DZIEŃ DOBRY WE WROCŁAWIU | ODCINEK 27

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Witamy! Zapraszamy do obejrzenia 27. odcinku „Dzień dobry we Wrocławiu”. Dziś dowiecie się o:

Новий рік з нових цін. З 1 січня 2021 року вартість проїзду 
громадським транспортом збільшилась. Відтепер за 15-хвилинний 
проїзд треба заплатити 3,20, а звичайний разовий білет коштує 4,60. 
Але один нюанс – для користувачів аплікації «Наш Вроцлав»
ціна не змінюється

Nowy rok z nowymi cenami. Od 1 stycznia 2021 r. wzrosły koszty 
transportu publicznego. Od teraz za piętnastominutową przejażdżkę 
MPK trzeba zapłacić 4,60, a jednorazowy bilet ulgowy kosztuje 3,20. 
Ciekawe jest jednak to, że dla użytkowników aplikacji 
„Nasz Wrocław” cena się nie zmienia.

– Ceny biletów okresowych, czyli od biletu tygodniowego i tych dłuższych, 
czyli miesięczny, semestralny, roczny, te ceny nie zmieniają się, wystarczy 
rozliczać podatek we Wrocławiu, pobrać aplikację ''Nasz Wrocław''
i ta cena pozostaje niezmienna – mówi Przemysław Gałecki, dyrektor
Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

– Ціни на абонементи, тобто на тижневий квиток і довший, 
тобто щомісячний, семестральний, щорічний, 
ці ціни не змінюються, досить сплатити податок 
у Вроцлаві, стягнути додаток ''Наш Вроцлав'' і 
ця ціна залишається незмінною, – 
говорить Пшемислав Галецький, директор Департаменту
соціальних комунікацій міста Вроцлава.

Wpływ na podwyżkę cen ma ogromny spadek przychodów ze 
sprzedaży biletów.

На планове коригування також впливає величезне падіння продажу квитків.

– Covid spowodował, że straty wrocławskiego MPK są spore. 
Dość powiedzieć, że na samych biletach spółka straciła około 80 mln złotych, 
stąd konieczność podwyżki cen przejazdów jednorazowych – 
mówi Przemysław Gałecki, dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

– Ковід спричинив значні втрати MPK у Вроцлаві.
Досить сказати, що компанія лише на квитках втратила
близько 80 мільйонів злотих, звідси необхідність 
підвищення цін на разові поїздки – говорить 
Пшемислав Галецький, директор Департаменту 
соціальних комунікацій міста Вроцлава.

Aby kupić bilety okresowe MPK w niezmienionej cenie wystarczy 
zarejestrować posiadaną kartę URBANCARD, wykorzystywaną do 
komunikacji miejskiej, w Programie Nasz Wrocław, poprzez

aplikację lub stronę www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw. 
Osoby mające kłopot z dołączeniem do programu w sposób e
lektroniczny mogą skorzystać z pomocy Punktu Obsługi Klienta „Nasz Wrocław”.

Щоб придбати квитки MPK за незмінною ціною, достатньо 
зареєструвати свій URBANCARD, що використовується в 
громадському транспорті, у Програмі Nasz Wrocław, через 
додаток або веб-сайт www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw. 
В разі питань, треба звернутися до центру 
обслуговування клієнтів ''Наш Вроцлав''

 

Вишчі школи Вроцлава оголошують зимову реукрутацію. 
Подавати документи можна вже зараз. Проте який комплект
паперів зібрати та до коли триває набір?

Wrocławskie Wyższe Szkoły ogłaszają rekrutację zimową. 
Aplikować można nawet już dzisiaj. Jaki pakiet dokumentów zebrać i 
jak długo trwa rekrutacja?

Щоб стати студентом Дольношльноськї школи вищої 
найголовніше неохідно подати свідотвство про закінчення навчання, 
його переклад та апостиль, додатковий переік документів абітурієнт 
отрима на пошту. Навчання тут розпочнеться вже з початком березня, 
тому подавати документи варто до кінця лютого

Dlatego, żeby zostać studentem Dolnośląskiej Wyższej Szkoły trzeba 
złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów, jego tłumaczenie i apostille. 
Listę innych niezbędnych dokumentów, student otrzyma pocztą. Studia 
w tej szkole rozpoczną się na początku marca, dlatego dokumenty 
należy złożyć do końca lutego.

– Formuła tej rekrutacji jest trochę inna niż rekrutacja letnia,
ponieważ rekrutujemy do kierunków, które się rozpoczęły na 2 semestr, 
czyli ci wszyscy kandydaci, którzy, gdzieś nie zdążyli, przegapili i nie dotarli 
do nas w lecie, mogą do nas przyjść już teraz w zimie, albo dołączyć 
do grup, które zaczęły zajęcia w październiku i kontynuować studia, 
a ten pierwszy zaliczać w ciągu roku. – 
mówi Joanna Tatar, zastępca biura rekrutacji DSW

-Формула цього набору дещо відрізняється від набору влітку, 
тому що ми набираємо на напрямки навчання, які 
розпочалися на 2 семестр.Тобто всі ті кандидати, які десь 
пропустили, не встигли або не дійшли до нас влітку, 
вони можуть прийти до нас зараз взимку і приєднатися 
до груп, які розпочали навчання в жовтні та 
продовжувати навчання, а перший семестр закривати 
протягом начального року – 
говорить заступник директора бюра рекрутації Йоанна Татар

А ось у вищій школі банковій рекрутація триватиме до 
середини березня. Реєструватися можна на бажаний напрямок 
вже зараз. Зважаючи на пандемію усі документи можна 
подавати в електронному вигляді або поштою, заняття 
також будуть відбуватися онлайн

W Wyższej Szkole Bankowej rekrutacja potrwa do połowy marca. 
Na wybrane kierunki można się rejestrować już teraz. 
Ze względu na pandemię wszystkie dokumenty 
można przesyłać drogą elektroniczną lub pocztą. 
Zajęcia również odbywać się będą online.

– На бакалавриате мы предлагаем такие направления как: 
управление, финансы и бухгалтерский учет, логистика и внутренная безпасность. 
На стационарном отделении мы предлагаем менеджмент. 
На магистратуре мы предлагаем финансы и банковский учет, 
логистика и менеджмент – 
говорить Регіна Лебіть – Богутська WSB

– Na studiach licencjackich oferujemy takie kierunki jak: zarządzanie, 
finanse i księgowość, logistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne. 
Na oddziale stacjonarnym oferujemy zarządzanie. Na magisterce oferujemy
księgowość i zarządzanie finansami, i bankowością –
mówi Regina Lebiedź-Bogutska z WSB.

Бажаючі вступити до Вищої школи Хандльової, мають знати 
в зимовій рекрутації відкриті не всі напрямки навчання 
польською мовою

Osoby, które chcą wstąpić do Wyższej Szkoły Handlowej powinny 
wiedzieć, że nie wszystkie kierunki w języku polskim są otwarte 
w okresie zimowej rekrutacji.

Набір ведемо на всі напрямки англійською мовою 
стаціонарної форми навчання, тобто: логістика, інформатика і 
менеджмент, а також на один напрямок польською мовою навчання, нестаціонарної форми – це управління -говорить 
Юлія Вакула, керівник бюра рекрутації WSH

—Prowadzimy rekrutację na wszystkie kierunki w języku angielskim w 
formie kształcenia stacjonarnego, to jest — logistyka, informatyka 
i zarządzanie, a także na jeden kierunek studiów w języku polskim, forma 
niestacjonarna – to zarządzanie – mówi Julia Vakula, 
kierownik biura rekrutacji WSH

Абітурієнти, які хочуть розпочати навчання в вищих школах восени, 
подавати документи можуть вже на початку весни

Kandydaci, którzy jesienią chcą rozpocząć studia w szkołach wyższych, 
mogą aplikować już na początku wiosny.

 

В ніч з 13 на 14 січня православні християни відзначають 
Старий Новий рік – це рідкісний історичний феномен, 
додаткове свято, яке з’явилося в результаті
зміни літочислення. В цей вечір прийнято збиратись 
родинами та співати щедрівки

W nocy z 13 na 14 stycznia prawosławni świętują Stary Nowy Rok – 
rzadkie, historyczne, dodatkowe święto, które pojawiło się w 
wyniku zmiany chronologii. Według tradycji, tego wieczoru 
rodziny zbierają się i śpiewają kolędy

Це свято виникло у зв'язку зі зміною літочислення з 
юліанського на григоріанський календар. Колись весь 
світ жив за старим, григоріанським календарем.
У 1918 році в багатьох країнах світу відбувся перехід на 
більш досконалий юліанський календар, який відрізняється 
від григоріанського на 13 днів. Таким чином, 
1 січня за новим стилем стали відзначати на 13 днів раніше.

Święto to powstało w związku ze zmianą chronologii z kalendarza 
juliańskiego na gregoriański. Kiedyś cały świat żył według starego 
kalendarza gregoriańskiego. W 1918 roku wiele krajów na całym 
świecie przeszło na bardziej zaawansowany kalendarz juliański, 
który różni się od kalendarza gregoriańskiego o 13 dni. 
Tym samym 1 stycznia w nowym stylu zaczęto obchodzić 13 dni wcześniej.

– Очевидно Нвий рік відповідно до нашого державного 
календаря є 1 січня, але перше січня в церковному році 
випадає 14 січня. Тоді святкуємо перший день
нового року 2021, і тоді приходимо до церкви, щоби 
відсвяткувати деь обрізання Ісуса Христа – 
говрить Отець Матеуш Дeменюк

– Oczywiście Nowy Rok według naszego kalendarza państwowego 
to 1 stycznia, ale pierwszy stycznia roku kościelnego przypada na 14 stycznia.
Następnie obchodzimy pierwszy dzień nowego roku 2021, a potem 
przychodzimy do kościoła, aby celebrować
obrzezanie Jezusa Chrystusa – mówi o. Mateusz Demenyuk.

Напередодні свята, 13 січня, настає Щедрий вечір. 
Його також називають Маланки. У цей вечір господині 
готували на стіл ситні і багаті частування.
Головною стравою на столі була щедра кутя.

W przeddzień święta 13 stycznia, nadchodzi Hojny Wieczór. 
Nazywa się to również Małanką. Tego wieczoru gospodyni 
przygotowują smakołyki. Głównym daniem na stole jest bogata kutia.

– Стародавня традиція ходити по селу, по містах колядники, 
які, можна сказати, віншували новий рік, хдили від хати до 
хати, казали віршики і кидали жито і пшеницю, щоби 
щастило в хаті, дому і родині – говрить Отець Матеуш Дeменюк

– Starożytna tradycja chodzenia po wsi, miastach kolędników, którzy, 
można powiedzieć, gratulowali Nowego Roku, chodzili od domu do domu, 
recytowali wiersze i rzucali żytem i pszenicą, aby być szczęśliwym w 
domu i rodzinie – mówi ksiądz Mateusz Demeniuk.

Атрибутем Старго нового року є щедрівки. 
У них висловлюється побажання

багатого врожаю, добробуту.

Atrybutem Starego Nowego Roku są kolędy. 
Wyrażają życzenie bogatych zbiorów i

dobrobytu.

– Щедрівки – це побажання щедрого, щасливого, нового року. 
Бажють гарного здоров’я, щастя – 
говорить Галина Чекановська власниця Світлиці

– Kolędy to życzenia hojnego, szczęśliwego nowego roku. 
Życzą dobrego zdrowia i szczęścia – 
mówi Halina Czekanowska, prowadząca Świetlicę

Вважається, що в день Старого Нового року першим в 

будинок повинен зайти чоловік.

Uważa się, że w Stary Nowy Rok, aby zapewnić rodzinie szczęście, 
mężczyzna powinien jako pierwszy wejść do domu.

 

Їжа це не сміття. Їжею ділитися корисно. 
А можливо це зробити завдяки так званим соціальним 
холодильникам. Користуватися ними досить просто: 
взяти з собою продукти, знайти на мапі найближчий 
пункт і залишити їжу в холодильнику.

Jedzenie to nie śmieci. Dzielenie się jedzeniem jest potrzebne i 
możliwe dzięki tak zwanym lodówkom społecznym. Korzystanie z 
nich jest dość proste: weź ze sobą jedzenie, znajdź najbliższy punkt 
na mapie i zostaw produkty w lodówce.

– Тут люди, які мають більше цих продуктів, можуть їх принести, 
а ті, хто потребує такої їжі, можуть прийти в холодильник 
і взяти з собою. Можна сказати, цей холодильник освітній,
вона вчиться ділитися, – каже Ян Піонтек, Фонд "Візьми допомогу".

– To jest miejsce, gdzie ludzie, którzy mają więcej takiej żywności mogą ją 
przynosić, a osoby, które takiej żywności potrzebują, mogą przyjść 
do lodówki i ją wziąć. Można powiedzieć, że ta lodówka jest edukacyjna, 
ona uczy się dzielić się – mówi Jan Piontek, Fundacja „Weź pomóż”.

Холодильники відчинені цілодобово, тобто о будь якій порі 
можна принести або взяти продукти харчування. 
Окрім цього холодилники наповнюють продуктами харчування
волонтери. Кладуть сюди м’ясо, овочі, фрукти, хлібні вироби тощо. 
Усе свіже, але з коротким строком придатності

Lodówki są otwarte przez całą dobę, czyli w każdej chwili 
można przynieść lub zabrać jedzenie. Ponadto wolontariusze 
codziennie odkładają do lodówki pojedyncze produkty. 
Umieszczają tam mięso, warzywa, owoce, czy pieczywo. 
Wszystko jest świeże, ale z krótkim terminem przydatności do spożycia.

– У нас є їжа, яку ми отримуємо з магазинів, їжа із терміном 
придатності один-два дні. Так, справді, якби ми не взяли 
її і не здали, вона опинилась б у смітті. Така їжа ми маємо 
200 тонн на місяць. Ми приносимо його сюди і роздаємо 
людям, – каже Ян Піонтек.

– Mamy żywność, którą dostajemy ze sklepów, żywność z 
jedno- albo dwudniową datą ważności. Tak, naprawdę, 
jeżeli byśmy jej nie wżęli je nie i nie wydali, to trafiłaby do śmietnika. 
Takiej żywności w ciągu miesiąca mamy 200 ton. 
Przywozimy ją tutaj i rozdzielamy ludziom – mówi Jan Piontek.

Молодий юнак Євген підпрацьовує волонтером. 
Говорить, відчуває неабияке щастя допомагати тим, 
хто цього потребує.

Yevhenii pracuje jako wolontariusz. Mówi, że bardzo chętnie pomaga 
tym, którzy tego potrzebują.

– Я сдесь уже 1,5 года. Помогаем людям, кторые в этом 
нуждаются, в нашей помощи. Такое непередаваемое 
чувство, когда омогаешь людям – тебе самому приятно 
– говорить волонтер Євгеній Сафонов.

– Jestem tu od 1,5 roku. Naszą pracą pomagamy ludziom, którzy tego 
potrzebują. To uczucie nie do opisania. Gdy pomagasz ludziom, 
sam jesteś zadowolony – mówi Yevhenii Safonov, wolontariusz.

Вже під кінець місяця у Вроцлаві волнтери фундації відкриють 
пункти теплого одягу, тобто окрім їжі можна буде залишити 
нужденим зимовий одяг.

Pod koniec miesiąca we Wrocławiu wolontariusze fundacji 
otworzą punkty z ciepłą odzieżą, czyli oprócz jedzenia będzie 
można zostawić potrzebującym zimowe ubrania.

 

В Огроді Ботанічному справжня новорічна казка. 
До 17 січня кожен житель міста може насолодитися справжнім
світловим та фаєр шоу та подивитись виступи ілюзіоністів

W Ogrodzie Botanicznym jest prawdziwa bajka noworoczna. 
Do 17 stycznia każdy mieszkaniec miasta może cieszyć się
fantastycznym pokazem świetlnym.

Огруд ботанічни розділився на казкові зони. 
З однієї сторони лазерне шоу казок, з іншої виступи 
ілюзіоністів, пройшовши далі можна стати спостеріачем 
ілюмінаційної вистави

Ogród botaniczny został podzielony na bajeczne strefy. 
Z jednej strony laserowy pokaz bajek, z drugiej wystąpienia 
iluzjonistów, idąc dalej, można obejrzeć spektakl iluminacji.

Таке масштабне лазерне шоу в Огроді проходить вперше. 
Приготування та розробка сценарію тривали понад місяць. 
В результаті – натовп бажаючих насолодитися виставою

To pierwsze tak duże laserowe show w Ogrodzie. 
Przygotowanie i opracowanie scenariusza zajęło ponad miesiąc. 
Rezultatem jest wystawa, która przyciąga tłumy ludzi, chcących 
cieszyć się świetlnymi pokazami.

–Rozpoczęliśmy 2-3 miesiące przed pierwszą prezentacją i 
bardziej intensywne pracy trwały 2 tygodnie przed pierwszym 
otwarciem ogrodu w zimie. Wiele się dzieje w Ogrodzie, mimo, 
że w zimowej szacie i odwiedzający nie mogą widzieć, jakie 
piękne i zielone są kwiaty, ale możemy ich zauroczyć konstrukcją 
podświetloną pięknymi, ciepłymi kolorami, pokazującą jaki śliczny 
może być Ogród Botaniczny zimą, kiedy jest odpowiednio pokazany – 
mówi dyrektor Ogrodu Botanicznego Zygmunt Kącki

До 17 січня відвідати шоу можна щодня з16:30-20:30. 
Квиток на таку виставу коштує 25 злотих, доступні також
пільгові знижки. З програмою можна ознайомитись на сайті Огроду.

Do 17 stycznia przedstawienie można oglądać codziennie 
od 16:30 do 20:30. Bilet kosztuje 25 zł, dostępne są również bilety ulgowe. 
Program można znaleźć na stronie Ogrodu Botanicznego.

– Program mniej więcej jest taki sam na każdy dzień, na początku można zobaczyć początek bajki, wyświetlanej dla dzieci, 
wyświetlanej na budynku, później wystąpienia artystów, śpiewanie 
piosenek, a także różne iluminacje – 
mówi Karolina Sokołowska, Ogród Botaniczny we Wrocławiu.

До 17 січня вистави відбуватисуться щодня, 
після 17 січня до 21 лютого по п’ятницям, суботам та неділям.

Do 17 stycznia przedstawienia odbywać się będą
codziennie, a od 17 stycznia do 21 lutego w piątki, soboty i niedziele.

 

Zobacz również

Ćwiczenie umysłu przy użyciu różnego typu kreatywnych zadań powoduje, że mózg później się starzeje, a dzięki temu dłużej można zachować młodość. Klub seniora zawsze młodzi, na psim polu w starej piekarni miał zajęcia z treningu umysłu, ale tutaj odbywają się także ćwiczenia z ceramiki. zajęcia plastyczne, a także z haftu krzyżykowego.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy