DZIEŃ DOBRY WE WROCŁAWIU | ODCINEK 16

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
NULL

"Я перебуваю на печатці" – таку фразу можна почути чи не в кожного іноземця у Вроцлаві.

Цей вислів означає, що людина складала документи на оформлення карти побиту, і чекає на її виготовлення.

Проте, чи дає ця печатка право перебувати в Польщі легально?

„Jestem tu na podstawie pieczątki w paszporcie" – to zdanie można usłyszeć od wielu obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu.

Oznacza to, że taka osoba złożyła wszystkie dokumenty o otrzymanie karty pobytu i czeka na decyzję.

Czy jednak ta pieczątka uprawnia do legalnego pobytu w Polsce?

– Stempel w paszporcie potwierdza fakt, że cudzoziemiec, który złożył wniosek o pobyt, obojętnie czy pobyt czasowy lub rezydenta,

ma prawo legalnego pobytu na cały okres postępowania. Jeżeli złożył wniosek i skończyła się wiza lub ruch bezwizowy,

to w tym momencie cudzoziemiec zostaje legalnie.

Jeżeli w dniu złożenia wniosku miał prawo wykonywać pracę, to zachowuje to prawo do wykonywania pracy do momentu otrzymania decyzji.

– mówi Barbara Panek – specjalista w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców DUW

– Штамп у паспорті підтверджує той факт, що іноземець, який подав заяву на проживання, незалежно від того,

чи є це тимчасове перебування чи резиденство, має право перебувати законно протягом усього періоду очікування на карту.

Якщо в день подання заяви

він був уповноважений на виконання роботи, він зберігає за собою право виконувати роботи до отримання рішення.

– говорить Barbara Panek – specjalista w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców DUW

Тож якщо з роботою проблем не має, то з подорожами значно складніше.

Особа, яка "знаходиться на печатці" не має права подорожувати, бо не може покинути територію Польщі.

Так само і у випадку повернення додому – виїхати можна, а ось повернутися ні.

O ile stempel w paszporcie pozwala na legalna pracę, o tyle z podróżowaniem jest znacznie trudniej. Osoba, która jest „na pieczęci”,

nie może swobodnie  podróżować poza  terytorium Polski. To samo dotyczy powrotu do domu – można wyjechać z kraju, ale wrócić już nie.

– Nie może wyjechać na podstawie tej pieczątki i potem wrócić do Polski.

Tak, że większość praw zachowuje, ale tego jedynego prawa, niestety nie. Więc w momencie, kiedy decyduje się na opuszczenie terytorium

Polski ta pieczątka nie uprawnia go do wjazdu na terytorium

Polski z powrotem. – mówi Barbara Panek – specjalista w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców DUW

– Особа не може виїхати на основі цієї печатки, а потім повернутися до Польщі назад.

Таким чином, він зберігає більшість своїх прав, але, на жаль, це право ні .

Отже, коли він вирішує залишити Польщу, цей штамп не дає йому права в'їжджати назад на територію Польщі.

– говорить Barbara Panek – specjalista w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców DUW

Єдиний варіант повернутися назад до Польщі – оформити  в Україні робочу, студентську або шенгенську візу.

Jedyną opcją powrotu do Polski,  w przypadku kiedy ma się tylko pieczątkę w paszporcie,  w jest wyrobienie wizy: pracowniczej, studenckiej lub Schengen.

Нагадаємо також, що в Польщі з 10 жовтня діють нові правила карантину.

Відтак Маску слід носити у всіх громадських місцях – у магазинах, церквах, просто на свіжому повітрі.

В авто – коли всередині є кілька людей, які не живуть разом.

На роботі, якщо ми контактуємо зі сторонніми людьми. Штраф за відсутність маски 500 злотих.

Школи наразі залишаються працювати в стаціонарній формі навчання.

Od 10 października obowiązują w Polsce nowe zasady kwarantanny. 

Maska ​​powinna być noszona we wszystkich miejscach publicznych – w sklepach, kościołach, na ulicę.

W samochodzie – gdy w środku znajduje się kilka osób, które nie mieszkają razem. 

W pracy, jeśli kontaktujemy się z nieznajomymi.  Kara za brak maski wynosi 500 zł.  Obecnie szkoły kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

Відповідно до польського законодавства, іноземці не можуть отримати ані карти резидента ЄС,

ані тим паче польського громадянства без знання польської мови.

А підтвердити це знання можна тільки отримавши відповідний сертифікат,

який видається окремими польськими установами після успішної здачі іспиту.

Тож коли починається реєстрація на тест та як він взагалі виглядає?
 

Zgodnie z polskim prawem cudzoziemcy nie mogą uzyskać karty rezydenta UE, ani obywatelstwa polskiego, bez znajomości języka polskiego.

Znajomość języka można potwierdzić certyfikatem, który po zdaniu egzaminu wydaje kilka polskich instytucji.

Kiedy zaczyna się rejestracja na egzamin i jak on wygląda?

Щоб зареєструватися на екзамен з польської мови, необхідно подати заявку до тих центрів, які їх організовуватимуть.

Повний перелік уповноважених організацій доступний на веб сайті Міністерства науки та вищої освіти Польщі.

Перед тим як здавати іспит потрібно визначитися з якою метою потрібен сертифікат.

Терміни екзаменів можна знайти на сторінці certyfikatpolski.pl

Aby zarejestrować się na egzamin z języka polskiego, należy zgłosić się do jednego z ośrodków, który je organizuje.

Pełna lista uprawnionych organizacji dostępna jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przed przystąpieniem do egzaminu warto ustalić do czego potrzebny jest certyfikat.

Terminy egzaminów można znaleźć na stronie certyfikatpolski.pl.

– Egzaminy przeprowadzają podmiot uprawniony prze ministerstwo. Lista takich podmiotów znajduje się na stronie,

która jest kopalną wiedzy na temat egzaminów certyfikatowych, to jest  www.certyfikatpolski.pl .

I na tej stronie właśnie są podane listy ośrodków egzaminacyjnych,

i każdy ośrodek ogłasza rejestrację według własnych zasad. – lektorka języka polskiego mówi Marta Gołębiowska

– Іспити проводиться організацією, уповноваженою міністерством.  Список таких організацій можна знайти на веб-сайті,

який є джерелом інформації про сертифікаційні іспити, тобто www. certyfikatpolski.pl.

  На цій сторінці перелічено тестові центри, і кожен тестовий центр оголошує про реєстрацію відповідно до своїх правил. 

– каже вчителька польської мови Марта Голенбьовська

Іспит для отримання сертифікату з польської мови для іноземців складається з п’яти окремих

блоків завдань – чотири з них – письмові, один – усний. Загалом кожен з етапів тесту повинен показати

володіння польською мовою, при чому як писемно, так і усно.

По суботах відбувається екзамен письмовий, по неділях усний.

Egzamin certyfikacyjny z języka polskiego dla obcokrajowców składa się z pięciu oddzielnych bloków zadań: cztery pisemne i jeden ustny.

Język polski sprawdzany jest na każdym etapie i poziomie, zarówno w mowie, jak i piśmie. W soboty odbywa się egzamin pisemny, a w niedziele ustny.

– Część pisemna składa się z czterech części. Mamy rozumienie ze słuchu, mamy rozumienie tekstu pisanego, mamy poprawność gramatyczną i pisanie.

Każda z tych części posiada określoną liczbę punktów, maksymalnie 30 i zdający musi zdobyć połowę, czyli minimum 50% z każdej części.

To znaczy, że jeżeli, powiedzmy zdający ma dużo procent w każdej części, ale z jednej ma 49, czyli brakuje mu 1procenta,

to egzamin jest nie zaliczony. – mówi lektorka języka polskiego Marta Gołębiowska

– Письмова частина складається з чотирьох частин. Це  аудіювання, розуміння письмового тексту,  граматикк і маємо письмо. 

Кожна з цих частин має певну кількість балів, максимум 30, і кандидат повинен набрати половину, тобто мінімум 50% кожної частини. 

Це означає, що якщо, скажімо, учасник тестування має багато відсотків у кожній частині, але у нього 49 в одній частині,

тобто йому не вистачає 1%, тоді іспит не зданий.  – каже вчителька польської мови Марта Голенбьовська

Студентка Віра Раснюк кілька років тому склала іспит на рівень С1.

Керуючись своїм досвідом радить не хвилюватися та добре підготуватися.

Окрему увагу слід приділити аудіюванню

Studentka Vira Rasniuk zdała egzamin na poziomie C1 kilka lat temu i opierając się na swoim doświadczeniu radzi, aby się nie martwić i dobrze się przygotować.

Szczególną uwagę należy zwrócić na rozumienie ze słuchu.

– Найскладніше було аудіювання та співбесіда. На аудіюванні ці записи записані таким чином, що ніби реальна розмова.

Тобто людина може говорити і на фоні може щось перешкоджати, якісь шуми, тому треба

добре розумітися і прислуховуватися, що саме говорять.

А на співбесіді були доволі важкі теми, наприклад про клонування людей, навколишнє середовище,

екологія, тому звичайно треба було знати словництво. – говорить студентка Віра Раснюк

– Najtrudniejsze było rozumienie ze słuchu i rozmowa. Na przesłuchaniu nagrania te są nagrywane w taki sposób jak prawdziwa rozmowa.

Oznacza to, że ktoś coś mówi, a w tle może coś przeszkadzać, jakiś hałas, więc musisz dobrze wysłuchać i zrozumieć nagranie.

A na rozmowie były dość trudne tematy takie jak: klonowanie ludzi, środowisko, ekologia, więc oczywiście trzeba było znać słownictwo.

– mówi studentka Vira Rasniuk

Найкращий спосіб підготовки – пробувати вивчати тести з минулих років, які є доступні на сайті  www.certyfikatpolski.pl

Najlepszym sposobem na przygotowanie się jest próba przestudiowania testów z poprzednich lat, które są dostępne na stronie  www.certyfikatpolski.pl

Вроцлав – це місто мігрантів, які щодня творять історію цього міста, культурно розвивають та збагачують.

Показати обличчя цих мігрантів, розповісти про їх історії становлення у Польщі покликалась Фундація Україна у своєму фільмі 

Wrocław to miasto wielu kultur. Mieszkają tu migranci, którzy na co dzień tworzą historię Wrocławia, rozwijają go kulturowo i wzbogacają.

Fundacja Ukraina pokazuje twarze tych migrantów, opowiadając je w swoim filmie 

Авторка та режисерка фільму Олена Астахова розповідає, ідея з'явилась ще рік тому.

Далі слідував довгий процес розробки та затвердження проекту. І зараз зйомки у самому розпалі.

Autorka i reżyserka filmu Olena Astakhova mówi, że pomysł pojawił się rok temu. Potem trwał długi proces opracowywania i zatwierdzania projektu.

Teraz trwa intensywna praca na planie filmowym.

– Ми хочемо показати цим фільмом, що навіть якщо ти мігрант, навіть якщо ти приїхав у Вроцлав і ти нікого не знаєш.

Все одно можна зробити щось для того, щоб місто ставало кращим, щоб воно стало твоїм містом, потрібно щось для того зробити.

Хочемо показати, що мігрант – це також дуже важливий гвинтик у суспільстві.

Це людина, це елемент, який щось робить, який активно себе знаходить у цьому суспільстві за допомогою хороших справ.

– говорить режисерка та авторка фільму Олена Астахова

– Chcemy tym filmem pokazać, że nawet jeśli jesteś migrantem, nawet jeśli przyjechałeś do Wrocławia i nikogo nie znasz,

to możesz zrobić coś, żeby miasto stało się lepsze. Żeby Wrocław był twoim miastem, musisz coś zrobić.

Chcemy pokazać, że migrant jest również bardzo ważnym elementem w społeczeństwie.

Ten element, to osoba, która coś robi, która poprzez dobre uczynki aktywnie odnajduje się

w tym społeczeństwie. – mówi reżyserka, autorka filmu Olena Astakhova

Фільм розповідає про історію 4 героїв з різних куточків світу. Хтось з них займається музикою, хтось проводить кулінарні майстер-класи,

інший викладає у виші, а хтось допомагає мігрантам адаптуватися в новому місці. Різні історії долі, але яких об'єднало одне місто – Вроцлав.

Всі вони щодня працюють та розвивають це місто та культурно його збагачують.

Своїм прикладом вони доводять – дім, він не тільки, де народився, він всередині.

Film opowiada historię 4 bohaterów z całego świata. Ktoś z nich zajmuje się muzyką, ktoś inny prowadzi warsztaty

kulinarne albo uczy na uczelni, a jeszcze inny pomaga migrantom w adaptacji w nowym miejscu.

Różne losy, ale łączy ich jedno miasto – Wrocław. Wszyscy oni na co dzień pracują i

rozwijają się, a przez to rozwija się i miasto, wzbogacając się kulturowo. Swoim przykładem udowadniają

– dom, to nie tylko miejsce, gdzie ktoś się urodził, ale dom jest w środku każdego z nas.

– Насправді кожен з наших героїв має свою унікальну історію і ми намагаємося її показати.

Від моменту як людина приїхала, як вона себе тут усвідомлює, як вона допомагає суспільству.

До її також слабкостей, її переломних моментів, таких негативних відчуттів, від зміни перебування

з її рідної країни до Вроцлава, до Польщі. Це фільм документальний, ми усюди є із своїми героями.

– говорить авторка та режисерка фільму Олена Астахова

– Tak naprawdę każdy z naszych bohaterów ma swoją niepowtarzalną historię i staramy się ją pokazać.

Od samego początku przeprowadzki, pokazujemy jak bohater się tutaj odnajduje, jak pomaga społeczeństwu.

Pokazujemy także momentu słabości, przełomów, takich negatywnych uczuć,

od zmiany miejsca zmieszkania z rodzinnego kraju do Wrocławia, do Polski.

To dokumentalny film, więc jesteśmy wszędzie z naszymi bohaterami. – mówi autorka i reżyserka filmu Olena Astakhova

До кінця листопада завершаться самі зйомки, далі наступний етап монтаж. І вже в середині квітня

глядачі можуть побачити прем'єру фільму на великому екрані в кінотеатрі Нові Горизонти. 

Do końca listopada mają potrwać nagrania do filmu, a później zacznie się kolejny etap – montaż.

I w połowie kwietnia widzowie będą mogli zobaczyć premierę filmu na dużym ekranie, w kinie Nowe Horyzonty.

Протягом останніх років з неймовірною швидкістю набирають популярність настільні ігри.

Вони стали невід'ємним атрибутом багатьох закладів, справжньою розвагою для компаній.

Це прекрасний спосіб урізноманітнити своє сімейне дозвілля. І це не дивно, адже Всесвіт настільних ігор настільки цікавий,

що задовольнить смаки будь-кого.

W ostatnich latach gry planszowe bardzo szybko zyskują na popularności. Stały się nieodłącznym atrybutem wielu lokali i prawdziwą rozrywką na imprezach.

To świetny sposób na urozmaicenie rodzinnego wypoczynku. Nie jest to zaskakujące, ponieważ świat gier planszowych jest

na tyle ciekawy, że zaspokoi gusta każdego gracza.

Окрім цього настільні ігри розвивають фантазію, логічне мислення та розвивають світос прийняття і

є чудовою альтернативою комп'ютерним іграм.

Gry planszowe rozwijają wyobraźnię, logiczne myślenie, poszerzają wiedzę o świecie i są świetną alternatywą dla gier komputerowych.

– Pierwszy podstawowy plus jest taki, że możemy się spotkać w większym gronie. Odrywamy się od komputera, odrywamy się od pracy.

Rozwijamy się na różnych przestrzeniach, to jest właśnie plus gier planszowych, gdzie możemy rozwijać swoje zainteresowanie,

rozwiać swoje hobby, ale również rozwijać swoje zdolności intelektualne i interpersonalne. – mówi Maciej Smiatacz

– prezes zarządu Stowarzyszenia "Druga Runda"

– Перша основна перевага полягає в тому, що ми можемо зустрічатися у більшій групі людей.

Ми відриваємося від комп’ютера, відриваємося від роботи.  Ми розвиваємось у різних просторах,

що є плюсом настільних ігор, де ми можемо розвивати наш інтерес, розвивати свої захоплення,

а також розвивати наші інтелектуальні та міжособистісні навички.  – каже Мачей Шмятач,

президент правління Асоціації "Друга Рунда"

У Вроцлаві є багато місць, де можна пограти в настільні ігри. Існують навіть конкурси та змагання з даного виду розваг.

Більше того, в місті існують цілі клуби та заняття з настільних ігор як для дітей, так і для дорослих

We Wrocławiu jest wiele miejsc, gdzie można pograć w gry planszowe. Odbywają się także różnego rodzaju konkursy. 

Co więcej, są całe kluby i zajęcia planszowe zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

–  W Polsce jest generalnie, bardzo dużo klubów przeróżnych, działających przy różnych szkołach, uniwersytetach, panach czy restauracjach.

Na ten moment mamy swój lokal na ulicę Dworcowej we Wrocławiu, gdzie mamy możliwość spotkania się, właśnie grania w gry.

Możemy też spotykać się w różnych sklepach. Prowadzimy również takie zajęcia dla dzieci, dla młodzieży, ale również dla dorosłych, dla seniorów,

którzy mogą po prostu przyjść z nami pograć, dołączyć do naszej organizacji. – mówi Maciej Smiatacz – prezes zarządu Stowarzyszenia "Druga Runda"

– У Польщі, як правило, існує багато різних клубів, які існують в різних школах, університетах, барах або ресторанах. 

На даний момент ми маємо своє приміщення на вулиці Дворцова у Вроцлаві, де маємо можливість зустрітися, просто пограти в ігри. 

Ми також можемо зустрітися в різних спеціальних магазинах.  Ми також проводимо заняття для дітей, молоді,

але також дорослих, для людей похилого віку, які можуть

просто прийти пограти з нами, приєднатися до нашої організації.  – каже Мачей Шмятач, президент правління Асоціації "Друга Рунда"

Студентка Віра Раснюк є поціновувачем настільних ігор. В таку дощову осінню погоду,

вважає це найкращий спосіб відпочинку.

Studentka Vira Rasniuk jest fanką gier planszowych. Uważa to za najlepszy sposób na relaks,

zwłaszcza w deszczową, jesienną pogodę.

– Я люблю настільні ігри, ми часами з друзями беремо так напрокат ігри, любимо брати ігри на логіку,

на асоціації, зараз дуже великий вибір, тому кожен може знайти щось для себе, дуже класно провести

час з друзями. – говорить студентка, шанувальниця настільних ігор Віра Раснюк

– Uwielbiam gry planszowe, czasem z przyjaciółmi wypożyczamy gry. Lubimy pożyczać gry logiczne, na skojarzenia. T

eraz jest bardzo duży wybór, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. To jest bardzo fajny sposób na spędzanie czasu ze znajomymi

– mówi studentka, fanka gier planszowych Vira Rasniuk

Про найближчі зустрічі та заняття з настільних ігор можна дізнатися на офіційній сторінці спільноти.

Nadchodzące spotkania i zajęcia z gier planszowych można znaleźć na oficjalnych stronach klubów gier planszowych i stowarzyszeń.

Jesień z planszówkami na pewno nie będzie nudna.

У Вроцлаві є багато місць для активного відпочинку. Танці, футбол, волейбол або можливо теніс?

Одна з відомих поста ей у цій сфері Дмитра.Чоловік переїхав до міста кілька років тому і

почав активно вчити як дорослих так і дітей цій грі.

Зараз його школа налічує понад 50 учнів

We Wrocławiu można znaleźć wiele miejsc do aktywnego wypoczynku. Taniec, piłka nożna, siatkówka, albo tenis.

Jedną z najbardziej znanym osób w środowisku tenisowym jest dyrektor i trener jednej z takich szkół – Dmytrо.

Kilka lat temu przeprowadził się do Wrocławia i zaczął aktywnie uczyć tej gry zarówno dorosłych, jak i dzieci.

W tym czasie wychował nawet wielu mistrzów.

Дмитро займається тенісом усе своє життя, 20 років з якого присвятив себе тренерству.

Говорить, з юності знав, що це справа всього його життя. До Вроцлава переїхав 3,5 роки тому.

Тут свою ціль не покинув і невдовзі відкрив свою школу тенісу

Dmytro całe życie gra w tenisa. 20 lat poświęcił na trenowanie innych. Od najmłodszych lat wiedział, że to jego powałanie.

Do Wrocławia przeprowadził się 3,5 roku temu. Nie porzucił swojego marzenia i celu i wkrótce otworzył własną szkołę tenisa.

– Я приехал и думал, что меня тут возьмут с распростёртыми руками. Я обошел все клубы, все сказали окей и ни одного звонка.

Сделал вывод, что нужно выучить польский и определенные манипуляции сделать,

чтобы начать слечь тренировать. Потому что этот путь был очень тяжёлый,

чтобы найти первого клиента. – говорить тренер Дмитро Богдан

– Jak przeprowadzałem się, myślałem, że wezmą mnie tutaj z bez żadnego problemu. Poszedłem do wszystkich klubów,

wszyscy powiedzieli ok i żadnej odpowiedzi. Doszedłem do wniosku, że aby rozpocząć tu karierę, trzeba uczyć się języka polskiego i

wykonać pewne działania. Ponieważ ta ścieżka była bardzo trudna do znalezienia pierwszego klienta. – mówi trener Dmytro Bohdan

Для Дмитра його школа – це покликання. До нього приходять на заняття діти різного віку та походження.

Є тут і українці, і поляки. Навіть більше, він кожному допомагає відкрити в собі спортивні навички,

навіть якщо батьки не в стані дозволити собі заняття. Бо движе ним велика мета

– допомагати дітям бути здоровими та фізично витривалими.

Dla Dmytro szkoła tenisa to pasja i powołanie. Przychodzą tu dzieci w różnym wieku i różnych narodowości.

Są tu i Ukraińcy, i Polacy. Dymitr pomaga odkrywać w dzieciach umiejętności sportowe, nawet jeśli rodziców nie stać na zajęcia.

Jego celem jest pomoc dzieciom w tym, aby były zdrowe i odporne fizycznie.

– Я из небогатой семьи, мне шли на уступки. В своей школе я тоже стараюсь их внедрять тут.

То есть, если папа приходит и говорит мы можем оплачивать рас в неделю занятие, а я вижу, что ребенок способный и хочет,

то я предлагаю определенные варианты. Все, что угодно делаю, лишь бы дети могли ходить. – говорить тренер Дмитро Богдан

– Pochodzę z biednej rodziny, mi też pomagano i chodzono na ustępstwa. W mojej szkole staram się również to wdrażać.

To znaczy, jeśli tata przychodzi i mówi, że może zapłacić za trening dziecka raz w tygodniu, a widzę, że dziecko jest zdolne i chce, to oferuję wsparcie.

Robię wszystko, aby dzieci mogły trenować. – mówi trener Dmytro Bohdan

Заняття тривають близько годину. Залежно від віку групи.

Jeden trening tenisa trwa około godziny. Czas zajęć jest uzależniony od wieku uczestników grupy.

– Без координации внимания тенниса никакого не будет. Это взрослые уже скоординированные,

а у взрослых этого нету. Поэтому 60% урока идёт разминка, она именно работает на координацию,

внимание и ловкость. – говорить тренер Дмитро Богдан

– Nie będzie tenisa bez koordynacji uwagi. To dorośli są już skoordynowani, ale dzieci nie. Dlatego 60% treningu to rozgrzewka,

 która działa na koordynację, uwagę i zręczność. – mówi trener Dmytro Bohdan

Юний тенісист Давід зізнається чесно, любить ходити на заняття і любить свою ракетку.

Młody tenisista David przyznaje, że uwielbia chodzić na zajęcia i kocha swoją rakietę.

– Мне нравится бить ракеткой по мячику и с Димой заниматься. Я учусь бить ракеткой. – говорить Давід

– Lubię uderzać piłką i rakietą i uczyć się z Dimą. Uczę się dobrze grać. – mówi David.

Мама Давида, вважає, що завдяки заняттям її син став більш дисциплінованим, витривалим та добре розвивається

Mama Davida też uważa, że jej syn stał się bardziej zdyscyplinowany, odporny i dobrze rozwinięty dzięki treningom tenisa.

– Давид уже почти 3 года, с небольшими перерывами ходит на занятия по теннису к Диме, ему очень нравится,

он всегда с удовольствием ходит на занятия. Это физическое развитие, это координация движений у него хорошо развита

именно после тренировки. Коллектив, ему нравится быть и с Димой и с детками. – говорить сама Давіда Алла

– Od prawie 3 lat David chodzi na trening tenisa z Dimą, z krótkimi przerwami. Bardzo mu się to podoba, a na lekcje zawsze chodzi z przyjemnością.

To jest rozwój fizyczny, to jest praca nad koordynacją ruchową, która jest lepsza po treningu. David lubi być z Dimą i dziećmi. – mówi mama Davida Alla

Записатися на заняття можна в довільній хвилині, зателефонувавши або написавши у Фейсбуці.

Вікова категорія в школі не обмежена.

Zapisy na zajęcia z Dymirem są otwarte i w każdej chwili można dołączyć do grupy. Nie ma ograniczeń wiekowych,

wystarczy chęć do tego, żeby ćwiczyć i grać w tenisa.

Zobacz również

W polskim społeczeństwie nadal dość mocno żyje tradycja „zastaw się, a postaw się”. Szczególnie po rodzinnych imprezach lub świętach, jedzenia na stole jest po prostu za dużo. Aby ograniczyć marnowanie żywności i nauczyć dzielenia się tym co mamy, we Wrocławiu i innych miastach Polski powstają tak zwane lodówki społeczne.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy