Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 74

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do obejrzenia nowego odcinku programy „Dzień dobry we Wrocławiu”!

SPECUSTAWA DLA UKRAIŃCÓW

Одноразова фінансова підтримка у розмірі 300 злотих, пришвидшена процедура видання номера песель, спрощена система легалізації. В суботу 12 лютого ввійшла в силу спецуставу для біженців з України. Тож чого сподіватися переселенцям?

Jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, przyspieszona procedura wydawania numery PESEL, uproszczony system legalizacji pobytu. W sobotę 12 marca weszła w życie specjalna ustawa dla uchodźców z Ukrainy. Czego więc mogą oczekiwać migranci?

По-перше спрощена процедура отримання Песелю. Вже від 16 березня кожна особа може оформити його в уженді гміни або міста. Для цього необхідно мати з собою фотографію та документ, що підтверджує особу. На місці необхідно також здати відбитки пальців.

Po pierwsze uproszczona zostaje procedura uzyskania numeru PESEL. Od 16 marca każda osoba może go zarejestrować w urzędzie gminy lub miasta. Trzeba mieć ze sobą zdjęcie i dokument tożsamości. Odciski palców również będą pobierane na miejscu.

— PESEL буде видано негайно, це буде автоматична процедура, але ви повинні пам’ятати, що через кількість заявок, ймовірно, будуть черги, тому прошу набратися терпіння – говорить керівник Інституту прав мігрантів, Бартоломій Потоцький

— 
PESEL będzie wydawany w sposób natychmiastowy, będzie to procedura automatyczna, natomiast trzeba pamiętać o tym, że z powodu liczby wniosków, prawdopodobnie będą tworzyć się kolejki, więc tutaj apeluję o cierpliwość – mówi Bartłomiej Potocki, kierownik Instytutu Praw Migrantów.

Після того як песель вже на руках. Можна скласти заяву на отримання фінансової підтримки у розмірі 300 злотих. Оформити її можна або ж відразу на місці, або протягом найближчих днів після отримання PESEL.

Gdy PESEL jest już pod ręką, można ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Może być wydane od razu na miejscu lub w ciągu kilku dni po otrzymaniu PESEL’u.

— У різних містах буде по-різному. У більшості випадків ці 300 злотих, швидше за все, буде розподілено Гміною чи Муніципальним центром соціального забезпечення, і тоді вам доведеться подати заяву на таку пільгу, але через те, що ми будемо зареєстровані в базі даних, ми будемо маємо чітке підтвердження, що саме так ми знаходимося в базі даних, у зв’язку з Ми ніколи раніше не отримували такої пільги, тому ми маємо право на цю декларацію – говорить керівник Інституту прав мігрантів, Бартоломій Потоцький

— 
W różnych gminach to będzie wyglądać różnie. W większości przypadków najprawdopodobniej te 300 złotych będzie rozdzielał Gminny lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i wtedy trzeba będzie złożyć wniosek o uzyskaniu takiego świadczenia, natomiast przez to, że będziemy zarejestrowani w bazie, będziemy mieć jasne potwierdzenie, że tak jesteśmy w bazie, w związku z tym nigdy wcześniej nie pobieraliśmy takiego świadczenia, więc to oświadczenie nam przysługuje – mówi Bartłomiej Potocki, kierownik Instytutu Praw Migrantów.

А що ж з працевлаштуванням? Тут все теж доволі просто. Відтепер кожна особа, яка в’їхала на територію Польщі після 24 лютого може відразу приступати до роботи, в незалежності від документів, на підставі яких перетнула кордон. Тобто навіть з українським паспортом.

A co z zatrudnieniem? Tutaj też wszystko jest dość proste. Od teraz każdy, kto wjedzie do Polski po 24 lutego, może od razu rozpocząć pracę, niezależnie od dokumentów, na podstawie których przekroczył granicę. To znaczy nawet z ukraińskim paszportem.

— Нам насправді не потрібен дозвіл на роботу чи декларація. Ми просто працевлаштовуємось роботу, як громадяни Польщі. Це повна зміна підходу. Людина, яка просто йде до міського уженду, реєструє своє перебування, отримує номер PESEL, на наступний день може просто приступити до роботи і почати заробляти – говорить керівник Інституту прав мігрантів, Бартоломій Потоцький

— 
Nie potrzebujemy, tak naprawdę, żadnego zezwolenia czy oświadczenia o podjęciu pracy. Po prostu podejmujemy pracę tak jak obywatele Polski. To jest całkowita zmiana podejścia. Osoba, która po prostu pójdzie do urzędu gminy, zarejestruje swój pobyt, uzyska numer PESEL, kolejnego dnia może po prostu zacząć pracę i zacząć zarabiać, układać sobie w miarę normalne życie – mówi Bartłomiej Potocki, kierownik Instytutu Praw Migrantów.

Додатково, усі переселенці, які в’їхали до Польщі з України після 24 лютого можеть легально знаходитись на підставі своїх документів 18 місяців. Натомість, через 9 місяців після приходу можуть складати заяви на карти побиту, теж за спрощеною процедурою.

Ponadto wszyscy, którzy przyjechały do Polski z Ukrainy po 24 lutego, mogą legalnie przebywać na podstawie swoich dokumentów przez 18 miesięcy. Zamiast tego po 9 miesiącach od przybycia można składać wnioski o kartę pobytu również w procedurze uproszczonej.

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE W POLSCE

Шановні українці! Ми продовжуємо тримати інформаційну оборону. В сьогоднішній частині ми вам розкажемо про те як можна зробити щеплення в Польщі.


Szanowni Ukraińcy! Nadal trzymamy rękę na pulsie. W dzisiejszej części opowiemy, jak można zaszczepić się w Polsce.

Кожна особа, яка перетнула кордон після 24 лютого має право до щеплення проти коронавірусу в Польщі. Для цього необхідно мати лише направлення. Отримати яке можна безкоштовно у лікаря базової медицини, так званого ПОЗ. Після того як направлення вже на руках зареєструватися на саме щеплення можна або за номером 989, або ж безпосередньо в обраному пункті вакцинації.

Każdy Ukrainiec, który przekroczył granicę po 24 lutego, ma prawo do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi w Polsce. Aby to zrobić, niezbędne jest skierowanie. Można go otrzymać za darmo od lekarza podstawowej opieki medycznej, tzw. POZ. Po otrzymaniu skierowania można zarejestrować się na szczepienie pod numerem 989 lub bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień
.
– Пам’ятайте, що в багатьох місцях проводяться кампанії вакцинації проти коронавірусу, наприклад у Вроцлаві, вони доступні в гуртожитках чи в вакцинобусах, де можна зробити вакцину без направлення, просто прийдіть і пред’явіть своє посвідчення особи, яке підтверджує наше право на безкоштовні пільги, і там усі були готові отримати щеплення, – говорить Анна Шевчук-Лебська, речниця Національного фонду охорони здоров’я Нижньої Сілезії OW NFZ

— 
Proszę pamiętać, że w wielu miejscach są organizowane akcje szczepień przeciwko koronawirusowi. Na przykład we Wrocławiu dostępne są w akademikach lub w szczepionko-busach, w których można bez skierowania dostać szczepionkę, wystarczy przyjść i pokazać dowód tożsamości, który potwierdza nasze prawo do bezpłatnych świadczeń. Tam wszyscy chętni otrzymywali szczepienia — mówi rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego OW NFZ, Anna Szewczuk-Łebska

Переселенці, які зробили повне щеплення в Україні, вакциною не підтвердженою Европейським Союзом, мають пройти курс від самого початку. Серед таких Ковішил та Короновак.

Osoby, które na Ukrainie otrzymały pełne szczepienie szczepionką niepotwierdzoną przez Unię Europejską, muszą przejść procedurę od początku. Wśród szczepionek, które są nieuznawane na terenie Unii, są Covishield i CoronoVak.

 Таких людей в ЄС вважають невакцинованими і тут вони пройдуть весь цикл вакцинації з самого початку вакцинами, які схвалені в Польщі та Європейському Союзі, – говорить Анна Шевчук-Лебська, речниця Національного фонду охорони здоров’я Нижньої Сілезії OW NFZ

Takie osoby są uznawane na terenie Unii za niezaszczepione i tutaj będą przechodziły cały cykl szczepień od początku tymi szczepionkami, które są dopuszczone w Polsce i Unii — mówi rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego OW NFZ, Anna Szewczuk-Łebska

До таких належать Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson&Johnson, Novavax. Переселенці, які пройшли повний курс щеплення в Україні однією з названих вакцин можуть зареєструватися на бустерну дозу.

Należą do nich Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Novavax. Ukraińcy, którzy otrzymali pełny cykl szczepień na Ukrainie, jedną z tych szczepionek, mogą zarejestrować się po dawkę przypominającą.

— За деталями, якщо ми маємо сумніви, адже це досить складна справа, варто запитати, чи лікаря, чи станцію санепід, – говорить Анна Шевчук-Лебська, речниця Національного фонду охорони здоров’я Нижньої Сілезії OW NFZ

— O szczegóły, jeżeli mamy wątpliwości, bo to dość skomplikowana sprawa, warto dopytać lekarza lub Sanepid— mówi rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego OW NFZ, Anna Szewczuk-Łebska

Діти від 5 років також можуть вакцинуватися в Польщі. За умови, якщо є направлення від лікаря.

Dzieci od 5. roku życia można również szczepić w Polsce. Warunkiem jest posiadania skierowania od lekarza.

ZASIŁKI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI Z UKRAINY

Не 300 злотими єдиними. Українські батьки можуть отримати додаткові соціальні допомоги на утримання дітей. Серед них 500+ на кожну дитину, а також до фінансування на садочок. 

Nie tylko 300 zł. Ukraińscy rodzice mogą otrzymać pomoc socjalną ze względu na dziecko. Wśród nich jest 500+ miesięcznie na każde dziecko, a także dofinansowanie do przedszkola.

Відповідно до спецустави про українців, батьки-біженці можуть розраховувати на щомісячну державну підтримку на дітей у розмірі 500 злотих. Отримати її може кожне чадо до 18 років. Для оформлення заяви треба мати: песель, рахунок в польському банку, адрес електронної пошти та номер телефону. Іноземець може заповнити заявку, зареєструвавшись на сторінці PUE ZUS.

Zgodnie ze specustawą dotyczącą Ukraińców, rodzice-uchodźcy mogą liczyć na miesięczne wsparcie państwowe dla swoich dzieci w wysokości 500 zł. Może je otrzymać każde dziecko poniżej 18 roku życia. Aby złożyć wniosek, trzeba posiadać: PESEL, polskie konto bankowe, adres e-mail i numer telefonu. Sam wniosek można wypełnić rejestrując się na stronie PUE ZUS.

– Можна це зробити або прийшовши до нас, або ми будемо відвідувати місця, де проживає багато біженців, щоб допомогти їм у цьому. Потім вони самостійно або з нашою допомогою, якщо не знають, як це зробити, мають заповнити відповідну заяву українською мовою – говорить Івона Ковальська-Матіс, речниця регіональної установи соціального страхування в Нижній Сілезії

— Uchodźca będzie to mógł zrobić albo przychodząc do nas, albo my się pojawimy w tych miejscach, gdzie uchodźcy nocują w dużej ilości, żeby im w tym pomóc i potem już sam albo przy naszej pomocy, jeżeli nie będzie wiedział jak to zrobić, taki wniosek w języku ukraińskim wypełnić – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Додатково, від квітня, батьки можуть подати заявку на дофінансування за дитячий садочок. Розраховувати на грошову підтримку, можна в тому випадку, якщо заклад бере участь в проекті. Їх перелік можна знайти на сторінці ZUS. Максимальний розмір дофінансування 400 злотих.

Dodatkowo od kwietnia rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie do przedszkola. Mogą oni liczyć na wsparcie finansowe, jeśli żłobek bierze udział w projekcie. Ich listę można znaleźć na stronie ZUS. Maksymalna kwota dofinansowania to 400 zł. Miesięcznie.

– Це дофінансування на перебування дитини в садочку, тобто воно не включає в себе дофінансування за харчування. Пам’ятайте, що ці гроші надходять безпосередньо на рахунок закладу освіти Івона Ковальська-Матіс, речниця регіональної установи соціального страхування в Нижній Сілезі

— Jest to dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, czyli nie obejmuje on dofinansowania do wyżywienia. To dofinansowanie, proszę pamiętać, idzie bezpośrednio na konto placówki opiekuńczej – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Наступна допомога, на яку може розраховувати родина – Сімейний капітал опіки. Сума дофінансування в цілому складає 12 тисяч злотих. Проте батьки можуть обрати – або протягом року отримувати по 1000 злотих, або 2 роки по 500. Допомога виплачується допоки дитині не виповниться 3 роки.

Kolejną pomocą, na jaką może liczyć rodzina, jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Łączna kwota dofinansowania to 12 tys. zł. Rodzice mają jednak do wyboru – albo dostawać 1000 zł miesięcznie przez cały rok, albo 500 zł w ciągu 2 lat. Świadczenie wypłacane jest do ukończenia przez dziecko 3 lat.

– Така допомога належить кожній дитині в Польщі, але коли їй виповниться рік. Тобто з 13-місячного віку і це дофінансування йде для другої та кожної наступної дитини в сім’ї Івона Ковальська-Матіс, речниця регіональної установи соціального страхування в Нижній Сілезії

– 
Które przysługuje do tej pory na każde dziecko w Polsce, ale w momencie, kiedy ukończy rok. Czyli od 13 miesiąca życia i jest to wsparcie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie –mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Усі заяви на дофінансування можна складати через профіль ZUS PUE. Тільки важливо – у випадку біженців оформлювати їх можна тільки українською мовою. Заява, яка буде заповнена у польській версії, розглядатися не буде. На даний момент, наголошують в ZUS, на сайті бланки українською ще не доступні. Оприлюднити їх планують протягом найближчих днів.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie można składać poprzez profil ZUS PUE. Ważne jest tylko to, że w przypadku uchodźców można je wypełniać tylko w języku ukraińskim. Wniosek, który zostanie wypełniony w wersji polskiej, nie będzie rozpatrywany. W tej chwili, jak podkreśla ZUS, formularze nie są dostępne w języku ukraińskim na stronie internetowej. Planują je opublikować w najbliższych dniach.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy