Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 46

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do obejrzenia nowego odcinka „Dzień dobry we Wrocławiu”:

APLIKACJA „NASZ WROCŁAW”

Безкоштовно сходити до зоопарку, гідрополісу або отримати урок верхової їзди за 0 злотих. Це все можливо завдяки аплікації”Наш Вроцлав”. Завдяки додатку мешканцям міста доступно багато знижок в локальних закладах а також користувачі мають доступ до безкоштовних екскурсій. Головна умова – сплачувати податки у Вроцлаві.

Darmowe wejście do ZOO, Hydropolis lub granie w piłkę nożną za darmo.  To wszystko jest możliwe dzięki aplikacji „Nasz Wrocław”.  Warunkiem jest rozliczenie PIT-u we Wrocławiu. Osobom, które to zrobią, przysługuje wiele rabatów oraz bezpłatne korzystanie z wrocławskich atrakcji i dostęp do bezpłatnych wycieczek.  Warunkiem jest płacenie podatków we Wrocławiu.

— Dzięki aplikacji „Nasz Wrocław”, rejestrując się w tym programie już 130 tysięcy użytkowników na terenie miasta, może korzystać z darmowych wejść do ZOO, Hydropolis, 2-godzinne wejście do Aquaparku lub na mecz Śląska Wrocław. Łącznie mamy 7 darmowych wejść, do 7 atrakcji, oprócz tego ponad 50 miejsc oferuje zniżki od 5 do 50%, a dodatkowo to zniżki na MPK – mówi Marcin Obłoza z Urzędu Miejskiego Wrocławia

Мешканка міста Анна Косяченко, вже стигла оцінити можливості додатку.

Anna Kosiachenko, mieszkanka miasta, zdążyła już ocenić możliwości aplikacji.

— Я вже сходила до аквапаркуб зоопарку і гідропаркую. В планах дуже хочу піти на мач ш нещодавно зявилась можливість відвідати басейн Орбіта – mówi Anna Kosiadchnko, mieszkanka Wrocławia 

— Byłam już w parku wodnym, ZOO i Hydropolis. Bardzo chcę pójść na mecz, a ostatnio miałam okazję odwiedzić basen Orbita – mówi Anna Kosiachenko, mieszkanka Wrocławia. 

Реєстрація в додатку проста. Треба вказати свої дані, місце, ужонд, де розраховуєте податки і все. Займає ця процедура не більше хвилини. Пройшовши реєстрацію, користувач може побачити список місць, де він отримує знижку, а також, що може відвідати безкоштовно.

Rejestracja w aplikacji jest prosta.  Trzeba wpisać swoje dane i Urząd Skarbowy, gdzie został rozliczony PIT.  Ta procedura trwa mniej niż minutę. Po rejestracji użytkownik widzi listę miejsc, w których otrzyma rabat, a także informację które atrakcje może odwiedzić za darmo.

— Тут спочатку відкривається наші дані, видно чи статус є актуальний. Є інформація про різні акції, тут входимо і бачимо варіанти безкоштовних можливостей, куди ми можемо сходити. Аквапарк Зоопарк Зала Століття. Є також купони і ось тут написано, до якого часу можемо їх використати.

— Tutaj nasze dane są najpierw otwierane, widać, czy status jest istotny. Są informacje o różnych promocjach, tutaj wchodzimy i widzimy opcje bezpłatnych możliwości, do których możemy się udać. Aquapark, ZOO, Hala Stulecia. Są też kupony i tutaj jest napisane, jak długo możemy z nich korzystać – mówi Anna Kosiachenko, mieszkanka Wrocławia.

Вільний вхід є доступний один раз до кожного з зазначених місць розваг до кінця року.

Bezpłatne wejście jest dostępne jednorazowo do końca roku do każdego z tych miejsc rozrywki.

FUNDACJA„MODE”

У Вроцлаві є багато організацій та програм, які підтримують розвиток молоді. Однією з таких є фундація MODE, яка допомагає молодому поколінню отримати якісну міжнародну освіту 

We Wrocławiu działa wiele organizacji i programów wspierających rozwój młodzieży. Jedną z nich jest Fundacja „MODE”, która daje młodemu pokoleniu możliwość korzystania z międzynarodowej edukacji wysokiej jakości.

— Generalnie obracamy się w obszarze edukacji. Wykorzystujemy aktualne tematy po to, żeby pomagać młodzieży uczyć się języków, pomagamy im stać się bardziej międzykulturowymi, rozumieć międzykulturowość – mówi Paulina Bilska-Marek, prezeska fundacji „MODE”

— Ми працюємо в галузі освіти. Ми використовуємо актуальні теми, щоб допомогти молоді вивчити мову, допомогти їм стати більш міжкультурними, зрозуміти поняття міжкультурність

В рамках організації молодь має змогу їздити на стажі до різних країн світу підпрацьовувати там в якості волонтера, вчити мову, знаходити нові знайомства – іншими словами пізнавати культуру з середини

W ramach organizacji młodzi ludzie mają możliwość wyjazdu na staże do różnych krajów świata, aby tam pracować jako wolontariusze, uczyć się języka, nawiązywać nowe znajomości – czyli poznawać kulturę od środka.

— Właśnie dość niedawno 3 dziewczyny wrócili z Indonezji, gdzie spędziły 9 miesięcy. Należy obserwować nasze social media, naszą stronę internetową, tam wrzucamy wszystkie aktualne informacje o prowadzonych rekrutacjach. Czasami to dość krótkie wyjazdy, mam na myśli np. 2 miesiące. Czasami można wyjechać aż na rok. Zdarzyło nam się wysłać na tyle wolontariuszkę do Tajlandii – mówi Paulina Bilska-Marek, prezeska fundacji „MODE”.

— Нещодавно 3 дівчинки повернулися з Індонезії, де провели 9 місяців. Варто стежити за нашими соціальними медіа, нашим веб-сайтом, там ми розміщуємо всю поточну інформацію про актульні набори. Іноді це досить короткі поїздки, я маю на увазі 2 місяці, іноді можна поїхати на рік. Одного разу наша волонтерка поїхала до Таїланду на рік

Серед проектів організації є курси польської мови для іноземців в рамках програми Restart. В часах пандемаї відбуваються вони онлайн. Лише протягом останнього року до участі в заняттях долучилось близько сотні студентів з України, Білорусі, Англії тощо

Wśród projektów organizacji znajdują się kursy języka polskiego dla obcokrajowców, czyli program Restart. W czasach pandemii odbywają one się online. Tylko w ostatnim roku do zajęć dołączyło około stu uczniów z Ukrainy, Białorusi czy Anglii.

— Jako partner projektu Restart mamy kursy języka polskiego dla migrantów spoza UE, dla osób, które zdecydowały się po prostu mieszkać w Polsce – mówi Paulina Bilska-Marek, prezeska fundacji „MODE.

— Як партнер проекту Restart ми маємо курси польської мови для ммігрантів за межами ЄС, для людей, які вирішили просто жити в Польщі

— W projekcie Restart, w którym jesteśmy partnerem, jest szereg działań, skierowanych zarówno do migrantów, czyli osób, które przyjeżdżają do Wrocławia i na Dolny Śląsk i nie są obywatelami UE, jak również do społeczności lokalnej, na przykład lokalnych pracodawców – mówi Paweł Burzała, wiceprezes fundacji „MODE”.

У проекті Restart, партнером якого ми є, є ряд заходів, спрямованих як на мігрантів, тобто людей, які приїжджають до Вроцлава та Нижньої Сілезії та не є громадянами ЄС, так і на місцеву громаду, наприклад місцевих роботодавців

Для того, щоб долучитися до одного з проектів, треба сконтактувати з предствниками організації за допомого пошти, вказаної на сторінці в інтернеті або вислати повідомлення на сторінці у фейсбуку.

Aby dołączyć do któregoś z projektów, należy skontaktować się z przedstawicielami organizacji korzystając z adresu e-mail podanego na stronie http://mode.wroclaw.pl Lub wysłać wiadomość na Facebooku.

PIĘKNO URATUJE ŚWIAT. INNA I MYKHAILO – WŁAŚCICIELI SALONU KOSMETYCZNEGO „TIAMO”

— Меня зовут Инна Иванова. Я во Вроцлаве живу уже 6 год. Мы переехали с мужем и со старшей дочерью. Два года назад родился у меня здесь младший ребенок и переехала дочь моего мужа от первого брака из Одессы. Живём мы все вместе. У нас есть несколько действующих бизнеса. Это агенство по трудоустройству

— Nazywam się Inna Ivanova. Mieszkam we Wrocławiu od 6 lat.  Przeprowadziliśmy się z mężem i starszą córką. Dwa lata temu urodziło się tu moje najmłodsze dziecko, a córka mojego męża przeprowadziła się z Odessy.  Wszyscy mieszkamy razem. Mamy kilka działających firm. To jest agencja pracy – mówi Inna Ivanova, współwłaścicielka salonu kosmetycznego „Tiamo”.

— Переехали мы из Одессы. Выбрали Вроцлав. На Украине тогда, понятно всем, была сложная ситуация, когда не было стабильности. Я понимала, что если у мужа сейчас потеряется работа, то  у нас не будет ни квартиры, ни средств к существованию.

— Przeprowadziliśmy się z Odessy. Wybraliśmy Wrocław. Na Ukrainie wszyscy wiedzą, że była tam trudna sytuacja. Zrozumiałam, że jeśli mój mąż straci teraz pracę, to nie będziemy mieli ani mieszkania, ani środków do życia – mówi Inna Ivanova, współwłaścicielka salonu kosmetycznego „Tiamo”.

Переезжая сюда мы уже отрыли фирму, мы уже знали, что это будет агентство по трудоустройству и собрали свой опыт работы на Украине в агенции. Узнали нюансы Польского рынка. И мы уже понимали тогда, что будем продолжать это же дело и уже не искать работников для других работодателей, а искать их для самих себя,трудоустраивать, выдавать зармлаты, считать часы, обеспечивать жильем. Мы это все частично с нуля начали, частично перевезли опыт из Украины. На сегодняшний день у нас работает около 120 человек на разных проектах во Вроцлаве, под ним. Хотелось  уже чего-то для души, чего-то нового. Не только чтобы приносило доход, а в первую очередь удовольствие, приятные отзывы, улыбки, то куда я прихожу с большим удовольствием. Салон Tiamo мы открыли с моим партнёром, другом, его зовут Михаил. Он у нас так же работает координатором в агенции по трудоустройству. Знаем друг друга уже более 3 лет и уже есть определенный уровень доверия друг к другу.

— Przeprowadzając się tutaj, otworzyliśmy już firmę, wiedzieliśmy, że będzie to agencja pracy i zebraliśmy w niej nasze doświadczenie z pracy na Ukrainie.  Poznaliśmy niuanse polskiego rynku. I już wtedy zrozumieliśmy, że będziemy kontynuować tę samą działalność i nie będziemy już szukać pracowników dla innych pracodawców, ale sami będziemy ich szukać, znajdować pracę, wypłacać pensje, liczyć godziny i zapewniać mieszkanie. Zaczęliśmy to wszystko częściowo od zera, częściowo przywieźliśmy doświadczenia z Ukrainy. Dziś zatrudniamy około 120 osób przy różnych projektach we Wrocławiu i okolicach. Chciałam już czegoś dla duszy, czegoś nowego. Nie tylko po to, aby przynieść dochód, ale przede wszystkim przyjemność, przyjemne recenzje, uśmiechy, gdzie będę przychodzić z wielką przyjemnością. Otworzyliśmy salon Tiamo z moim partnerem, przyjacielem, nazywa się Michaił. On pracuje u nas również jako koordynator w agencji pracy. Znamy się od ponad 3 lat i już mamy do siebie pewien poziom zaufania – mówi Inna Ivanova współwłaścicielka salonu kosmetycznego „Tiamo”.

— Меня зовут Михаил. Во Вроцлаве я уже 5 год. Работал я от самых простых работ, на фабриках. Что повлияло на переезд с Украины. Это путешествие в Париж с бывшей женой. Мы поняли, что с Украины это сделать невозможно, поэтому решили мигрировать в Европу. Это был старт, цель, что мы должны путишествтвать, больше проводить времени в Европе. У Инны уже был бизнес в индустрии красоты с другим человеком у меня тоже. В итоге, когда у нас в прошлый рас не получились. Как-то так совпало звёзды и я предложил, Инна поддержала и буквально месяц и мы уже начали работу. Опираясь об предыдущие ошибки мы сделали выводы, миновали все камни предкновения, которые могли бы быть. Например, составление бизнес плана. Мы знаем уже точно, что людям понравится, та или иная процедура и мы то, что не понравилось в прошлом, мы ее исключали

— Mam na imię Michał. We Wrocławiu jestem już od 5 lat. Pracowałem od najprostszych prac w fabrykach. Co wpłynęło na przeprowadzkę z Ukrainy. To wycieczka do Paryża z moją byłą żoną. Zdaliśmy sobie sprawę, że nie da się tego zrobić z Ukrainy, więc zdecydowaliśmy się wyemigrować do Europy.  o był początek, cel – więcej podróżować, spędzać więcej czasu w Europie. Inna prowadziła już biznes w branży kosmetycznej z inną osobą, ja też. W rezultacie, gdy w przeszłości nie mieliśmy sukcesów. Jakoś gwiazdy się zbiegły i zaproponowałem wspólny biznes, Inna wsparła i dosłownie miesiąc i już rozpoczęliśmy pracę. Opierając się na poprzednich błędach, wyciągnęliśmy wnioski, przeszliśmy wszystkie kamienie uprzedzenia, jakie mogły być. Na przykład sporządzenie biznesplanu. Wiemy już na pewno, co się ludziom spodoba, ta czy inna procedura, a co się nie podobało w przeszłości, wykluczyliśmy to – mówi Michał, współwłaściciel salonu kosmetycznego „Tiamo”.

— Партнёра в бизнесе тяжелее найти, чем жену. Я с этим согласна. Партера, того, которому будешь доверять, с которым будут одни цели одна Мисия, где не будет каких-то взаимных упрёков, достаточно тяжело. Я верю, что нас с Михаилом ждёт далёкая дорога, которая принесет новые открытия салонов, франшизу

— Partnera biznesowego trudniej znaleźć niż żonę. Zgadzam się z tym. Parter, ten, któremu zaufasz, z którym będą te same cele, jedna Misja, w której nie będzie wzajemnych wyrzutów, to jest dość trudne. Wierzę, że Michaił i ja będziemy mieli przed sobą długą drogę, która zaowocuje otwarciem nowych salonów, franczyzą – mówi Inna Ivanova, współwłaścicielka salony kosmetycznego „Tiamo”.

— Моя задача, чтобы наши работники получали зарплату вовремя, чтобы все работало, было все покрашено, картины не падали со стен. Во многом моя часть салона это депиляционный кабинет, так как в прошлом у меня был в этом опыт. У Инны маркетинг, так сказать душа салона. Если моя задача следить, чтобы этот организм был сыт и функционировал, то ее задача поддерживать настроение этого организма.

— Moim zadaniem jest, aby nasi pracownicy otrzymywali wynagrodzenie na czas, aby wszystko działało, wszystko było pomalowane, obrazy nie spadały ze ścian.  Pod wieloma względami moja część salonu to pomieszczenie do depilacji, tak jak kiedyś miałem z tym doświadczenie. Inna ma marketing, dba o „duszę salonu”.  Jeśli moim zadaniem jest zapewnienie pełnego funkcjonowania tego organizmu, to zadaniem Inny jest utrzymanie odpowiedniego nastroju tego organizmu – mówi Michał, współwłaściciel salonu kosmetycznego „Tiamo”.

— Для меня самое важное в салоне это атмосфера, чтобы переступив порог, чтобы люди чувствовали атмосферу, которая располагает, чтобы было желание вернуться. Чтобы гости в Дели улыбающийся персонал, чтобы была чистота, красота. Переступив порог к мастеру, важно чтобы мастер был экспертным.

— Dla mnie najważniejsza w salonie jest atmosfera, aby po przekroczeniu progu, ludzie poczuli klimat, który usposabia, tak że jest chęć powrotu. Aby goście byli uśmiechnięci, widzieli, że i nas są czysto, ładnie. Po przekroczeniu progu do specjalisty ważne jest, aby gość był pewny, że trafił do eksperta – mówi Inna Ivanova, współwłaścicielka salonu kosmetycznego „Tiamo”.

— Я хочу чтобы каждый наш клиент чувствовал себя нашим другом и мы должны предоставить ему максимум все комфортные условия за доступную цену.

— Zależy mi na tym, aby każdy nasz klient czuł się jak nasz przyjaciel i musimy zapewnić mu wszelkie komfortowe warunki w przystępnej cenie – mówi Michał, współwłaściciel salonu kosmetycznego „Tiamo”.

— Вроцлав прекрасный город. Я его полюбила с 2015 года, когда приехала первый рас и по сегодняшний день ни разу не пожалела, что мы сдесь живём. Я сдесь счастлива, сдесь счастливы мои дети, моя семья. Мои родственники приезжают ко мне в гости конечно Вроцлав для меня уже второй родной город.

— Wrocław to wspaniałe miasto.  Zakochałam się w nim od 2015 roku, kiedy przyjechałam pierwszy raz i do dziś nigdy nie żałowałam, że tu mieszkamy.  Jestem tu szczęśliwa, moje dzieci i moja rodzina są tu szczęśliwe. Przyjeżdżają do mnie oczywiście bliscy, Wrocław jest już moim drugim miastem rodzinnym – mówi Inna Ivanova, współwłaścicielka salony kosmetycznego „Tiamo”.

— Вроцлав за 5 лет дал мне больше, чем Украина за 30 лет. Вроцлав это город встреч, так оно и есть. Я сдесь встретил всех своих ключевых людей, с которыми я буду работать и жить и не один год.

— Wrocław dał mi więcej w 5 lat niż Ukraina w 30 lat. Wrocław jest miastem spotkań. Spotkałem tu wszystkich ważnych dla mnie ludzi, z którymi będę pracować i mieszkać dłużej niż rok – mówi Michał, współwłaściciel salonu kosmetycznego „Tiamo”.

— Что я могу посоветовать людям, которые приехали или планируют приехать, в первую очередь конечно учить язык, второе, если понимаете в какой сфере будете работать или открывать бизнес изучить информацию, сейчас есть много роликов в интернете. Подготавливаться шаг за шагом. Не смотреть сериалы, которые ни к чему не приводят, а посветить максимум своего времени на подготовку, обучения языка, ознакомление с юридическими моментами, работой, шаг за шагом анализировать все и подготавливаться.

— Co mogę poradzić osobom, które przyjechały lub planują przyjechać, to przede wszystkim oczywiście nauka języka, a po drugie, jeśli rozumiesz, w jakiej dziedzinie będziesz pracować lub chcesz otworzyć firmę, to warto poszukać informacji, teraz jest wiele filmów w Internecie. Przygotujcie się krok po kroku.  Nie oglądajcie programów telewizyjnych, które prowadzą donikąd, ale poświęćcie maksimum swojego czasu na przygotowanie, naukę języka, zapoznanie się z zagadnieniami prawnymi, poszukajcie pracy, analizujcie wszystko krok po kroku.

— Нужно понимать, что первые 2-3 года будет тяжело и возможно, как я вечером возвращаться уставшим, черным как шахтер, было трудно, не было сил ни на что, но главное со временем находить в себе силы и мотивацию, искать план, идеи, которые в будущем во что-то выльются.

Musisz zrozumieć, że pierwsze 2-3 lata będą trudne. Ja na początku wracałem zmęczony wieczorem, czarny jak górnik, było trudno, na nic nie było siły, ale najważniejsze z czasem jest znaleźć siłę i motywację, poszukać planu, pomysłów, które w przyszłości zaowocują.

WĘDKARSTWO WE WROCŁAWIU

На що краще ловити рибу? Та чи можна взагалі це робити у Вроцлаві? Відповідь – позитивна, але треба знати місця

Jaki jest najlepsze miejsce do łowienia ryb? Czy w ogóle da się wędkować we Wrocławiu? Odpowiedź brzmi: tak, ale trzeba znać miejsca do tego przeznaczone.

Водойми в країні діляться на два типи: приватні та державні. В першому випадку власник диктує правила – зачасту це платний вхід, та певна сума за кілограм спійманої риби. Щоб закинути вудочку в польських водоймах як приватних так і державних треба мати спеціальну карту рибака

Stawy w Polsce dzielą się na dwa typy: prywatne i publiczne. W pierwszym przypadku

właściciel dyktuje zasady – często jest to wejście płatne i określona kwota za kilogram złowionej ryby. Aby zarzucić wędkę zarówno w publicznych, jak i w prywatnych miejscach, trzeba zdobyć specjalną kartę wędkarza.

— Każdy, kto chce dokonywać amatorskiego połowu ryb musi posiadać kartę wędkarską. Ustawa przewiduje zwolnienie dla obcokrajowców, czasowo przebywających w Polsce oraz dla młodzieży do 14 lat. Jedynie, gdzie nie trzeba mieć kartki wędkarskiej to są obręby hodowlane – mówi Adam Suchorab, st. spec. ds. organizacyjno-sportowych i zagospodarowania wód.

Щоб зробити таку карту треба здати відповідний екзамен знання головних засад риболовлі

Aby dostać taką kartę, należy zdać odpowiedni egzamin ze znajomości podstawowych zasad łowienia ryb.

— Przede wszystkim jest najważniejsza wiedza o rybactwie śladowym do tego są potrzebne 2 zdjęcia no i trzeba podejść do ekranów w dowolnie wybranym terminie w Kole Wędkarskim, który takie egzaminy prowadzi – mówi Adam Suchorab, st. spec. ds. organizacyjno-sportowych i zagospodarowania wód.

Андрій є рибаком-експертом, говорить Вроцлавські озера багаті на рибу здебільшого є шанс спіймати ляща та карася

Rybak Andrii mówi, że wrocławskie rzeki są bogate w ryby. Przeważnie jest szansa złowienia leszczy i karasii.

На данный момент, мы находимся на Одре, это один из заливов. Для рыболовом сдесь нужна лицензия. Ловим мы ляща. Для этого нужны обычные снасти, например червь красный либо опарыш – белый, красный. Все просто, закармливанм место, кидаем в одно и то самое место прикормку специальную. Подлещик, лящ, карась. Находимся мы на речке, поэтому ожидать можно любую рыбу.

— W tej chwili jesteśmy na Odrze, to jedna z zatok. Do wędkowania tutaj jest potrzebna karta wędkarza. Łowimy tu leszcze. Aby to zrobić, potrzebny jest zwykły sprzęt, na przykład czerwony robak lub robak biały. To proste, karmimy miejsce, w to samo rzucamy specjalną przynętę. Jesteśmy na rzece, więc można się spodziewać każdej ryby – mówi Andrii, wędkarz.

На що клює Вроцлавська риба?

Na co można złapać wrocławską rybę?

— Это тонущие бойлы для прикармлевания и удерживания карпа. На них можно так же и ловить рыбу, но это в основном покупают для прикармлевания карпа на одной точке. Так же можно добавлять прикормки, например конопля, их очень много видов. Я стараюсь кормить каждые пол часа, бывает час, в зависимости от водоема

— Są to tonące boily do karmienia i trzymania karpia. Można na nich również łowić, ale z reguły kupuje się je głównie do karmienia karpi. Można też dodać dodatki np. konopie, jest bardzo dużo rodzajów. Staram się karmić co pół godziny, czasem godzinę, w zależności od zbiornika – mówi Andrii, wędkarz.

Rybak Andrii, ma swoje ulubione miejsce do wędkowania, mówi, że są tam największe karasie.

— Первое место – это Rogów legnicki, ты очень много рыб, например белого амура, осетра, карпы очень большие, до 20 килограммов. Это 70-80 километров от Вроцлава. Второй водоем, который могу посоветовать – я там только ловлю осетра – это Sielska woda и клюют только на сыр. Есть такие водоёмы как Borsów. Их там два водоёма, Krobilowice это посёлок. Можно там как и отпускать рыбу, так и с собой брать. Килограмм в раене 17 злотых стоит

— Pierwsze miejsce to Rogów Legnicki, jest tu dużo ryb np. amur, jesiotr, bardzo duże karpie, do 20 kilogramów. Jest to 70-80 kilometrów od Wrocławia. Drugim zbiornikiem wodnym, który mogę doradzić – łowię tam tylko jesiotra i tylko na ser- jest to Sielska woda. Są takie zbiorniki wodne jak Bursów. Są dwa zbiorniki, Krobielowice to wieś. Można tam wypuścić rybę lub zabrać ją ze sobą. Kilogram kosztuje 17 zł – mówi Andrii, wędkarz.

Перед тим як закинути вудочку кожен недосвідченний рибалка має ознайомитись із правилами ловіння риб в Польщі. За відсутності карти загрожує штраф від 200 злотих

Każdy niedoświadczony wędkarz przed zarzuceniem wędki powinien zapoznać się z zasadami łowienia. Niezastosowanie się do przepisów skutkować będzie nałożeniem kary w wysokości 200 zł.

Zobacz również

Przywrócenie telefonu zaufania, emerytury do 5 tysięcy złotych bez podatku czy dopłata do mieszkań dla młodych i odwołanie Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. To jedne z konkretów, które zaprezentowała koalicja obywatelska na rynku we Wrocławiu. 

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy