Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 88

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

WAGON ROWEROWY OD KOLEI DOLNOŚLĄSKICH Одвічне питання – куди діти свій велосипед, коли їдеш потягом. Колеї Дольношльонські вирішили це питання на свій спосіб і створили окремий вагон для роверів.

Odwieczne pytanie – gdzie zostawić rower, kiedy jedzie się pociągiem. Kolei Dolnośląski rozwiązał ten problem na swój sposób i stworzył osobny wagon dla rowerów. Ідея створити такий вагон з’явилась ще рік тому. Потім тривав процес її реалізації. Зараз його можна побачити по вихідним на рейсі Вроцлав-Собутка

— Pomysł popatrzyliśmy w Austrii, gdzie kolei austrijackie OBB podobne połączenie z wykorzystaniem wagonów towarowych realizują z miejscowości Lince, byliśmy tam z wizytą roboczą. Zrobiliśmy pomiary i następnie przestaliśmy do prac, żeby takie wagony towarowe przystosować do przewozów rowerów, tak jak zrobili Austriacy

— Ми побачили таку ідею в Австрії, де австрійські залізниці OBB виконують подібне сполучення з використанням вантажних вагонів з Лінца, ми були там з робочим візитом. Ми зробили заміри, а потім почали працювати над адаптацією таких вантажних вагонів для перевезення велосипедів, як це зробили австрійці Для того, щоб скористатися такою послугою треба купити додатковий квиток на велосипед. Вартість його становить 7 злотих, в незалежності від тривалості подорожі.

Aby skorzystać z tej usługi należy wykupić dodatkowy bilet rowerowy. Jego koszt to 7 zł, niezależnie od długości wycieczki. — Jest to pierwszy nasz projekt, który umożliwia zarezerwowanie miejsca na rower. Wymaga zakupu biletu. Można je kupić w kasach biletowych na Dworcu Głównym lub poprzez platformę Koleo. Dzięki gwarancji miejsca, rowerzyści mają pewność, że zarówno pojadą tak i wrócą — mówi

Це наш перший проект, який дозволяє забронювати місце для велосипеда. Для цього треба купити квиток. Їх можна придбати в касах на Головному вокзалі або на платформі Koleo. Завдяки гарантованому місцю велосипедисти можуть бути впевнені, що як поїдуть, так і повернуться

В подальшому, Колеї Дольношльонські планують розширяти таку послугу. Зараз перевізник закупив 5 таких вагонів, з яких активно 2 курсують

W przyszłości Kolei Dolnośląski planuje rozszerzyć tę usługę. Teraz przewoźnik zakupił 5 takich wagonów, z których 2 aktywnie kursują

INFOLINIA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DLA UCHODZCÓW

Пригнічений стан, апатія, стрес. Всі ці симптоми можуть зараз відчувати біженці з України. Психологічну допомогу та підтримку українці у Вроцлаві, можуть отримати на україномовній інфолінії, за номером 663 222 260

Stany depresyjne, apatia, stres. Wszystkich tych objawów mogą teraz doświadczać uchodźcy. Ukraińcy we Wrocławiu mogą uzyskać pomoc psychologiczną i wsparcie na infolinii ukraińskojęzycznej pod numerem 663 222 260.

— Jest to wsparcie psychologiczne, telefoniczne w języku ukraińskim. Nie trzeba żadnych poprzednich zapisów, wszystko jest anonimowe. Tutaj mogą się zwrócić osoby, które potrzebują pomocy, wsparcia – mówi Iwanna Kononchuk, psycholożka z Centrum Zdrowia Psychicznego+

– Це психологічна телефонна підтримка українською мовою. Вам не потрібно записуватись, все анонімно. Сюди можуть звернутися люди, які потребують допомоги та підтримки, – говорить Іванна Конончук, психологиня із Центра здоров’я психічного+

Лінія працює по буднях з 8 до 20 години. Скористатися телефонною допомогою психолога можуть як дорослі, так і діти. Додатково у Центрі здоров’я психічного + можна відвідати психолога стаціонарно. Натомість, звернутися до нього в випадку складніших ситуацій.

Linia czynna jest w dni robocze od 8:00 do 20:00. Z telefonicznej pomocy psychologa mogą korzystać zarówno dorośli, jak i dzieci. Dodatkowo jest możliwość odwiedzenia psychologa stacjonarnie w Centrum Zdrowia Psychicznego +. Natomiast zarejestrować się na takie spotkanie można wyłącznie w trudniejszych sytuacjach.

Jeśli zespół terapeutyczny podejmie decyzję, że osoba jest zakwalifikowana do tego projektu, to jest wdrażane różnego rodzaju wsparcie. Na przykład: psychoterapeuta, pracownik socjalny, psychodietetyk, też osoba, która pomaga znaleźć pracę. W zależności od tego, czego ta osoba będzie potrzebowała – mówi Iwanna Kononchuk, psycholożka z Centrum Zdrowia Psychicznego+

– Якщо терапевтична команда вирішує, що людина кваліфікована для цього проекту, впроваджуються різні види підтримки. Наприклад: психотерапевт, соціальний працівник, психодієтолог або людина, яка допомагає знайти роботу. Залежно від того, якої допомоги потребує людина, – говорить Іванна Конончук, психологиня із Центра здоров’я психічного+

Зареєструватися до психолога можна або за телефоном 663222260, або ж стаціонарно на реєстрації. Do psychologa można zarejestrować się telefonicznie, pod numerem 663 222 260 lub na stacjonarnie przy rejestracji w Centrum Zdrowia Psychicznego +.

PRZEDSZKOŁA DLA DZIECI-MIGRANTÓW

За даними ЮНІСЕФ, понад 2 мільйони дітей мігрували до сусідніх країн. Частина з них опинилась в Польщі. Як наслідок – в країні виріс попит на дитячі садочки, в тому числі і рідномовні.

Według danych UNICEF, od początku wojny ponad 2 miliony dzieci musiało wyemigrować do krajów sąsiednich. Część z nich trafiła do Polski. W rezultacie w kraju wzrosło zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach, w tym w języku ojczystym.

Українка Олександра мігрувала до Польщі разом із сином Максимом. До вибору садка підходила ретельно. Головна умова – виховавчий процес мав відбуватися рідною мовою.

Ukrainka Oleksandra wyemigrowała do Polski wraz z synem Maksymem. Do wyboru przedszkola podeszła skrupulatnie. Warunek główny – proces edukacyjny miał odbywać się w języku ojczystym.

— Ребенок вообще с польским не сталкивался. Он адаптируется потихоньку. Сразу же, я не готова была его отдавать в польский садик, потому что базовые потребности тоже нужно понимать как озвучить воспитателю – говорить мама Олександра

— Dziecko w ogóle nie rozmawiało nigdy po polsku. Powoli się adaptuje. Od razu nie byłam gotowa wysłać go do polskiego przedszkola, bo trzeba też umieć wymawiać chociaż podstawowe zwroty – mówi Oleksandra, matka z Ukrainy

Wśród zalet przedszkoli w języku ojczystym jest łatwiejsza adaptacja dzieci. Proces edukacyjny jest dla dziecka przystępny i zrozumiały. Pomimo dużego zapotrzebowania we Wrocławiu nie ma zbyt wielu przedszkoli z językiem ojczystym.

Серед переваг рідномовних садочків – легша адаптація дітей. Виховавчий процес відбувається доступно та зрозуміло для малюка.Не дивлячись на великий попит, рідномовних садків у Вроцлаві, не так багато.

Wśród zalet przedszkoli w języku ojczystym jest łatwiejsza adaptacja dzieci. Proces edukacyjny jest dla dziecka przystępny i zrozumiały. Pomimo dużego zapotrzebowania we Wrocławiu nie ma zbyt wielu przedszkoli z językiem ojczystym.

Много деток приезжает сюда, не зная польского языка и пока они вольются в этот язык, им очень нужна адаптация и интеграция здесь, – говорить Руслан Московченко, з Центру інтеграції дитини „KU KU KIDS”

— Wiele dzieci przyjeżdża tu bez znajomości języka polskiego, i dopóki uczą się polskiego, to bardzo potrzebują tu adaptacji i integracji – mówi Ruslan Moskovchenko, z Сentrum integracji dziecka „KU KU KIDS”

Додає, для кращої адаптації у мовне середовище, наприклад, у них в садку створено додаткові заняття з польської мови. Крім цього малеча протягом дня має змогу відвідувати уроки малювання, бісероплетіння, бойових мистецтв тощо. Дитячий садочок розрахований на діток від 6 місяців до 6 років. Натомість на додаткові заняття можна записувати дітей і більш старшого віку.

Ruslan Moskovchenko dodaje, że aby lepiej dostosować się do środowiska językowego stworzyli w przedszkolu dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Ponadto dziecko ma możliwość uczęszczania na lekcje rysunku, sztuk walki i nie tylko. Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 6. miesięcy do 6 lat. Na zajęcia dodatkowe można zapisać dzieci starsze.

Pierwszą połowę dnia poświęcamy zajęciom rozwojowym, a druga połowa dnia poświęcona jest bardziej kreatywności. Po południu rzeźbimy, rysujemy, wykonujemy rękodzieło z aplikacji. Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju umiejętności motorycznych, kreatywności i uwagi – mówi Alina, wychowawczyni przedszkola „KU KU KIDS”

— В первой половине дня, мы с детками уделяем развивающим занятиям, а вот вторая половина дня у нас посвящена больше творчеству. Во второй половине дня мы лепим, рисуем, делаем поделки из апликаций. Очень большое внимание уделяем развитию мелкой моторики, творчеству, вниманию, – говорить вихователька „KU KU KIDS”, Аліна

Зважаючи на зріст попиту на рідномовні садочки, керівництво закладу працює над створенням додаткових безкоштовних занять та цілодобового дитячого садочку для діток-мігрантів. Такий проект закриє одразу два цільових питання. Перше – батьки зможуть спокійно працювати у будь-яку зміну, друге – збільшення кількості робочих місць, адже садочок буде потребувати фахівців.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na przedszkola w języku ojczystym, dyrekcja placówki pracuje nad stworzeniem bezpłatnego, całodobowego przedszkola dla dzieci-migrantów oraz klas dodatkowych. Taki projekt rozwiąże dwa problemy. Po pierwsze – rodzice będą mogli pracować na każdej zmianie, po drugie – zwiększy liczbę miejsc pracy, bo przedszkole będą potrzebować specjalistów.

— Przyjeżdża teraz dużo matek z dziećmi, które muszą gdzieś pracować i gdzieś zostawić swoje dzieci. Mamy teraz do czynienia z prawnikami, z fundacjami. Myślimy o otwarciu własnej fundacji, aby firmy mogłyby przekazywać pieniądze na rozwój naszego projektu – mówi Ruslan Moskovchenko, z Сentrum integracji dziecka „KU KU KIDS”

— Приезжают мамы с детьми и им нужно где-то работать и нужно где-то оставлять детей. Занимаемся сейчас с юристами, с фондами. Думаем по поводу открытия своего фонда, чтобы искать фирмы, которые могли бы на наш фонд перечислять деньги под проекты, – говорить Руслан Московченко, з Центру інтеграції дитини „KU KU KIDS”

За рекрутацією до садка та на додаткові заняття можна слідкувати у соціальних мережах закладу. Rekrutację do przedszkola i zajęcia dodatkowe można śledzić na portalach społecznościowych instytucji.

Zobacz również

6 i 7 grudnia Opera Wrocławska zaprasza widzów na wieczór choreografów „Żywioły 2”. Na scenie wystąpią tancerze baletu Opery Wrocławskiej i zaproszeni goście. Tym razem zobaczymy 12 kreacji, które zostały przygotowane przy współpracy z utalentowanymi kompozytorami z Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy