Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 80

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do obejrzenia nowego odcinka „Dzień dobry we Wrocławiu".


Вітаємо. Мене звати Анастасія Бойко і це новий випуск програми „Доброго ранку у Вроцлаві”. У ньому ви дізнаєтесь, що робити у випадку втрати українських документів у Польщі. Також, розповімо про капітал родинної опіки та про безкоштовні заняття зі скалелазіння для дітей переселенців. Запрошуємо до перегляду.

Witamy. Nazywam się Anastazja Bojko i to nowy odcinek programu „Dzień dobry we Wrocławiu”. Opowiemy o tym, co zrobić w przypadku zagubienia ukraińskich dokumentów w Polsce. Porozmawiamy także o rodzinnym kapitale opiekuńczym i bezpłatnych zajęciach ze wspinaczki dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Zapraszam do obejrzenia.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU ZGUBIENIA DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI? 

Найбільший страх людини, яка опинилась за кордоном – це втрата паспорту або іншого документу підтверджуючого особу. У разі втрати українці мають звертатися до Генерального Консульства України у Вроцлаві. Там нададуть інформацію та проконсультують щодо подальший дій.

Największy lęk osoby znajdującej się za granicą to utrata paszportu lub innego dokumentu tożsamości. W przypadku zaginięcia dokumentu, Ukraińcy powinni zwrócić się do Konsulatu Generalnego Ukrainy we Wrocławiu. Na miejscu udzielą informacji i doradzą jak dalej postępować.

При втраті документу слід прийти до найближчого відділення поліції задля отримання протоколу підтверджуючого зголошення втрати паспорту. Маючи відповідний документ на руках, далі треба прийти до Генерального Консульства України. Там нададуть посвідчення, яке дозволить продовжити перебування у Польщі або повернутись в Україну.

W przypadku zagubienia dokumentu należy udać się do najbliższego komisariatu policji w celu uzyskania protokołu potwierdzającego utratę paszportu. Posiadając odpowiedni dokument, trzeba udać się do Konsulatu Generalnego Ukrainy. Tam wydają dokument, który pozwala na kontynuację pobytu w Polsce lub możliwości powrotu do Ukrainy.

Якщо особа хоче далі перебувати у Польщі і має, умовно кажучи, легальний статус – ми можемо оформити їй свідоцтво ідентифікації особи. Якщо особа планує повернутися назад в Україну – лише у цьому випадку ми оформлюємо свідоцтво на повернення в Україну. – говорить Юрій Токар, Генеральний Консул України у Вроцлаві.

Jeżeli osoba planuje powrót do Ukrainy – tylko w takim przypadku wystawiamy zaświadczenie o powrocie do Ukrainy. Jeśli osoba chce nadal przebywać w Polsce i ma, relatywnie rzecz ujmując, status prawny – możemy wystawić jej zaświadczenie potwierdzające tożsamość. – mówi Jurij Tokar, Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu.

До уваги – на даний момент оформити новий паспорт можна лише за наявності карти побиту.

Uwaga – w tej chwili, uzyskać nowy paszport możliwie tylko przy posiadaniu karty pobytu.

Якщо в особи є юридичний статус, так би мовити карта побиту, карта сталого побиту – особо має право звернутися до нас для оформлення закордонного паспорту. – говорить Юрій Токар, Генеральний Консул України у Вроцлаві.

Jeżeli osoba ma status prawny, że tak powiem, kartę pobytu, bądź kartę pobytu stałego – osoba ma prawo wystąpić do nas o paszport – mówi Jurij Tokar, Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu.– mówi Jurij Tokar, Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu.

Очікування на новий закордонний паспорт займає щонайменше 3 місяці, оскільки консульство ще не запустило спеціальний модуль для їх виготовлення. У найближчих планах, стверджують працівники- запуск модулю для оформлення паспортів дітям у віці до 12 років. Незважаючи на це, Консульство намагається надавати усі можливі послуги для українців. Туди входять: паспортні питання, надання свідоцтво про народження дитини, консульський облік.

Czas oczekiwania na nowy paszport zagraniczny trwa co najmniej 3 miesiące, ponieważ konsulat jeszcze nie uruchomił specjalnego modułu do ich produkcji. W najbliższym czasie w Konsulacie planowane jest uruchomienie modułu wyrobienia paszportów dla dzieci poniżej 12. roku życia. Mimo tego, konsulat stara się zapewnić Ukraińcom wszelkie możliwe usługi. Do nich należą: wydawanie paszportów, wydanie aktu urodzenia dziecka, rejestracja konsularna.

– Так само є дуже поширеними нотаріальні питання, це заяви різного роду, на шлюб заяви. Так само є попит на довіреності, на, наприклад, розпорядження майном чи керування автомобілем і т.д. – говорить Юрій Токар, Генеральний Консул України у Вроцлаві.

– Bardzo częste są sprawy notarialne. Są to różnego rodzaju wnioski, wnioski o zawarcie małżeństwa. Również istnieje zapotrzebowanie na pełnomocnictwo, np. rozporządzanie mieniem, prowadzenie samochodu, itp. – mówi Jurij Tokar, Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu.

Згідно з постановою Ради Міністрів України термін дій закордонних паспортів автоматично продовжено до кінця року. Також є можливість вписати дитину до паспорту одного з батьків. Варто зазначити, що у Консульстві України не займаються відновленням діючих віз. Для цього варто звернутись до Управління у справах іноземців.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Ukrainy ważność paszportów zagranicznych jest automatycznie przedłużana do końca roku. Istnieje również możliwość wpisania dziecka do paszportu jednego z rodziców. Należy zauważyć, że Konsulat Ukrainy nie odnawia istniejących wiz. W tym celu należy skontaktować się z Urzędem do Spraw Cudzoziemców.

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY DLA RODZIN UCHODŹCÓW Z UKRAINY.

Капітал родинної опіки був прийнятий у економічно- урядовій програмі «Польскій лад» напочатку цього року. Це виплати для родин з двома або більше дітьми у віці від 12 до 35 місяців. Відтепер грошова допомога доступна не лише громадяням Польші. З 23 квітня українці можуть подати заявку та отримувати грошову допомогу.

Rodzinny kapitał opiekuńczy został przyjęty w programie gospodarczo-rządowym „Polski Ład” na początku tego roku. Są to świadczenia dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Od teraz pomoc finansowa dostępna jest nie tylko dla obywateli Polski. Od 23 kwietnia Ukraińcy mogą ubiegać się i otrzymywać pomoc finansową.

Заповнити внесок батькам чи офіційним опікунам дітей можливо на сторінці Закладу Соціального Страхування ZUS. Для його оформлення потрібні: номер PESEL з відміткою UKR, відкритий рахунок у польському банку, польський номер телефону та наявність електронної пошти. Заявки приймаються виключно в електронній формі та розглядаються на протязі двох місяців від моменту подачі. Дуже важливо впевнитись у правильності вписаних даних. При виявленні помилок, термін розгляду може бути продовжений.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można wypełnić wniosek dla rodziców lub opiekunów dzieci. Aby go złożyć potrzebne są: numer PESEL ze znakiem UKR, otwarte konto w polskim banku, polski numer telefonu oraz e-mail. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej i rozpatrywane są w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że wprowadzone dane są poprawne. W przypadku wykrycia błędów, okres rozpatrzenia sprawy może zostać wydłużony.

– Tutaj bardzo ważna uwaga! Wszyscy uchodźcy składają wniosek tylko i wyłącznie w języku ukraińskim. To są specjalne wnioski przygotowane właśnie dla tych osób, więc złożenie polskiego wniosku komplikuje troszeczkę sprawę, bo trzeba go rozpatrzyć, czasami prosimy o ponowne złożenie wniosku. Więc, w momencie, kiedy logujemy się na swoje internetowe konto na naszej platformie internetowej PUE-ZUS wybieramy, oczywiście, język ukraiński. – mówi Iwona Kowalska- Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Зараз дуже важлива увага! Усі біженці подають заяву лише українською мовою. Це спеціальні заявки, підготовлені саме для цих людей, тому подача польської заявки дещо ускладнює справу, тому що її потрібно перегляглянути,а вона не призначена для українців. Іноді навіть просимо подати заявку повторно. Тож, коли ми входимо у свій онлайн-аккаунт на нашій інтернет-платформі PUE-ZUS вибираємо, звичайно, українську мову. – говорить Івонна Ковальска-Матіс, Регіональний Прес-секретар ZUS у Нижній Силезії.

Інформація стосується українців, які приїхали до Польщі після початку повномасштабної війни. Капітал видається у розмірі 12 тисяч злотих. Щоб його отримати, потрібно увійти на сторінку zus.pl та заповнити заяву. Батьки вирішують самостійно, як часто хочуть отримувати виплати: по тисячі злотих кожного місяця упродовж одного року або по 500 злотих у місяць упродовж двох років. Натомість, якщо родина вирішить переїхати до іншої країни або повернутись на батьківщину – мають обов’язково проінформувати про це Заклад Соціального Страхування.

Informacje dotyczą Ukraińców, którzy przybyli do Polski po rozpoczęciu wojny. Kapitał wynosi 12 tysięcy złotych. 12 tysięcy złotych. Aby go otrzymać, należy wejść na stronę zus.pl i wypełnić wniosek. Rodzice sami decydują, jak często chcą otrzymywać świadczenia: tysiąc złotych miesięcznie przez rok lub 500 złotych miesięcznie przez dwa lata. Natomiast, jeśli rodzina zdecyduje się przeprowadzić do innego kraju lub wrócić do domu, muszą koniecznie poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

– Na swoim koncie internetowym PUE-ZUS, tam gdzie składali wniosek o wypłatę, tam także muszą poinformować nas o pakcie wyjazdu, ponieważ w momencie wyjazdu, oczywiście, tracą uprawnienia do wypłaty z naszej strony. I bardzo tutaj gorąco apeluję, żeby tego przestrzegać, żeby nas o tym poinformować, żeby nie było tak, że my będziemy pieniądze wysyłać. Bo jeżeli stwierdzimy, sprawdzając w rejestrach, że ktoś wyjechał, a pieniądze nadal płyną są podejmowane, że tamte pieniądze trzeba będzie zwrócić. – mówi Iwona Kowalska- Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

– У своєму онлайн-акаунтів PUE-ZUS, куди вони подали заявку на виплати, родини також повинні повідомити нас про свій виїзд, оскільки при виїзді вони, звичайно, втрачають право на грошове свідчення з нашого боку. І тут я наполегливо закликаю дотримуватися цього правил, повідомляти про виїзд, щоб ми не надіслали гроші. Бо якщо ми, перевіривши в реєстрах, виявимо, що хтось поїхав, а гроші все ще поступають на рахунок – тоді гроші доведеться повернути. – говорить Івонна Ковальска-Матіс, Регіональний Прес-секретар ZUS у Нижній Силезії.

На сторінці також буде доступна інструкція з інформацією написаної українською мовою. У разі виникнення питань слід її переглянути.

Na stronie będą również dostępne instrukcje z informacjami w języku ukraińskim. Jeżeli pojawią się pytania, warto przyjrzeć się instrukcji.

DARMOWE ZAJĘCIA ZE WSPINACZKI DLA DZIECI UCHODŹCÓW Z UKRAINY.

Не гуманітаркою єдиною. Вроцлавський осередок скелелазіння пропонує безкоштовні заняття для дітей біженців з України.

Nie tylko pomoc humanitarna. Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy oferuje bezpłatne zajęcia dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

Скелелазіння на спеціальних стінках – це дуже енергійне, цікаве і, головне, безпечне заняття. Не дивлячись на висоту стін, діти швидко звикають та підкоряють нові вершини. Віднині осередок відкриває двері для українських дітей та запрошує на заняття.

Wspinaczka po specjalnych ściankach to bardzo energiczna, ciekawa i, co najważniejsze, bezpieczna aktywność. Pomimo wysokości ścian, dzieci szybko przyzwyczajają się i zdobywają nowe wyżyny. Od tej pory ośrodek otwiera się dla ukraińskich dzieci i zaprasza je na zajęcia.

– Kiedy stała się taka tragedia, jak wybuch wojny, chcieliśmy po prostu wesprzeć i dać dzieciom możliwość doświadczenia chociaż namiastki jakiegoś normalnego życia, kiedy są w nowym miejscu, gdzie nic nie znają, nic nie wiedzą. No i myślę, że to jest jakiś taki promyk dla tych, którzy mogą korzystać z takiego obiektu. – mówi Agnieszka Samul, Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy „Zerwa”

– У моменті, коли сталася така трагедія як війна, у нас з’явилось бажання підтримати і дати дітям можливість хоча б трохи замінити нормальне життя, в той час коли вони на новому місці, де вони живуть і ще нічого не знають. Ну, я гадаю, що це свого роду човник – можливість скористатися з такого об’єкту. – говорить Агнешка Самул, представниця Вроцлавського Осередку Скалелазіння „Zerwa”.

Спробувати себе у скелелазінні можуть діти з 3 до 16 років. На заняття слід приходити з батьками або опікунами, які також мають право безкоштовно перебувати на об’єкті. Проте до їх завдання – контролювати дитину. Всередині завжди є інструктори, які залюбки допоможуть. З собою слід мати спортивний одяг та взуття. Спеціальние обладнання нададуть на місці також безкоштовно.

Uczestniczyć w zajęciach ze wspinaczki mogą dzieci w wieku od 3 do 16 lat. W zajęciach powinni uczestniczyć rodzice lub opiekunowie, którzy mają prawo do bezpłatnego pobytu na sali. Jednak ich zadaniem jest kontrolowanie dziecka. W środku zawsze są instruktorzy, którzy chętnie pomogą. Należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz buty sportowe. Specjalny sprzęt zostanie wypożyczony na miejscu bezpłatnie.

– Dzieci mogą przychodzić w piątki i poniedziałki od godziny 12:30 (tak jak mamy otwartą ścianę) do godziny 16:00. Wtedy muszą przyjść ze swoim opiekunem i po prostu nasi instruktorzy tłumaczą, jak korzystać właśnie z takich automatów i mogą się wspinać, mogą się bawić. Do tego współpracujemy z różnymi samorządami albo domami kultury i wtedy umawiamy się na konkretny dzień, konkretną godzinę. I oni przychodzą do nas z grupą takich dzieci. – mówi Agnieszka Samul, Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy „Zerwa”.

– Діти можуть приходити по п’ятницях по понеділках з 12:30 (так у нас відкрита стіна) до 16:00. Вони повинні прийти зі своїм опікуном, а наші інструктори просто пояснять, як користуватися такими машинами. Тоді вони зможуть лазити і розважатися. Крім того, ми співпрацюємо з різними органами місцевого самоврядування чи громадськими центрами. У такому випадку, ми призначаємо зустріч на певний день, на певний час. І вони приходять до нас з цілою групою таких дітей. – говорить Агнешка Самул, представниця Вроцлавського Осередку Скалелазіння „Zerwa”.

Осередок Zerwa відкрився цьогоріч у березні і знаходиться на вулиці Szczytnicka 17D. Об’єкт розділений на різні зони для дорослих та дітей. Крім скалолазных стінок та спортивного майданчику на місці є буфет, де можна перекусити та замовити каву.

Ośrodek „Zerwa” został otwarty w marcu tego roku i mieści się przy ulicy Szczytnickiej 17D. Obiekt podzielony jest na różne strefy dla dorosłych i dzieci. Oprócz ścianek wspinaczkowych i boiska sportowego, na miejscu znajduje się bufet, w którym można coś zjeść i zamówić kawę.

Це була остання новина на сьогодні. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі. Залишайтеся з нами. Слава Україні

Dzisiaj to była ostatnia wiadomość. Cały czas trzymamy rękę na pulsie. Bądźcie z nami. Chwała Ukrainie.