Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 56

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
„Zapraszamy do obejrzenia nowego odcinku Dzień dobry we Wrocławiu!”

BOOKCROSSING WE WROCŁAWIU

Прочитав книгу – поділись нею з другом. Так звучить золоте правило буккросингу. Іншими словами – це безкоштовний обмін книгами. Як це діє? Людина прочитала видання, залишає його в громадському місці, в спеціальних поличках

Przeczytałeś książkę – podziel się nią z przyjacielem. To złota zasada bookcrossingu. Inaczej, to darmowa wymiana książek. Jak to działa? Osoba, która przeczytała wydanie, zostawia je w miejscu publicznym, na specjalnych półkach.

— Takim przykładem jest ten regał, koło którego stoimy. To jeden z 8 regałów bookcrossingu, znajdujących się na terenie budynki Urzędu Miejskiego. Mamy również całą sieć takich skrzyneczek, które są rozmieszczone na terenie całego miasta – mówi Marcin Obłoza z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

— Прикладом може бути ця книжкова шафа, біля якої ми стоїмо. Це один з восьми стелажів для буккросингу, розташованих у муніципальних офісних будівлях. У нас також є ціла мережа таких полиць, які розташовані по всьому місту

Студентка Дар’я Бажкова вже 3 роки обмінюється книгами у Вроцлаві. Стверджує, завдяки буккросингу прочитала безліч цікавих видань

Studentka Daria Bazhkova od 3 lat wymienia książki we Wrocławiu. Twierdzi, że dzięki bookcrossingowi przeczytała wiele ciekawych publikacji.

— Наприклад, я знайшла книжку про те як виглядають люди в Нью-Йорку. Це незвичайна книжка, там немає практично тексту, але є портрети людей. Можна подивитись, поцікавитись як виглядають люди, як виглядає культура в Нью-Йорку. Наприклад бачила також дуже часто підручники для навчання польської мови.

— Na przykład znalazłam książkę o tym, jak wyglądają ludzie w Nowym Jorku. To niezwykła książka, prawie nie ma tekstu, ale są portrety ludzi. Można popatrzeć, jak wyglądają ludzie, jak wygląda kultura w Nowym Jorku. Na przykład często widziałam też podręczniki do nauki języka polskiego – mówi studentka, Daria Bazhkova.

Її товариш Войтек віднедавна опановує українську мову, ділиться завдяки буккросингу прочитав кілька видань в оригіналі

Jej przyjaciel Wojtek od niedawna uczy się języka ukraińskiego, twierdzi, że dzięki bookcrossingowi znalazł kilka wydań w oryginale.

— Udało się tu znaleźć książki w języku ukraińskim. Co ciekawe, udało mi się znaleźć Olgę Tokarczuk w języku ukraińskim. Ciekawe było porównać, jak to wyglądało po polsku, jak po ukraińsku. Bookcrossing jest naprawdę świetny. Jak macie książki, których po prostu macie w domu za dużo, i nie wiecie co z nimi zrobić, może nie chcecie oddawać do biblioteki, a chcecie nimi się podzielić, zawsze można je tu oddać – mówi student Wojciech Ostrowicz.

— Я знайшов тут книги українською мовою. Цікаво, що мені вдалося знайти видання Ольги Токарчук українською мовою. Цікаво було порівняти, як це виглядало польською та українською мовами. Буккросинг дійсно чудовий. Якщо у вас є книги, яких у вас просто занадто багато вдома, і ви не знаєте, що з ними робити, можливо, ви не хочете віддавати їх у бібліотеку, але хочете ними поділитися,в и завжди можете залишити їх тут.

Минулого року, в рамках програми „Вроцлав не марнує”, в місті до полиць було відправлено понад тисячу книг.

W ubiegłym roku na półki bookcrossingowe w mieście trafiło ponad tysiąc książek w ramach programu „Wrocław nie marnuje”.

— Natomiast w tym roku, całkiem niedawno, we wrześniu, organizowaliśmy wydarzenie na dworcu PKP, gdzie zaprosiliśmy wszystkich wrocławian do wymiany książek – mówi Marcin Obłoza z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

— Натомість цього року, зовсім нещодавно, у вересні, ми організували захід на залізничному вокзалі, на який запросили всіх жителів Вроцлава обмінятися книгами.

Загалом місто налічує кілька десятків місць для буккросингу. Знайти їх можна в парках, біля державних адміністрацій, на вокзалах тощо. На офіційному сайті wroclaw.pl розміщена ціла мапа цих полиць.

Łącznie miasto posiada kilkadziesiąt miejsc do bookcrossingu. Można je znaleźć w parkach, w pobliżu urzędów państwowych, na dworcach kolejowych Na oficjalnej stronie wroclaw.pl znajduje się mapa wszystkich półek.

OLEG STEPANOV – KREATYWNY PIEKARZ, AKTOR-AMATOR

— Меня зовут Олег Степанов.я приехал из славного города Николаев, Николаевской области. У нас в Украине 2 города Николаев, многие иногда путают. Занимаюсь я по жизни, уже 25 лет тестом. Люблю тесто, люблю печь булочки, люблю делать разные вкусности, произведения искусства из теста. Я делаю из теста черепашек, крокодилов, золотую рыбку делал.


— Nazywam się Oleg Stepanov, pochodzę ze wspaniałego miasta Nikołajew w obwodzie mikołajowskim. W Ukrainie mamy 2 miasta Nikołajew. 25 lat swojego życie poświęciłem ciastu, wypiekam. Uwielbiam ciasto, uwielbiam pieczenie bułek, uwielbiam robić z ciasta różne smakołyki, dzieła sztuki. Robię żółwie, krokodyle z ciasta, robię złote rybki. 

— Мне это нравится. Если я иду в гости, что я ж не принесу просто булку с маком, это не интирестно. А вот, когда приходишь в гости с боков в виде черепашки это совсем другое дело. Это даже жалко есть. С булкой с маком никто не хочет фотографироваться. С булкой в виде черепахи, пока все не сделают фотосессию, всем жалко ее есть.


— Lubię to. Jeśli pójdę z wizytą do znajomych, nie przyniosę po prostu bułki z makiem, to nie jest ciekawe. Ale kiedy przychodzisz z wizytą z bułką w postaci żółwia, to zupełnie inna sprawa. Szkoda nawet jeść. Nikt nie chce robić zdjęcia z bułką z makiem. A z bułką w kształcie żółwia można, dopóki wszyscy nie zrobią sesji zdjęciowej, nikt nie zacznie jeść .

— Я являюсь ещё актером аматором. Уже 4 года я уже посвятил одному театру „Втык”. Это независимая театральная платформа. Мы ездим на фестивали, конверта устраиваем, спектакли, у нас есть своя платформа в Николаеве.

— Jestem też aktorem amatorem. Jednemu teatrowi „Vtyk” poświęciłem już 4 lata. Jest to niezależna platforma teatralna. Jeździmy na festiwale, koncerty, występy, mamy własną platformę w Nikołajowie.

— Это у меня конечно хобби, очень большое хобби, которые занимает большую часть моей жизни. Точнее сказать, занимало. Сейчас мне этого не хватает, очень хочется искусства. Но все сбывается, уже есть мечта – поставить сдесь спектакль во Вроцлаве. Эту мечту нужно сделать целью и возможно в скором будущем это осуществится.— To oczywiście moje hobby, bardzo duże hobby, które zajmuje większość mojego życia. Dokładniej, zajmowało. Teraz tęsknię za tym, naprawdę tęsknię za sztuką. Ale wszystko idzie w dobrą stronę, jest już marzenie – zrobić spektakl tutaj, we Wrocławiu. To marzenie musi stać się celem i być może w niedalekiej przyszłości się spełni.

— Театр – это болезнь и к счастью неизлечима. Это правда, без театра мне трудно, очень скучаю. 27 марта был международный день театра. Я был на работе, все сдали мне поздравления. У меня весь день были слёзы. Здесь я искусством не занимаюсь. Единственное, что сам для себя записываю стихотворения, выставляю в Ютуб, кому-то могу рассказать стих.

Teatr to choroba, na szczęście nieuleczalna. To prawda, bez teatru jest mi ciężko, bardzo za nim tęsknię. 27 marca był Międzynarodowym Dniem Teatru. Byłem w pracy, wszyscy wręczali mi gratulacje. Cały dzień miałem łzy w oczach. Nie zajmuję się tu sztuką. Jedyną rzeczą jest to, że piszę wiersze dla siebie, wrzucam je na YouTube, mogę komuś opowiedzieć wiersz.

— Конечно хочется ещё и творчества, чтобы не только работа была. Я понимаю, что я приехал сюда не только работать. Это в начале была только работа, теперь я понимаю, что я сдесь живу и жить хочется полноценно. Поэтому нужно создавать здесь свой театр.

— Oczywiście potrzebuję też kreatywności, żeby była nie tylko praca. Rozumiem, że przyjechałem tu nie tylko do pracy. Na początku to była tylko praca, teraz rozumiem, że tu mieszkam i chcę żyć w pełni. Dlatego mam cel stworzyć tutaj swój własny teatr. 

— Как я сюда приехал? Случайно открыл Фейсбук и увидел в „Тандыр Хаус” требуются срочно пекаря. Думаю, как рас то, что нужно. Я не хотел на заводы, фабрики. Думаю, что это не мое. Мне предлагали тоже пойти на мебельную фабрику, но это не мое. Я решил делать то, что я знаю, то что умею и поэтому я приехал на любимую работу, заниматься любимым делом.

— Jak się tu dostałem? Przypadkowo jednego dnia otworzyłem Facebooka i zobaczyłem, że „Tandyr House” pilnie zatrudni kucharza. Pomyślałem, że ta oferta mi odpowiada. Nie chciałem iść do fabryk. Nie nadaję się do tego. Była wtedy też propozycja pracy na fabryce mebli, ale to nie to. Postanowiłem robić to, co wiem, co potrafię i dlatego przyszedłem do mojej ulubionej pracy, aby robić to, co kocham.

— Это было прошлом году 27 декабря. У меня был спектакль, мы его отыграли, после поздравили всех с наступающим новым годом. И к сожалению мне уже нужно было уезжать.

— To było w zeszłym roku 27 grudnia. Miałem występ, zagraliśmy go, a potem gratulowaliśmy wszystkim nadchodzącego Nowego Roku. I niestety już musiałem wyjechać.

— Мне хочется открыть свой маленький ресторанчик, пекарню. Хочется самому печь, встречать своих гостей, делать выпечку для них. Создать кафе-пекарню и чтобы обязательно была сцена, чтобы была возможность показывать спектакли
— Chcę otworzyć własną małą restaurację, piekarnię. Chcę sam robić wypieki, spotykać się z moimi gośćmi, robić dla nich ciastka. Stworzyć kawiarnię-piekarnię ze sceną, aby móc pokazywać występy

— Здесь я понимаю, что я могу это сделать, в Николаеве это была всего лишь мечта, здесь я даже когда гуляю по городу, присматриваюсь, где бы можно было открыть пекарню, ставлю себе цель и думаю с кем это можно воплотить в жизнь. Здесь, именно во Вроцлаве я понял, что я действительно хочу свой ресторан, хочу свое кафе, свое производство и свой мини театр.

— 
Tutaj rozumiem, że mogę to zrobić, w Nikołajewie to było tylko marzenie, tutaj nawet jak chodzę po mieście, przyglądam się uważnie, gdzie można by otworzyć piekarnię. Postanowiłem sobie cel i na razie jestem w poszukiwaniu partnera, kogoś, z kim to można realizować. Tu we Wrocławiu zdałem sobie sprawę, że bardzo chcę mieć własną restaurację, własną kawiarnię, własną produkcję i własny mini teatr.

— Да, очень хочу поставить здесь спектакль, уже готовый спектакль, с готовыми артистами, они готовы уже приехать. Но я ещё не знаю как это сделать, это ж нужна сцена. Если у кого-то есть возможность, пожалуйста помогите, арендуйте нам сцену.

Tak, naprawdę chcę tu też zrobić spektakl, gotowy spektakl, z gotowymi artystami, oni już są gotowi do przyjścia. Ale jeszcze nie wiem, jak to zrobić, potrzebujemy sceny. Jeśli ktoś ma taką możliwość, proszę o pomoc, wynajmij nam scenę.

— Вроцлав, знаете, я как с Варшавы приезжаю, у меня ощущения, что я приехал домой. Даже мысль была, что я приехал дамой в Николаев. А потом понимаю, нет это Вроцлав. Этот город стал мне родным. Нравится мне здесь. Мне бы ещё дом свой здесь, то вообще будет прекрасно.

 Wrocław. Wiecie, jak przyjeżdżam z Warszawy, mam wrażenie, że wróciłem do domu. Nawet myśl była taka, że wróciłem do Nikołajewa. I wtedy rozumiem, nie, to jest Wrocław. To miasto stało się moim domem. Lubię to miejsce. Miałbym tu jeszcze własny dom, wtedy ogólnie będzie dobrze.

— Сегодня Олег Степанов – это человек, который знает, что хочет, в отличии от того Олега Степанова, который приехал сюда в декабре 2020 года. Я тогда ещё мечтал, летал в облаках. Теперь я точно знаю, что я хочу, что я могу сделать и вижу себя сдесь. Вижу на сцене, за барной стойкой своего ресторана. У меня стало больше уверенности в жизни, чем год назад. Тогда были только мечты, сейчас я приземлился и у меня есть цель.

— 
Dziś Oleg Stepanov to osoba, która wie, czego chce, w przeciwieństwie do Olega Stepanowa, który przyjechał tu w grudniu 2020 r. Wtedy jeszcze marzyłem, latając w chmurach. Teraz wiem dokładnie, czego chcę, co mogę zrobić tutaj. Widzę siebie na scenie, za barem w mojej restauracji. Mam więcej zaufania do życia niż rok temu. Wtedy były tylko marzenia, teraz wylądowałem i mam cel.

— По жизни меня вдохновляет Алла Пугачева. Ее цитата из песни „Жить, бороться, побеждать”, я часто слушаю эту песню. Это классная цитата „жить, бороться, побеждать. Это песня, которая помогает мне жить.

— 
Alla Pugaczeva inspiruje mnie w życiu. Jej cytat z piosenki „Żyj, walcz, wygrywaj”, często słucham tej piosenki. To fajny cytat „żyj, walcz, wygrywaj”. To piosenka, która pomaga mi żyć.

— Хочу сказать, что нужно идти вперёд. Если хотите ехать, то нужно ехать. Ждать чего-то нету смысла, н кто ничего за вас не сделает. Нужно р сковать, нужно ехать. Все будет хорошо

— Chcę powiedzieć, że musisz iść do przodu. Jeśli chcesz się przeprowadzić, to przyjeżdżaj. Nie ma sensu czekać na coś, nikt nic zamiast ciebie nie zrobi. Musisz zakuć się w kajdany, musisz iść. Wszystko będzie dobrze

FOROOM – KONSULTACYJNY PUNKT DLA MIGRANTÓW

Як оформити песель, розрахувати піт або скласти заяви на карту побиту? На ці та безліч інших питань можуть відповісти в консультаційному пункті Форум на Алеях Беляни.

Jak wyrobić pesel, obliczyć pit, czy złożyć wnioski na kartę pobytu? Na te i wiele innych pytań można odpowiedzieć w punkcie konsultacyjnym FOROOM w Alei Bielany.

— Jest to inicjatywa Alei Bielany, ale oczywiście, realizujemy ją z instytucjami, które są wyspecjalizowane w dialogu międzykulturowym. Są to organizacje Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Fundacja Ukraina – mówi Krzysztofa Gromada, Aleja Bielany.


— Це ініціатива Алеї Біляни, але ми, звичайно, реалізуємо її з інституціями, які спеціалізуються на міжкультурному діалозі. Це Вроцлавський центр соціального розвитку та Фундація Україна тощо.

Консультаційний пункт розташований в Алеї Беляни на 2 поверсі, працює щоп’ятниці від 16 до 19 години. Попередній запис не потрібен. Достатньо лише прийти в робочі години.


Punkt konsultacyjny znajduje się w Alei Bielany na 1 piętrze, czynny w każdy piątek od 16 do 19 godziny. Rejestracja wstępna nie jest wymagana. Wystarczy przyjść w godzinach pracy.

— Te tematy, które można omówić w ramach konsultacji są bardzo szerokie. Jest to zarówno temat legalizacji pracy, legalizacji pobytu, spraw związanych z mieszkaniem, ale też ze szkołą czy przedszkolem dzieci. Najczęściej to procedury związane ze składaniem wniosku o zezwoleniu na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego. Nasi prawnicy pomagają przygotować komplet dokumentów, też często pomagają odpisywać na różne pisma, które przychodzą w języku polskim – mówi Paulina Kida, Fundacja Ukraina.

— Теми, які можна обговорити на консультації, дуже широкі. Наприклад питання легалізації роботи, легалізації перебування, питання, пов’язані з житлом, так і школа чи дитячий садок для дітей. Найчастіше це процедури, пов’язані з поданням заяви про тимчасовий, постійний або довгостроковий дозвіл на проживання. Наші юристи допомагають підготувати набір документів і часто допомагають відповідати на різні листи польською мовою.

Окрім правних консультацій вже від 7 жовтня розпочнуться курси для викладачів вроцлавських шкіл. Де вчителям розкажуть як правильно навчати дітей мігрантів. Заняття відбуватимуться кожного четверга. Зареєструватися можна вже зараз на офіційній сторінці алеї беляни. Курс є безкоштовним і триватиме 5 тижнів.

Oprócz porad prawnych, już od 7 października rozpoczną się kursy dla nauczycieli wrocławskich szkół, gdzie nauczyciele dowiedzą się, jak właściwie uczyć dzieci migrantów. Zajęcia odbywać się będą w każdy czwartek. Już teraz można zarejestrować się na oficjalnej stronie alei bielany. Kurs jest bezpłatny i potrwa 5 tygodni.

— Dla nauczycieli, którzy w swoich klasach mają dzieci z doświadczeniem migracyjnym i czasami nie wiedzą, jak takie dziecko przywitać, jak dostosować ścieżkę dydaktyczną do potrzeb takiego ucznia. Nauczyciele dostaną certyfikat o ukończeniu oraz cały pakiet materiałów – mówi Krzysztofa Gromada, Aleja Bielany.

— Для вчителів, у яких на уроках є діти з міграційним досвідом, а часом не знають, як привітати таку дитину, як адаптувати дидактичний шлях до потреб такого учня. Вчителі отримають сертифікат про закінчення навчання та повний пакет матеріалів.

Також під кінець жовтня в рамках проєкту форум відбудуться консультації для мігрантів на тему пересування містом. Наприклад, де знаходиться ужонд, які справи можна там вирішити. Де можна оформити права або зареєструвати дитину тощо.
Również pod koniec października w ramach projektu FOROOM odbędą się konsultacje dla migrantów w zakresie poruszania się po mieście. Na przykład, gdzie jest urząd, jakie przypadki można tam rozwiązać. Gdzie można załatwić prawo jazdy lub zarejestrować dziecko itp.

Zobacz również

W najbliższy piątek 23 lutego na Dużej Scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu zostanie zagrany spektakl „Kaligula” w reżyserii Roberta Czechowskiego. Warto przyjść i zobaczyć ten spektakl chociażby ze względu na to, że będzie to jeden z ostatnich spektakli, który zostanie zagrany na Dużej Scenie. Przypomnijmy, że już w kwietniu rozpocznie się tutaj remont.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy