Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 51

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do obejrzenia nowego odcinku „Dzień dobry we Wrocławiu”.

STUDY IN WROCLAW

Ректрутація до Вроцлавських навчальних закладів у самому розпалі. Поки деякі абітурієнти вагаються з вибором майбутньої професії, тим часом у Долношльонській школі вищій вже є два щасливчики, які будуть навчатися безкоштовно завдяки програмі Study in Wrocław.

Rekrutacja na wrocławskie uczelnie trwa. Podczas gdy część kandydatów waha się przed wyborem przyszłego zawodu, na Dolnośląskiej Szkole Wyższej są już dwie szczęśliwe osoby, które dzięki programowi Study in Wrocław będą studiować za darmo.

Однією з переможниць стала абітурієнтка Валерія Норик. Говорить, навчатись у Вроцлаві хотіла давно, тому до вступу підійшла ретельно. Вчила інтенсивно мову, додатково вела активну журналістьську діяльність.

Jedną ze zwycięzców została Valeriia Noryk. Mówi, że od dawna chciała studiować we Wrocławiu, więc rzetelnie podeszła do rekrutacji. Intensywnie uczyła się języka, dodatkowo prowadziła prężną działalność dziennikarską.

-Чому саме цей університет бо як я вже сказала це можливість практики а також мені дуже сподобалась атмосфера Мені так сподобалось те що професори та учні спілкуються на одній хвилі всіх цікавить одне і те ж саме і вони відчувають спільні емоції Мені сподобалась ця атмофера невимушеності і спокою – говорить студентка Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Валерія Норик

-Dlaczego ta uczelnia? Jak powiedziałam to okazja do praktyki, bardzo spodobała mi się też atmosfera. Podobało mi się to, że profesorowie i studenci komunikują się na tym samym poziomie, wszyscy są zainteresowani tym samym i odczuwają wspólne emocje. Podobała mi się ta atmosfera spokoju – mówi Valeriia Noryk, studentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Попри те, що сама рекрутація пройшла доволі легко, на розмові кваліфікаційній ділиться довелось трохи стресувати.

Mimo tego że sama rekrutacja była dość łatwa, podczas rozmowy kwalifikacyjnej przyszła studentka nie uniknęła tremy.

– Я памятаю як перед співбесідою в мене трусилося все, я не могла зібрати себе до купи, але насправді мені здається дуже важливо бути собою і під час розмови кваіфікаційної з представником університету мені було дуже легко і навіть невимушено. Найважливіше бути собою і робити все, що можe тобі додати тобі бонусів під час розмови – говорить студентка Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Валерія Норик

– Pamiętam, jak przed rozmową trzęsłam się, nie mogłam wziąć się w garść. Tak naprawdę wydaje mi się, że bardzo ważne to być sobą, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem uczelni było to bardzo łatwe. Najważniejsze jest bycie sobą i pokazanie podczas rozmowy wszystkie swoje atuty – 

mówi Valeriia Noryk, studentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 

В самому навчальному закладі, говорять, щороку обирати переможців стає складніше Цьогоріч претенентів було 6.

Pracownicy uczelni przyznają, że z roku na rok coraz trudniej jest wybrać zwycięzców.W tej edycji było 6 kandydatów.

-Це було дуже важко, бо кожен з наших учасників був достойний цього місця. Як і кожного року потрібно буломати певні досягнення бути активним мати бажання вчитися і показа те, що ви хочете вчитися і що вам дійсно це потрібно і тоді немає проблеми. Якщо говорити про документи то ми просили ті самі документи, як і щороку для рекрутації плюс якісь похвальні листи за досягнення в професії – говорить координаторка у справах іноземців в Dolnośląskiej Szkole Wyższej Олександра Андраш

-Było to bardzo trudne, ponieważ każdy z naszych uczestników był godny tego miejsca. Jak co roku, trzeba było mieć pewne osiągnięcia, być aktywnym, mieć chęć uczenia się i pokazywać to, czego chcesz się nauczyć i czego naprawdę potrzebujesz – wtedy nie ma problemu. Wymagane są te same dokumenty, jak  przy tradycyjnej rekrutacji plus kilka listów z wyróżnieniem za osiągnięcia w zawodzie – mówi Oleksandra Andrash, Koordynatorka ds. Cudzoziemców w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Конкурс на безкоштовні місця завершився, але далі триває рекрутація на платну форму навчання. Серед популярних напрямків тут студенти обирають адміністрацію, менеджмент, медіа та піар, а також цьогоріч зявились нові напрямки дієтологія та косметологія.

Zakończył się konkurs na bezpłatne miejsca, ale rekrutacja na płatną formę edukacji trwa. Wśród wielu kierunków studenci najczęściej wybierają administrację, zarządzanie, media i PR. W tym roku pojawiły się nowe specjalności – dietetyka i kosmetologia.

-Рекрутація триває до кінця серпня для іноземців. Можна рекрутувати за допомогою нашого бюро рекрутації, нашої сторінки або через програму Study in Wrocław через ARAW, але вже на платній основі. На безкоштовній основі ми вже не приймаємо, запрошуємо наступного року – говорить координаторка у справах іноземців в Dolnośląskiej Szkole Wyższej Олександра Андраш

-Rekrutacja dla obcokrajowców trwa do końca sierpnia. Można rekrutować przez nasze biuro rekrutacyjne, naszą stronę lub poprzez program Study in Wrocław za pośrednictwem ARAW, ale odpłatnie. Nie przyjmujemy już bezpłatnie, zapraszamy za rok – mówi Oleksandra Andrash, Koordynator ds. Cudzoziemców Dolnośląska Szkoła Wyższa

Складати документи абітурієнти можуть якв стаціонарній формі так і онлайн. Для цього треба лише зарєструватись на сторінці кандидата.

Abiturienci mogą złożyć dokumenty zarówno stacjonarnie, jak i online. Aby to zrobić, wystarczy zarejestrować się na stronie kandydata.

COVENTRY UNIVERCITY

Не покидаючи Вроцлав отримати диплом британського зразку? Звучить як щось цілком не реальне. Але ж ні. Можливо це в Coventry University

Nie wyjeżdżając z Wrocławia zdobyć brytyjski dyplom? Brzmi jak coś zupełnie nierzeczywistego. Ale nie. Jest to możliwe w Coventry University.

Coventry University це один з найстраших та престижних університеті Великої Британії. Його історія існування налічує майже 200 років. У вересні 2020 у Вроцлaві відкрилась філія відомого навчального закладу. Таким чином студенти всієї Європи та світу можуть здобути висококваліфікаційну британську освіту при цьому не виїжджаючи до Англії

Coventry University to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii. Jego historia liczy prawie 200 lat. We wrześniu 2020 roku we Wrocławiu otwarto filię znanej placówki edukacyjnej. W ten sposób studenci z całego świata mogą uczyć się jak w Wielkiej Brytanii, nie wyjeżdzając z Polski. 

– Zaczynając od tego roku, jesteśmy w posiadaniu zezwolenia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na przyjmowanie studentów międzynarodowych. Do tej pory mogliśmy oferować naukę jedynie studentom europejskim i polskim. Każdy może do nas aplikować na studia przez nasz zespół rekrutacyjny – mówi dr Jacek Lewandowski, dyrektor filii Uniwersytetu Coventry we Wrocławiu.

-З цього року ми маємо дозвіл Міністерства внутрішніх справ на прийом іноземних студентів. Наразі ми могли рекрутувати лише європейських та польських студентів. Будь-який бажаючий може зареєструватися на навчання через наш рекрутаційний відділ – говорить директор Вроцлавської філії Coventry University, доктор Яцек Левандовський

На даний момент університет налічує 4 напрямки навчання – цифрові технології, кібербезпека, управління в бізнесі та aвіаційний менеджмент. Цьогоріч до цього списку додастся ще одна престижна спецальність 

Obecnie uczelnia prowadzi 4 kierunki studiów – technologia cyfrowa, cyberbezpieczeństwo, administracja biznesowa i zarządzanie lotnictwem. W tym roku do tej listy dołączy kolejna prestiżowa specjalność.

– W tym roku wprowadzamy do swojej oferty nowy kierunek, który został uruchomiony i zaprojektowany wspólnie z Amazonem – amazon webservices. Jest to pierwszy kierunek w Polsce i jeden z niewielu w Europie, który oferuje tego typu studia – mówi dr Jacek Lewandowski, dyrektor filii Uniwersytetu Coventry we Wrocławiu

-Цього року ми започатковуємо новий напрямок, який було запущено та розроблено спільно з Amazon – amazon webservices. Це перша така спеціальність у Польщі та одна з небагатьох у Європі, яка пропонує такий тип навчання – говорить директор Вроцлавської філії Coventry University, доктор Яцек Левандовський

Навчання тут відрізняється від усім звичного. По-перше навчальний рік в університeті ділиться на блоки. Тут немає зайвих предметів Студенту дають тільки практичні та наукові навички, які він може використати в найближчому майбутньому.Додатково заняття відбуваються завжди від 9-13, що дає студентам можливість поєднувати навчання і розвиток карьєри

Studia tutaj różnią się od wszystkich zwykłych. Najpierw rok akademicki na uniwersytecie podzielony jest na bloki. Nie ma dodatkowych przedmiotów, student otrzymuje tylko umiejętności praktyczne i naukowe, które może wykorzystać w najbliższej przyszłości. Dodatkowo zajęcia odbywają się zawsze w godzinach 9-13, co daje studentom możliwość połączenia nauki i rozwoju zawodowego.

– Takie bloki, moduły, przedmioty, można tak to przyrównać do systemu, który my znamy. Te bloki, czyli taki bezpośredni kontakt z wykładowcami, ma 120 godzin zajęć, czyli studenci studiują jeden blok przez 6 tygodni. Po ukończeniu przechodzą do kolejnego takiego modułu. Ma to ogromną zaletę, a mianowicie student nie jest ograniczony konkretnymi datami rekrutacji, może rekrutować na studia przez cały rok – mówi dr Jacek Lewandowski, dyrektor filii Uniwersytetu Coventry we Wrocławiu. 

-Такі блоки, модулі, предмети можна порівняти з відомою нам системою. Цих блоків, тобто такого безпосереднього контакту з викладачами студенти мають по 120 годин, тобто студенти вивчають один блок протягом 6 тижнів. Після закінчення навчання вони переходять до наступного. Така модель має важливу перевагу, а саме студент не обмежений конкретними датами рекрутації, тобто він може розпочати навчання протягом року – говорить директор Вроцлавської філії Coventry University, доктор Яцек Левандовський
Щоб стати студентом вишу треба сповнювати низку вимог. Найголовніше знання англійськї мови не нижче рівня В2, адже все навчання відбувається повністю іноземною мовою. Середній кошт навчання за рік становить 5 тисяч фунтів, в порівняння, у Англії такий самий рік буде вартувати 15 тисяч фунтів. Усю необхідну інформацію щодо університету та рекрутацію можна знайти на сайті вишу.

Aby zostać studentem, trzeba spełnić szereg wymagań. Najważniejsze to znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziom B2, ponieważ cała nauka odbywa się w języku obcym. Średni koszt studiów to 5 tys. funtów rocznie. Dla porównania w Anglii ten sam rok będzie kosztował 15 tys. funtów. Wszystkie niezbędne informacje o uczelni i rekrutacji można znaleźć na stronie placówki.

OLGA BARABASZ-REWAK – DOKTOR NAUK FILOLOGICZNYCH 

— Мене звати Ольга Барабаш-Ревак. Я кандидат філологічних наук,  викладаю на кафедрі української мови Інституту слов’янської філології у Вроцлавському університеті.

—Nazywam się Olga Barabasz-Rewak. Jestem doktorką nauk filologicznych, prowadzę zajęcia w Katedrze Języka Ukraińskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

— Моє життя пов’язалося з українською мовою ще в Україні, колия свого часу вибрала українську філологію у Львівському національному університеті імені Івана Франка, як свою основну спеціальність. Під час навчання на аспірантурі на кафедрі української мови я потрапила на стажування до Вроцлавчького університету в рамках міжнародної програми для молодих науковців яку фінансувало Міністерство закордонних справ. Провчившись ріку Вроцлавському університеті, написавши тут значну частину своєї дисертації, життя склалося так, що з особистих причин я залишилась у Вроцлаві. Тим часом захистила кандидатську дисертацію у Львові. Після того вдалося влаштуватися на роботу у Вроцлавський університет і так я тут вже майже 10 років.

—Moje życie związało się z językiem ukraińskim jeszcze na Ukrainie, kiedy jako główną specjalizację wybrałam filologię ukraińską na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Ucząc się na studiach podyplomowych języka ukraińskiego, odbyłam staż na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach międzynarodowego programu dla młodych naukowców, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Po roku na Uniwersytecie Wrocławskim, napisaniu tu znacznej części mojej pracy doktorskiej, życie potoczyło się tak, że z powodów osobistych zostałam we Wrocławiu. W międzyczasie obroniłam pracę doktorską we Lwowie. Potem udało mi się dostać pracę na Uniwersytecie Wrocławskim i jestem tu już prawie 10 lat.

— Коли я потрапила сюди то посада викладати українську мову як іноземну. Ніколи в житті цього не робила, тому що в Україні викладала українську мову для українців, це зовсім інша специфіка. Тут моїми студентами були поляки. Треба було від самого початку готуватися самому, бо станом на 10-11 років тому підручників була лічені кількість. Їх можна було порахувати на пальцях однієї руки, тому доводилося пристосовуватися до групи, до їх рівня. Я отримала тоді другий курс.

—Kiedy tu przyjechałam, moje zadanie polegało na uczeniu ukraińskiego jako języka obcego. Nigdy w życiu tego nie robiłam, bo w Ukrainie uczyłam Ukraińców języka ukraińskiego, to zupełnie inna specyfika. Moimi uczniami w Polsce byli Polacy. Trzeba było się przygotować od samego początku, bo jeszcze 10-11 lat temu podręczników było niewiele. Można je było policzyć na palcach jednej ręki, więc musieliśmy dostosować się do grupy, do ich poziomu. Na początku uczyłam studentów 2. roku studiów.

— Мій підхід від самого початку був такий, що іноземну мову треба викладати іноземною мовою. Намагатися якомога менше втручатися мовою носіїв, тому сповільнивши свій природний темп мовлення, я пояснювала студентам незрозумілі речі українською мовою, але дуже повільно. За допомогою малюнків, малювала їм на дошці, малювала частково на комп’ютері, друкувала малюнки.

—Moje podejście od samego początku było takie, że języka obcego należy uczyć w tym języku obcym. Starając się jak najmniej interweniować w ojczystym języku, co spowalniało moje naturalne tempo mówienia, tłumaczyłam uczniom niezrozumiałe rzeczy po ukraińsku, ale bardzo powoli. Za pomocą rysunków, rysowałam je na tablicy, częściowo  na komputerze, drukowałam.

— Мій lifehak це візуалізація. Я люблю візуалвзувати навчальний матеріал. За цих останніх 2 роки онлайну я відкрила для себе ментальні карти. Це ідеальний матеріал з яким можна працювати вже від першого курсу. Звичайно, на першому курсі ці ментальні карти я будую сама для студентів.

—Moim lifehackiem jest wizualizacja. Lubię wizualizować materiały edukacyjne. W ciągu ostatnich 2 lat studiów online, odkryłam mapy mentalne. To idealny materiał, z którym możesz pracować od pierwszego roku.

— Велика кількість наших студентів хоче стати судовими перекладачами, оскільки справді є потреба, в нашій області особливо. Українська мова, звичайно є в бізнесі, є у всіх органах державного самоврядування, починаючи від уряду міста, закінчуючи урядом області. Бракує працівників, навіть в садочку чи школі. Знаю це із власного досвіду, як мама двох дітей. Бракує педагогів, які хоча б трішки знають українську мову. Дуже багато українських дітей приїжджає сюди і потрапляє у заклади освіти від найнижчого до найвижчого рівня. І на пост, коли дітки ще не адаптовані, а вчитель чи вихователь не знає мови, то українським дітям буває складно.

—Duża część naszych studentów chce zostać tłumaczami sądowymi, ponieważ istnieje realna potrzeba, zwłaszcza w naszym regionie. Język ukraiński jest oczywiście w biznesie, jest obecny we wszystkich organach samorządu państwowego, od samorządu miejskiego po samorząd regionalny. Brakuje kadry, nawet w przedszkolu czy szkole. Wiem to z własnego doświadczenia, jako matka dwójki dzieci. Brakuje nauczycieli, którzy choć trochę znają ukraiński. Przyjeżdża tu wiele ukraińskich dzieci i trafia do placówek edukacyjnych od najniższego do najwyższego poziomu. W sytuacji, gdy dzieci nie są jeszcze przystosowane, a nauczyciel lub wychowawca nie zna języka, ukraińskim dzieciom jest trudno.

— Моя робота це для мене хобі. Це мій стиль життя, це моя Любов. За контакт з молоддю, за те, що вони дають тобі величезну кількість енергії, мотивують до подальшої діяльності, достатньо кількох активних, зацікавлених студентів на групу і вони діють на тебе як батарейка. Ти відчуваєш приплив енергії, відчуваєш мотивацію до того, щоб далі діяти, робити, відчуває, що коли хтось є зацікавлений, тим що ти робиш, ти даєш йому більше. Студенти теж змушують нас бути вічно молодими, постійно бути в курсі всіх подій. Вимагають від нас читати найновішу українську літературу. Вони вимагають, щоб ми постійно були в тонусі. Найбільше за це я люблю свою роботу.

—Moja praca to dla mnie hobby. To jest mój styl życia, to jest moja miłość. Kocham to za kontakt z młodymi ludźmi, za to, że dają dużo energii, motywują do dalszych zajęć, wystarczy kilku aktywnych, zainteresowanych uczniów w grupie i działają na Ciebie jak baterie. Czujesz przypływ energii, czujesz się zmotywowany do dalszego działania, robienia, czujesz, że gdy ktoś jest zainteresowany tym, co robisz, dajesz mu więcej. Uczniowie zmuszają nas również do wiecznej młodości, ciągłej świadomości wszystkich wydarzeń. Mamy obowiązek czytać najnowszą literaturę ukraińską.  Domagają się, abyśmy byli stale w formie. Najbardziej kocham swoją pracę.

— За ці 10 років роботи я відчула, що це моє місце, я відкрила, що це справді моя любов. Не жалію ні одного року, який я провчилась на українській філології. Не жалію того, де я народилась, коли, в яку епоху, не жалію теж про те, в яку епоху я живу, тому що відкривати студентам Україну – це як відкривати світ своїй дитині. Ти можеш їх закохати в Україну, можеш їх розчарувати. Це дуже відповідально. Я згодна, так я відчуваю, що це моє покликання.

—Przez te 10 lat pracy czułam, że to jest moje miejsce, odkryłam, że to naprawdę moja miłość. Nie żałuję ani jednego roku, kiedy studiowałam filologię ukraińską. Nie żałuję, że urodziłam się w Ukrainie, kiedy, w jakiej epoce, nie żałuję też tego, w jakiej epoce żyję, bo otwarcie Ukrainy na studentów to jak otwarcie świata na dziecko. Można ich rozkochać w Ukrainie, ale można ich też zniechęcić. To bardzo odpowiedzialne. Zgadzam się, więc czuję, że to moje powołanie.

— Я думаю, що це місце для тих, хто любить різні мови, хто любить читати, хто любить відкривати щось нове. Нові обрії в цьому світі, хто відважний, бо вивчати іншу мову, означає вивчати світогляд іншого народу. Треба бути відважним. Треба бути зацікавленим. Треба володіти порівняльним мисленням.  Думаю, хто хоче познайомитись з гарними людьми, своїми однодумцями, то однозначно варто йти навчатися в університет, на будь-яку спеціальність, на філологію зокрема. Сюди приходять люди, які залюблені в слово.

—Myślę, że to miejsce dla tych, którzy lubią różne języki, lubią czytać, lubią odkrywać coś nowego, wyznaczać na tym świecie nowe horyzonty. Trzeba być odważnym, bo nauka innego języka oznacza poznawanie światopoglądu innych ludzi. Musisz być odważny. Musisz być zainteresowany. Potrzebujesz myślenia porównawczego. Myślę, że kto chce poznać dobrych ludzi, ludzi o podobnych poglądach, powinien studiować na uniwersytecie, nie ważne, jaką specjalność, w szczególności filologię. Przychodzą tu ludzie zakochani w słowie.

— Я вже тут обжилась. Я тут 14 років. Вроцлав полюбила з першого погляду. Це моя любов з першого погляду. Готика, мости, вода, багато зелені. Вважаю, що я вже добре знаю це місто, добре знаю його характер. Я дуже швидко адаптувалась в цьому місті, відчуваю себе тут дуже комфортно. Запрошую завжди всіх своїх знайомих відвідувати Вроцлав і кожен звідси виїжджає з дуже позитивними враженнями.

—Już tu się osiedliłam. Jestem tu od 14 lat. We Wrocławiu zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Gotyk, mosty, woda, dużo zieleni. Myślę, że dobrze już znam to miasto, dobrze znam jego charakter. Bardzo szybko zaadaptowałam się w tym mieście, czuję się tu bardzo dobrze. Zawsze zapraszam wszystkich moich znajomych do odwiedzenia Wrocławia i wszyscy wyjeżdżają stąd z bardzo pozytywnymi wrażeniami.

Однозначно треба читати про характер міста, до якого ти збираєшся їхати. Я думаю, що Вроцлав не випадково обрав своїм кредом, як місто відкрите для світу. Тут, справді, дуже багато національностей і кожен може знайти своє. Тут немає консервативності. Місто відкрите для кожного.

—Koniecznie warto przeczytać o charakterze miasta, do którego się wybierasz.  Myślę, że Wrocław nieprzypadkowo wybrał swój charakter, jako miasto otwarte na świat. W rzeczywistości jest wiele narodowości i każdy może znaleźć tu coś swojego. Nie ma tu konserwatyzmu. Miasto jest otwarte dla wszystkich.

— Не бійтесь пробувати, бо тільки той, хто боїться пробувати нічого не робить і відповідно програє своє життя

—Nie bójcie się próbować, bo tylko ten, kto boi się próbować, nic nie robi i tym samym traci życie.

SKOŁA ALTERNATYWNA. CO TO JEST?

Школа без домашнього завдання, щоденників та оцінок, більше того тут не вимагають вчитися і навіть більше діти самі можуть обирати собі предмети. Звучить як мрія усіх школярів, але такі школи справді існують і називають їх альтернативними
Szkoła bez prac domowych, indeksów i ocen. Brzmi jak marzenie wszystkich uczniów, ale takie szkoły istnieją i nazywane są alternatywnymi.

Альтернативна школа – це приватний заклад освіти з нетрадиційними методами навчання. Одна з головних його особливостей – індивідуальний підхід до кожного учня, для цього класи налічують від 5-15 учнів. Заняття тут теж відбуваються не стандартно, у порівнянні до звичайної школи. В альтернативному навчальному закладі малеча має предмети як в класах, так і на свіжому повітрі.

Szkoła alternatywna to prywatna instytucja edukacyjna z nietradycyjnymi metodami nauczania. Jedną z głównych cech jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Klasy liczą od 5-15 osób. Zajęcia również nie są tutaj standardowe, w porównaniu do zwykłej szkoły. W alternatywnej szkole maluch ma przedmioty zarówno wewnątrz budynku, jak i na świeżym powietrzu.

– Uwaga, mówiąc generalnie, skupia się na uczniu. To znaczy, że uczeń staje się podmiotem. Nie nauczyciel, nie rodzic, nie nauczanie same w sobie. Ważny jest uczeń, jego tempo pracy. Edukacja skoncentrowana na uczniu, na takim bezpośrednim podejściu sprowadza się do tego, że ten proces nauki zachodzi w o połowę szybszym czasie – mówi Małgorzata Matwiej, dyrektorka alternatywnej placówki edukacji „Koło szkoły”.

-Увага, говорячи узагальнено, приділяється учню. Тобто школяр стає предметом уваги. Не вчитель, не батьки, не саме вчення. Важливим є учень, його темп роботи. Однозначно, освіта орієнтована на учня з таким прямим підходом зводиться до того, щоб цей процес навчання розвивається значно швидше – говорить Малгожата Матвєй, директорка приватного закладу освіти „Koło szkoły”

Обрала альтернативний метод освіти для своїх дітей і Кристина Подолян. Говорить підійшла до цього рішення зважено.

Krystyna Podolian również wybrała alternatywną metodę edukacji dla swoich dzieci. Podeszła do tej decyzji ostrożnie.

-Моя дочка ходила в обычную государственную школу 2 года. Хочу сказать, что школа была прекрасная. Но она подходила очень мне, но не моему ребенку. Мой ребенок оказался не в своей тарелке и мы начали искать варианты – говорить Кристина Подолян

-Moja córka przez 2 lata, chodziła do zwykłego przedszkola. Chcę powiedzieć, że była świetna, bardzo mi odpowiadała, ale nie mojemu dziecku. Dla mojego dziecka to było niekomfortowe, więc zaczęliśmy szukać innej opcji – mówi Krystyna Podolian.

В альтернативній школі діти мають ті самі предмети, що і у звичайній школі, але методи викладання підбираються індивідуально. Крім цього учні можуть самі вибирати додаткові заняття, але вже за власним інтересом. Тут дитину вчать не боятися виражати свою думку, розвивають лідерські та аналітичні здібності.

W szkole alternatywnej dzieci mają te same przedmioty, co w tradycyjnej szkole, ale metody nauczania dobierane są indywidualnie. Ponadto uczniowie mogą wybrać dodatkowe zajęcia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Tutaj dziecko uczy się wyrażania swojej opinii, rozwija umiejętności przywódcze i analityczne.

-Мы идем по той програме, которое дает нам государство, министерство образования, мы идем в рамках програмы, но идем своими методами. У нас нету оценок, детей никак не оценивают до 8 класа, только словесно, нету класного руководителя есть только наставник, которого выбирает каждый год себе ребенок – говорить Кристина Подолян

– Realizujemy program państwa, Ministerstwa Edukacji. Realizujemy program, ale kierujemy się własnymi metodami. Nie mamy stopni, dzieci nie są w żaden sposób oceniane do klasy 8, tylko ustnie, nie ma wychowawcy, jest tylko mentor, którego dziecko wybiera co roku – mówi Krystyna Podolian.

Додатковим плюсом вважає відсутність домашнього завдання.

Dodatkowym atutem jest brak pracy domowej.

-Я с этим так согдасна я этого так хотела. Я же не несу свою работу дамой. Я хочу, чтобы моя работа осталась на работе, а дома мы делали не школу, которая должна так же должна остаться в школе дети и так до 3-4 часов в школе хочется, чтобы мы пришли и провели время с семьей – говорить Кристина Подолян

-Tak bardzo się z tym zgadzam, tak bardzo tego chciałam. Nie przynoszę swojej pracy do domu. Chcę, żeby moja praca została w pracy, a w domu nie chcę robić szkoły, która też powinna zostać w szkole, dzieci i tak kończą ok. godziny 15:00/16:00. Chcę, żebyśmy przyjeżdżali do domu i spędzali czas z rodziną – mówi Krystyna Podolian

Зважаючи на факт, що альтернативні школи є приватними, відповідно і обирати їх треба ретельно. Деякі заклади не видають сертифікат про закінчення 8 класів, в такому випадку дитина має бути зписана до державного начального закладу.

Ze względu na to, że szkoły alternatywne są prywatne, należy je starannie dobierać. Niektóre instytucje nie wydają świadectwa ukończenia 8 klasy, w takim przypadku dziecko musi być zapisane do publicznej szkoły podstawowej.

-Rodzice zapisują swoje dziecko do szkoły stacjonarnej, gdzieś w obrębie swojego regionu. Jest to wymagane ustawowo, że każdy Polak do 18 roku życia ma obowiązek szkolny, w związku z tym dziecko jest tam zapisane, natomiast realizuje materiał szkolny, to co niesie za sobą podstawa programowa w dowolnym miejscu. Warunkiem jest powrót do tej szkoły i zaliczanie całego semestru lub, co zdarza się najczęściej, całego roku szkolnego – mówi Małgorzata Matwiej, dyrektorka alternatywnej placówki edukacji „Koło szkoły”.

-Батьки зараховують свою дитину до державної школи десь у межах свого регіону. Законодавство вимагає, щоб кожен поляк до 18 років мав обов’язкове навчання в школі, тому дитина записуєтьсятам, але освоює шкільний матеріал, який виконується за основною програмою в будь-якому місці. Умовою є повернення до цієї школи та складання цілого семестру або, найчастіше, всього навчального року – говорить Малгожата Матвєй, директорка приватного закладу освіти „Koło szkoły”

Проте є альтернативні школи, які мають дозвіл Міністерства освіти на видачу атестатів. Як правило більшість навчальних закладів проводять консультації та екскурсії, щоб батькам було легше з вибором.

Istnieją jednak szkoły alternatywne, które mają pozwolenie Ministerstwa Edukacji na wydawanie świadectw. Z reguły większość instytucji edukacyjnych prowadzi konsultacje i dni otwarte, aby ułatwić rodzicom wybór.

Zobacz również

W najbliższy piątek 23 lutego na Dużej Scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu zostanie zagrany spektakl „Kaligula” w reżyserii Roberta Czechowskiego. Warto przyjść i zobaczyć ten spektakl chociażby ze względu na to, że będzie to jeden z ostatnich spektakli, który zostanie zagrany na Dużej Scenie. Przypomnijmy, że już w kwietniu rozpocznie się tutaj remont.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy