Dzień dobry we Wrocławiu| odcinek 40

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do obejrzenia nowego odcinku „Dzień dobry we Wrocławiu". W którym usłyszycie o:

SPIS POWSZECHNY. CZY MUSZĄ BRAĆ UDZIAŁ CUDZODZIEMCY?

У Польщі стартував перепис населення 2021. Цього разу взяти участь мають і іноземці. До 30 вересня, кожен мігранти який проживає на території краю має в електронній або телефонічній формі пройти реєстрацію

W Polsce ruszył spis powszechny ludności i mieszkań, którego celem jest zebranie informacji nt i odpowiedzenie na pytanie: kim są ludzie żyjący dzisiaj w Polsce Dołączyć do niego muszą też migranci. Do 30 września każdy cudzoziemiec mieszkający na terytorium Polski musi dokonać samopisu elektronicznie lub telefonicznie.

– Pierwszy sposób to jest samospis, czyli samodzielnie wypełnienie formularza poprzez aplikacje spisową, który dostępny jest na stronie internetowej https://nsp2021.spis.gov.pl. Drugi sposób to jest samospis telefoniczny, dostępny pod numerem telefonu infolinii spisowej 22 279 99 99. Dla osób, które nie mają komputera mogą się zgłosić do najbliższego urzędu gminy lub do Urzędu statystycznego– mówi Alicja Pietrusiewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

– Перший спосіб – це проведення самоперепису, тобто заповнення форми самостійно через програму перепису, яка доступна на веб-сайті https://nsp2021.spis.gov.pl. Другий спосіб – це телефонний самореєстратор, який є доступний за номером 22 279 99 99. Люди, які не мають комп’ютера, можуть прийти до найближчого муніципального управління або до статистичного управління – говорить Аліція Петрушевич, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

– To jest przykład takiego badania, w którym powinni wziąć udział wszystkie osoby, które mieszkają w Polsce. To jest taki rodzaj badania, oprócz tego, że obejmuje całą ludność, wszystkich mieszkańców, który przeprowadzany jest w ściśliwym, zamkniętym czasie. Musimy tez pamietac, że to jest takie badanie, które jest przeprowadzone imiennie, to znaczy, że kazda osoba z imieniem i nazwiskiem jest objęta spisem powszechnym – mówi Kamilla Dolińska, socjolożka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

– Це приклад дослідження, в якому повинні брати участь усі люди, які проживають у Польщі. Це таке дослідження, яке охоплює всіх людей і проводиться в певному запланованому часі. Потрібно також пам’ятати, що це перепис, який проводиться за іменами, тобто кожна людина, яка має імя та прізвище, має долучитися до участі у переписі – говорить Каміла Долінська, соціолог Інституту Соціології Університету Вроцлавського

W formularzu spisowym, który GUS udostępnia w czterech językach (polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim) znajdzie się kilkadziesiąt pytań, które będą się nieco różnić w zależności od naszej sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, emigracyjnej czy imigracyjnej.
Форма перепису доступна чотирма мовами (польською, англійською, російською та українською), має кілька десятків запитань, які стосуються нашої родини, житла, тем „еміграції” чи „імміграції”.

Nie każdej osobie rozwija się ten samy zestaw pytań. W momencie, kiedy pytamy o aktywność ekonomiczną, jeżeli ktoś powie, że jest emerytem, to nie będzie miał pytania, gdzie pracuje i odwrotnie osoba pracująca będzie pytana o miejsce pracy, o zawód w jakim pracuje
– mówi Alicja Pietrusiewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Не у кожної людини буде однаковий набір питань. У той момент, коли питається про економічну діяльність, якщо хтось скаже, що він пенсіонер, у нього не буде запитання, де він працює, і навпаки, у працюючої людини запитають про місце роботи, професію, в якій він працює – говорить Аліція Петрушевич, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Warto podkreślić, że dane są spisywane dla celów statystycznych, a na podstawie wpisu będą tworzone plany i polityki strategiczne. Dlatego zebranie pełnych i rzetelnych danych jest tak istotne. 

Варто зазначити, що дані пишуться для статистичних цілей, на базі перепису будуються стратегічні та політичні плани. Ось чому збір повних та надійних даних так важливий.

— Na podstawie tych danych, uzyskanych w spisie powszechnym, podejmowane są dużo decyzji, planowane są działania ważnych obszarach życia, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, również integracja społeczną czy ochrony praw różnych grup– mówi Kamilla Dolińska, socjolożka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

— На основі цих даних, отриманих під час перепису, приймається багато рішень, планується діяльність у важливих сферах життя, ринку праці, освіти, охорони здоров’я, а також соціальна інтеграція або захист прав різних груп
– говорить Каміла Долінська, соціолог Інституту Соціології Університету Вроцлавського

Dane są oczywiście zabezpieczone, mamy naprawdę bardzo dobrze systemy zabezpieczające. Oprócz tego, wszystkich pracowników statystyki publicznej, jak i również Rachmistrzów obowiązuje zachowanie tajemnicy statystycznej. Jest to zgodność o Ustawę o zgodność publicznej i za niedotrzymanie tej tajemnicy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 – mówi Alicja Pietrusiewicz, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

— Дані, звичайно, захищені, у нас дійсно хороші системи безпеки. Крім того, всі працівники офіційної статистики, а також рахувачі, зобов’язані дотримуватися статистичної конфіденційності. Це дотримання Закону про дотримання вимог громадськості, а недотримання цієї таємниці може призвести до позбавлення волі на строк до 3 років – говорить Аліція Петрушевич, Urząd Statystyczny we Wrocławiu
За неучасть у переписі населення загрожує штраф до 5 тисяч злотих
.
Brak spisania się grozi grzywną nawet do 5 tys.

WROCŁAW WSPIERA BIAŁORÓSINÓW. NOWY MURAL WE WROCŁAWIU

Вже понад 200 днів білоруси відстоюють свої права та свободу. На їх підтримку у Вроцлаві команда мігрантів створила мурал присвячений боротьбі та сили духу білоруського народу.

Białorusini walczą o swoje prawa i wolność od ponad 200 dni. W ramach wsparcia grupa migrantów stworzyła przy ulicy Legnickiej we Wrocławiu mural poświęcony protestom Białorusinów.

— Autorką muralu jest artystka Anna Redko mieszkająca na Białorusi. Mural poświęcony jest Białorusi, poświeciliśmy go przede wszystkim upamiętnieniu nagrody Sacharowa, który Parlament Europejski co roku przyznaje osobom i organizacjom, które w szczególny sposób zapisały się w walce o prawa człowieka, walce o demokracje – mówi Leszek Gaś, inicjator projektu idyrektorBiura Parlamentu Europejskiego

Авторка муралу – художниця Анна Редько, яка живе в Білорусі. Проект присвячений Білорусі, ми присвятили її в першу чергу премії Сахарова, яку Європарламент щороку присуджує людям та організаціям, які зробили особливий внесок у боротьбу за права людини та боротьбу за демократію – говорить Лешек Гась, ініціатор проекту та директор офісу Європейського парламенту

W 2020 r., wyrażając solidarność z obywatelskim, prodemokratycznym zrywem na Białorusi, Nagrodą im. Sacharowa Parlament Europejski uhonorował białoruską demokratyczną opozycję. W imieniu opozycji nagrodę odebrały przedstawicielki Rady Koordynacyjnej 
–  Swiatłana Cichanouska i Weranika Capkala.

У 2020 році, висловивши солідарність громадянським, продемократичним повстанням у Білорусі, , Європарламент вшанував білоруську демократичну опозицію нагородою імені Сахарова. Від імені опозиції її забрали представники Координаційної ради – Світлана Тихановська та Вераніка Цепкала.

Ten mural również symbolizuje opór kobiet białoruskich. Symbolizuje to,że ta rewolucja demokratyczna, która jeszcze dzieje w Białorusi, ona ma twarz kobiety, twarz młodości, bo widzimy dużo młodych ludzi na ulicach, którzy chcą lepszej przyszłości – mówi 
Leszek Gaś, inicjator projektu i dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego

Мурал також символізує опір білоруських жінок. Символізує, що ця демократична революція, яка все ще відбувається в Білорусі, має обличчя жінки, обличчя молоді, тому що ми бачимо на вулицях багато молодих людей, які хочуть кращого майбутнього – говорить Лешек Гась, ініціатор проекту та директор офісу Європейського парламенту

O muralu powstanie także film, którego zapowiedzi wkrótce zobaczymy w tramwajach i autobusach wrocławskiego MPK

Також невдовзі з’явиться фільм присвячений повстаню муралу, попередній перегляд якого можна буде побачити в трамваях та автобусах вроцлавського MPK

—Fragment filmu:Ten mural będzie symbolem ponadczasowym, ponieważ będzie przypominać nam jak ważny jest dbać o prawa i godność człowieka – mówi Tatsiana Andrushka, 
pełnomocnik prezydenta Wrocławia ds. mieszkańców pochodzenia białoruskiego

Цей мурал буде позачасовим символом, оскільки вона буде нагадувати нам про те, як важливо дбати про права та гідність людини – говорить Татьяна Андрушка, уповноважена мера Вроцлава для жителів білоруського походження

Prezentacja filmu jest zaplanowana na polowe kwietnia.

Презентація фільму запланована на середину квітня.

DARMOWE KOMPOSTOWNIKI DLA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców Wrocławia. Wrocławski Wydział Środowiska i Rolnictwa ma do rozdania aż 400 darmowych kompostowników, dzięki którym możliwe jest przetwarzanie odpadów zielonych i kuchennych we własnym zakresie

Безкоштовні компостери для мешканців Вроцлава. Департамент навколишнього середовища та сільського господарства планує безкоштовно роздати аж 400 садових компотерів

Aby dostać taki kompostownik, należy wypełnić wniosek, który jest dostępny na wroclaw.pl/środowisko. Można go pobrać, wypełnić, wysłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Środowiska i Rolnictwa na ulicy Hubskiej, można go wysłać za pomocą platformy ePUAP, można przyjść też do wydziału – mówi Marcin Obłoza, z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Щоб отримати такий компостер, потрібно заповнити заявку, доступну за адресою wroclaw.pl/środowisko. Ви можете завантажити заявку, заповнити та відправити традиційною поштою на адресу Департаменту навколишнього середовища та сільського господарства на вулиці Губській, або ж надіслати через платформу ePUAP, також можна прийти у відділ – говорить Марчін Облозаz Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Miasto udostępnia bezpłatnie kompostowniki do własnego użytku. Przypomnijmy, że idea kompostowania to też nie marnowanie i zamknięty obieg, w którym pozornie niepotrzebne odpady mogą być wykorzystane – mówi Jessica Wolska-Myszko, z Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia

Місто безкоштовно надає компостери для власного користування. Нагадаємо, що ідея компостування – це також не марнування, а замкнутий цикл, в якому можуть бути використані, здавалося б, непотрібні відходи – говорить Джессіка Вольська-Мишко з Департаменту навколишнього середовища та сільського господарства мерії Вроцлава

Компостери видаються безкоштовно жителям та навчальним підрозділам терміном на 3 роки. Через цей час вони переходять у власність користувача. Єдина вимога – щорічні звіти про кількість оброблених відходів за цей період.

Kompostowniki użyczane są bezpłatnie mieszkańcom oraz jednostkom oświatowym na okres 3 lat. Po tym czasie przechodzą na własność użytkownika. Jedynym wymogiem jest przesyłanie przez ten okres rocznych sprawozdań na temat ilości przetworzonych odpadów.

Cały ten proces od wypełnienia wniosku do otrzymania terminu odbioru kompostownika trwa tylko tydzień. W międzyczasie weryfikowane są dane wnioskodawcy, jest sporządzona umowa, która jest podpisywana przez dyrekcję. Istotna jest kolejność zgłoszeń – mówi Jessica Wolska-Myszko.

Весь процес від заповнення заявки до отримання компостера займає лише один тиждень. Тим часом дані заявника перевіряються,складається та підписується договір керівництвом. Важливий порядок звернень – говорить Джессіка Вольська-Мишко з Департаменту навколишнього середовища та сільського господарства мерії Вроцлава

W ciągu ostatnich lat skorzystało z tej możliwości już ok. 2 tys. Osób.

За останні роки цією можливістю скористалося приблизно 2 тис. Людей

KRÓL ASAN – PAVLO TSEKHOTSKYY

—Мене звати Павло Цехоцький. Я живу у Вроцлаві останні 6 років, переїхали з родиною сюди в кінці 2014 року. Притягнула нас сюди з однієї сторони цікавість, з іншої культура. Плюс був неспокій в Україні. Також в фірмі, в якій я тоді працював, це фірма ІТ, я там і зараз працюю, виникла потреба відкритифвліал тут в Польщі. Ми вибрали Вроцлав.

—Nazywam się Tsekhotskyy. Mieszkam we Wrocławiu od 6 lat, przeprowadziłem się tu z rodziną pod koniec 2014 roku. Przyciągała nas tu z jednej strony ciekawość, z drugiej kultura. Poza tym na Ukrainie panowały niepokoje. Również w firmie, w której wtedy pracowałem – jest to firma informatyczna – tam teraz pracuję, była potrzeba otwarcia filii tutaj w Polsce. Wybraliśmy Wrocław.

—Почали шукати місце, де можна було практикувати йогу, яку на той момент вже досить давно практикували. Виявилось, що такого місця, як нам би хотілось, у Вроцлаві не було. З цього почалася наша пригода з „Деревом життя”, студією йоги, яка ми вирішили відкрити і зробити саме таке місце, як нам мріялось.

—Okazało się, że nie ma we Wrocławiu takiego miejsca, jakiego byśmy chcieli. Od tego zaczęła się nasza przygoda z „Drzewem Życia” – studiem jogi, które postanowiliśmy otworzyć i stworzyć dokładnie takie miejsce, o jakim marzyliśmy.

—Пробали свою квартиру в Києві і відкрили „Дерево життя”. Перше заняття тут відбулося в лютому 2017 року.

—Sprzedałem mieszkanie w Kijowie i otworzyłem „Drzewo Życia”. Pierwsza lekcja odbyła się tutaj w lutym 2017 roku.

—Дерево має багато гілок, кожна з гілок це або людина, або напрямок, або тип занять, нам дуже хотілося, щоб це була на палка, а саме дерево, щоб була рвзнорвдність. Щоб це було місце не тільки, де людина приходить, займається і йде додому, а теж, місце, де можна залишитись, же можна поспілкуватись с вчителем, де можна поспілкуватись з однодумцями, де можна випити чаю і посидіти чи послухати музику або почитати. Тим часом, поки ми мріяли, я проводив заняття і орендував зали, а е було не до кінця, як нам хотілося. Тут у нас зараз працюють 20 вчителів йоги, я теж. Якось парельно працюю і в ІТ і інструктором йоги і тримаю фірму.

—Drzewo ma wiele gałęzi, każda z nich jest osobą, kierunkiem lub rodzajem zawodu, naprawdę chcieliśmy, aby było ono na patyku, a samo drzewo było równe. Aby było to miejsce nie tylko do przychodzenia, nauki i powrotu do domu, ale także do miejsca, w którym możesz się zatrzymać, możesz porozmawiać z nauczycielem, porozmawiać z podobnie myślącymi ludźmi, napić się herbaty i usiąść, posłuchać muzyki lub poczytać. W międzyczasie prowadziłem zajęcia i wynajmowałem sale, ale to nie był koniec tak. Mamy tu teraz 20 nauczycieli jogi, ja również uczę. Pracuję równolegle w IT i jako instruktor jogi, dotrzymuję towarzystwa.

—Те, що я більше всього люблю, заради чого рано встаю – це вчити йоги, це займатися з людьми, допомагати людям бути здоровими, щасливими і відкритими, радісними і допомагати їм проходити через всі складнощі, які зараз ставлять перед нами світ.

—To, co najbardziej kocham – dlaczego też wcześnie wstaję – to uczenie jogi, ćwiczenie z ludźmi, pomaganie ludziom być zdrowymi, szczęśliwymi i otwartymi, radosnymi. Pomagać im przejść przez wszystkie trudności, przed którymi stoi teraz świat.

—Мене запросили на заняття з йоги, я посміявся, але все таки пішов і це була моя перша зустріч з йогою, яка потім не закінчилась швидко, я почав помічати, що люди, які займаються йогою, дуже були відкриті, радісні, я бачив, що вони старші за мене, але набагато легше і щасливіше їм живеться, ніж мені.

—Zaczęło się wszystko od tego, że zostałem kiedyś zaproszony na zajęcia jogi, śmiałem się, ale przyszedłem i to było moje pierwsze spotkanie z jogą, które nie skończyło się szybko. Zacząłem zauważać, że osoby praktykujące jogę są bardzo otwarte, radosne, widziałem, że są starsi ode mnie, ale żyją dużo łatwiej i szczęśliwsi niż ja.

—Коли я почав займатися, виявилось, що я хворий і йога допомогла мені з цього стану вийти та в певному сенсі твердість характеру випрацювада йога. Це допомогло мені з карьерою в ІТ і потім допомогла переїхати далі і створити сім’ю.

—Kiedy zacząłem ćwiczyć, okazało się, że jestem chory i joga pomogła mi wyjść z tego stanu i w pewnym sensie siła charakteru rozwinęła się w jodze. Pomogło mi to w karierze w branży IT, a następnie pomogło mi przejść dalej i założyć rodzinę.

—Йогою, насправді називають сьогодні багато чого, єстмлі і способи йоги, які дозволяють розвинути фізичну силу, наприклад аштанга – це така фітнес-йога. Є стилі, які дозволяють заспокоїтись, зменшити рівень стресу, який є у людини, стати більш спокійним—Коли я почав займатися, виявилось, що я хворий і йога допомогла мені з цього стану 

—Dziś dużo rzeczy nazywa się jogą, istnieją metody i rodzaje jogi, które pozwalają rozwinąć siłę fizyczną, takie jak Ashtanga – to joga fitness. Istnieją style, które pozwalają się wyciszyć, zmniejszyć poziom stresu, stać się spokojniejszym.

—Потрібна праця індивідуальна. Кожна людина унікальна і вона має свій конкретний набір особливостей і під цей конкретний набір особливостей в конкретно цей момент життя вона може потребувати своїх методів. Ми в стані це зробити, в стані створити таку індивідуальну програму для людини, яка дозволить їй, допоможе рухатись вперед до своїх цілей

—Trzeba pracować indywidualnie. Każda osoba jest wyjątkowa i ma swój własny zestaw cech i w trudnym momencie może potrzebować własnych metod. Jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie stworzyć indywidualny program dla osoby, który pozwoli jej pomóc w dążeniu do wyznaczonych celów.

—Цілі, їжа, графік,уважність і вправи. Ми завжди розпочинаємо роботу з людиною з ось цього і потім в залежності від того, чтого саме людина хоче, пріоритети ці можуть змінюватись. Коли, людина видодиьб на самостійну практикуі практику так, яка охоплює всі аспекти її життя, ця практика саме така, як їй потрібно, людина тоді в стані опертися на цю практику, знаходить землю під ногами

Cele, jedzenie, harmonogram, uwaga i ćwiczenia. Zawsze zaczynamy pracę z człowiekiem, a potem, w zależności od tego, czego chce dana osoba, te priorytety mogą się zmienić. Kiedy osoba jest w stanie praktykować i to w ten sposób, który obejmuje wszystkie aspekty jej życia, ta praktyka jest dokładnie tym, czego potrzebuje, wtedy może polegać na tej praktyce, znajduje grunt pod swoimi stopami.

—Кожне місто, де ми жили було для нас домівкою – Херсон, Дніпропетровськ, Київ і зараз Вроцлав, і в кожне місто ми переїхали на завжди. Нам тут дуже приємно і класно. Подобаються тут люди. Після такої жорстокості людей в Києві, Вроцлав – теплий, приємний, душевний.

Każde miasto, w którym mieszkaliśmy, było naszym domem – Cherson, Dniepropietrowsk, Kijów, a teraz Wrocław, i przenosiliśmy się do każdego miasta na zawsze. Jesteśmy tu bardzo szczęśliwi. Lubimy ludzi, którzy tu mieszkają. W porównaniu do ludzi w Kijowie, we Wrocławiu jest ciepło, przyjemnie i szczerze.

—Хочу порекомендувати всім якомога швидше намагатися включитися в нову культуру, на закривалися на своїй національності, не залежно від того яка вона, а треба спілкуватися з різними людьми, я знаю, що це важко на початку, тим паче, якщо в тебе мова зовсім не висока, але якщо є можливість, треба спілкуватися з місцевими ставати частиною цієї культури

Chcę polecić każdemu, aby jak najszybciej włączył się do nowej kultury, nie zamykał się na swojej narodowości, bez względu na to, jaka ona jest, szukać komunikacji z różnymi ludźmi, wiem, że na początku jest to trudne, zwłaszcza jeśli nie zna się zbyt dobrze jeżyka, ale jeśli to możliwe. Trzeba stać częścią tej kultury.

PODRÓŻ Z POLSKI ZE ZWIERZAKIEM

Що може бути краще подорожей? Тільки подорожі у веселій компанії, компанії – чотирилапих улюбленців. Проте якщо людині для виїзду за кордон треба мати лише паспорт, з тваринами справа виглядає більш серйозно. Які документи треба для перевезення хатнього улюбленця в Україну і назад до Польщі, Давайте спробуємо розібратись

Czy może być coś lepszego niż podróżowanie? Tak, podróżowanie w towarzystwie zwierzaków. Choć właściciel potrzebuje jedynie paszportu, aby wyjechać za granicę, sytuacja ze zwierzętami jest bardziej złożona. Jakie dokumenty są potrzebne, aby przewieźć zwierzaka na Ukrainę i z powrotem do Polski?

Для початку варто зазначити для перетину кордонуПольща – Україна інавпаки з собакою котом чи тхором – треба мати санітарно-ветеринарний паспорт із переліком зроблених вакцин. Крім цього тварина має бути чіпована
Przed przekroczeniem granicy zwierzak musi mieć paszport sanitarny z listą szczepień. Dodatkowo zwierzę musi mieć specjalny chip.

Це має бути ветеринарно-санітарний паспорт, він видається вашим санітарним лікарем і там має бути фотокартка улюбленця, якщо він вже має 1 рік, також мають бути наліпки про всі щепленняі, які мають бути підтвердженні печаткою та підписом вашого ветеринарного лікаря, а також вписані всі антипаразитальні заходи для тварини – говорить Юлія Дяченко, експертка Інституту прав мігрантів

—Musi to być paszport weterynaryjny, wystawiony przez lekarza i musi być wklejone zdjęcie zwierzaka. Jeśli ma rok, na wszystkich szczepieniach muszą znajdować się naklejki, które muszą być potwierdzone pieczęcią i podpisem weterynarza, muszą też być wpisane wszystkie serie odrobaczania – mówi prawniczka IPW, Yullia Diachenko.

Наступний важливий момент– щеплення від сказу. Проводити його слід, коли тваринці виповниться 3 місяці і після проведення чіпування. Через місяць після щеплення чотирилапому мають зробити тест крові на антитіла від сказу. І тут увага – при першому перетині кордону від дати тесту тварина не може виїхати за кордон ще 3 місяці

Kolejnym ważnym punktem jest szczepienie przeciwko wściekliźnie. Powinno być przeprowadzone, gdy zwierzę ma 3 miesiące i po wprowadzeniu chipa. Miesiąc po szczepieniu zwierzaka, należy wykonać badanie krwi na obecność przeciwciał przeciw wściekliźnie. Od daty tych badań zwierzę nie może wyjechać za granicę jeszcze 3 miesiące.

Ten test polega na tym, że pobiera się krew. Robi się to u lekarza prywatnej praktyki, który opiekuje się pieskiem. Wymogi na Ukrainie są takie, że po wykonaniu tego testu trzeba poczekać jeszcze 3 miesiące zanim będzie możliwy wyjazd. Póżniej przy kolejnych podróżach, jeśli właściciel dba o regularne szczepienia, to już nie trzeba tego testu krwi powtarzać – mówi Powiatowy Lekarz Weterynarii, dr wet. Monika Kotowicz.

Цей тест передбачає взяття крові. Це робиться у приватного лікаря, який доглядає за собакою. Вимоги в Україні полягають у тому, що після проходження цього тесту вам доведеться почекати ще 3 місяці, перш ніж ви зможете поїхати. Пізніше під час наступних поїздок, якщо власник піклується про регулярні щеплення, аналіз крові не потрібно повторювати – говорить Моніка Котовіч, обласний ветеринарний лікар

Коли всі попередні кроки враховані – заключний етап довідка про стан здоров’я тварини. Оформлюється вона у обласного ветеринарного лікаря. Важливо – лікар не підпише довідку, якщо тварина не відсиділа карантин після тесту на антитіла від сказу

Po uwzględnieniu wszystkich poprzednich etapów, ostatnim jest otrzymanie świadectwa zdrowia zwierząt. Wydawany jest przez powiatowego lekarza weterynarii. Ważne jest to, że lekarz nie podpisze zaświadczenia, jeśli zwierzę nie zostało poddane kwarantannie po wykonaniu testu na obecność przeciwciał przeciwko wściekliźnie

—Ten certyfikat można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, odpowiednim dla miejsca, gdzie ten piesek lub kot i właściciel mieszkają. Trzeba się zgłosić do takiego Urzędu Weterynarii i umówić się na wystawienie tego świadectwa – mówi Powiatowy Lekarz Weterynarii, dr wet. Monika Kotowicz.

Цю довідку можна отримати в обласній ветеринарній інспекції, яка відповідає місцю проживання собаки чи кота та господаря. Ви повинні особисто прийти до ветеринарної інспекції та домовитись про видачу довідки – говорить Моніка Котовіч, обласний ветеринарний лікар

Якщо тварина має паспорт європейського зразка при поверненні з України не потребує додаткових документів, в випадку, якщо він був зроблений в Україні при в’їзді на територію Польщі власник чотирилапого має завчасно оформити в державній ветклініці сертифікат здоров’я. Також за 48 годин перед перетином кордону з Польщі чи то з України тварина має бути обстежена ветеринаром

Jeśli zwierzę posiada paszport europejski, nie wymaga dodatkowych dokumentów przy powrocie z Ukrainy. Jeżeli dokument tożsamości został wykonany na Ukrainie, przy wjeździe do Polski właściciel zwierzęcia musi wcześniej odebrać świadectwo zdrowia w państwowej przychodni weterynaryjnej na Ukrainie. Ponadto na 48 godzin przed przekroczeniem granicy z Polski lub Ukrainy zwierzę musi zostać zbadane przez lekarza weterynarii.