити таку нашу сіточку означає що ми десь там поруч є – каже Олена Воровченко, співзасновниця  фундації “Птах”. 

– To nasza artystyczna siatka, która została zaprojektowana przez naszego koordynatora i utkana przez nasze dziewczyny, a teraz jest trochę wizytówką. Gdziekolwiek zobaczysz naszą siatkę oznacza to, że jesteśmy gdzieś w pobliżu, – mówi Olena Vorovchenko, współzałożycielka Fundacji “PTACH”

Тут ви можете побачити висить наша сітка основа, яку ми заплітаємо. Ця сітка в роботі, з іншого боку інша сітка, вона вже майже завершена. Цю почали нещодавно, тому тільки шматочок ви бачите зроблений, – каже Олена Воровченко, співзасновниця  фундації “Птах”. 

– Tutaj możecie zobaczyć naszą siatkę, którą splatamy. Ta siatka jest w toku, po drugiej stronie jest inna siatka, ta jest prawie skończona. Tą zaczęliśmy nie tak dawno, więc wykonana została tylko część – mówi Olena Vorovchenko, współzałożycielka Fundacji “PTACH”.

Власне процес виготовлення сітки починається таким чином, що ми маємо кольори, які у нас зараз працюють, більш темні кольори, найчастіше виплітаются вигляді гілочок, так само і трава, вона не росте, якимось геометричними фігурами, тому тут дуже важливо виплітати таким чином, щоб воно мало такий дещо хаотичний вигляд, –  каже Олена Воровченко, співзасновниця  фундації “Птах”. 

– Właściwy proces tworzenia siatki zaczyna się od kolorów nad którymi teraz pracujemy – ciemniejsze kolory są najczęściej tkane w postaci gałązek, trawa też nie rośnie w żadnych geometrycznych kształtach, więc bardzo ważne jest, aby tkać w taki sposób, aby wyglądało to nieco chaotycznie – mówi Olena Vorovchenko, współzałożycielka Fundacji “PTACH”.

Якщо ви хочете долучитися до нас – знайти нас дуже просто.На Фейсбуці знаходити фундацію птах, підписуйтесь на неї і відповідно бачите, наш щотижневий графік. Ми його формуємо і динамічно можемо змінити. Найчастіше, ми працюємо 5 днів на тиждень і також субота, буває, опціонально, ми ще працюємо в неділю, останнім часом взагалі працюємо 7 днів на тиждень. Тільки трошки години можуть відрізнятися. Відповідно слідкуйте за графіком і підбирайте години, які вам зручні. Тут на місці завжди є координатор, навіть якщо ви ніколи не плели, навчитися легко. Координатори вам все покажуть. В нас є тренувальна сіточка трошки далі, тобто можна не хвилюватись що щось можна зіпсувати, нічого ви не зіпсуєш. Вчиться, а потім зможете своїми руками зробити надзвичайно користь для нашого війська –  каже Олена Воровченко, співзасновниця  фундації “Птах”. 

Jeśli chcesz do nas dołączyć bardzo łatwo nas znaleźć. Możesz znaleźć fundację na Facebooku, wyszukując fundacje „PTACH”, śledząc ją i widząc nasz tygodniowy harmonogram. To my go tworzymy i możemy dynamicznie zmieniać. Najczęściej pracujemy 5 dni w tygodniu i również w soboty. Czasami, opcjonalnie, pracujemy również w niedziele, a ostatnio pracujemy 7 dni w tygodniu. Godziny mogą delikatnie się różnić. W związku z tym należy śledzić harmonogram i wybrać dogodne dla siebie godziny. Na miejscu zawsze jest koordynator, a nawet jeśli nigdy wcześniej nie tkałeś – łatwo się tego nauczyć. Koordynatorzy pokażą ci wszystko. Mamy siatkę treningową nieco dalej, więc nie musisz się martwić, że coś zepsujesz. Nauczysz się, a potem będziesz mógł własnoręcznie zrobić coś ważnego dla naszej armii – mówi Olena Vorovchenko, współzałożycielka Fundacji “PTACH”.

На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. До зустрічі на наступному тижні!

Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję że byli Państwo z nami. Do zobaczenia w następny tygodniu!

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy