Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 92

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Zapraszamy do oglądania nowego odcinka programy „Dzień dobry we Wrocławiu”

JAK PRZYWRÓCIĆ STATUS UKR? ]

Як інформує прикордонна служба, з 24 лютого додому з Польщі повернулось понад 4 мільйони українців. Частина з них планує повертатись до Польщі. Але як легально повернутись, якщо був в Україні понад 30 днів чи можна відновити статус тимчасового прихистку?

Według danych Straży Granicznej od początku wojny do domu z Polski wróciło ponad 4 mln Ukraińców. Część z nich planuje powrót do Polski. Ale jest pytanie, jak mogą legalnie wrócić, jeśli byli w Ukrainie dłużej niż 30 dni, czy można przywrócić status UKR?

Статус тимчасового прихистку, або так званий УКР можна відновити. Нагадаємо, що відповідно до спецустави про Українців, прийнятої в березні, втікачі від війни, можуть легально перебувати в Польщі 18 місяців, і виїжджати за кордон не більше ніж на 30 днів. Якщо ж вже цей термін перевищений, людина може перетнути кордон, але після має звернутися до уженду міста або гміни

Można przywrócić status tymczasowego schronienia, czyli tzw. UKR. Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętą w marcu specjalną ustawą o Ukraińcach uchodźcy wojenni mogą legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy i wyjeżdżać za granicę nie dłużej niż 30 dni. Jeśli ten termin został już przekroczony, osoba może wjechać z powrotem, ale po tym musi udać się do urzędu miasta lub gminy.

— Do ponownej rejestracji statusu UKR mamy dedykowany wniosek. Czas na załatwienie sprawy to jest zaledwie kilka minut. Od tych osób nie pobieramy ponownych fotografii, odcisków palców. Chyba, że przy ponownej rejestracji statusu UKR, okazałoby się, że nie ma tych odcisków palców czy fotografii, to wtedy trzeba te dane pobierać – mówi Janina Nowak, kierownik działu Ewidencji Ludności.

– У нас є окрема заявка на перереєстрацію статусу УКР. Час для вирішення питання – лічені хвилини. Ми не просимо знову у цих людей фото чи відбитки пальців. Тільки, якщо під час перереєстрації статусу UKR виявиться, що у особи немає цих відбитків пальців чи фотографій, тоді так, треба буде їх подати – говорить Яніна Новак, керівник відділу реєстрації населення.

Поновлювати статус треба кожного разу, якщо особа буде виїжджати з Польщі більше ніж на 30 днів. У випадку, якщо українець отримав песель до війни, але проживав в Україні – його ідентифікаційний номер можна також змінити на УКР. Головна умова – відсутність карти побиту.

Status musi być odnawiany za każdym razem, gdy osoba opuści Polskę na dłużej niż 30 dni. Jeśli Ukrainiec otrzymał PESEL przed wojną, ale mieszkał na Ukrainie, jego numer identyfikacyjny również można zmienić na UKR. Głównym warunkiem jest brak karty pobytu.

— Obywatel Ukrainy, który wcześniej posiadał numer PESEL, a ponownie wjechał do Polski po 24 lutego tego roku, jest obowiązany do zarejestrowania statusu UKR, na podstawie wniosku, dodaje fotografię i odciski palców. Po prostu do istniejącego numeru PESEL zarejestrujemy kolejne dane, oraz kolejny status UKR – mówi Janina Nowak, kierownik działu Ewidencji Ludności

– Громадянин України, який раніше мав номер PESEL, а повторно в’їхав до Польщі після 24 лютого цього року, зобов’язаний оформити статус UKR, на підставі заяви, також додати фото та відбитки пальців. Просто до існуючого номера PESEL ми реєструватимемо нові дані та статус UKR, – каже Яніна Новак, начальник відділу реєстру населення.

Триває цей процес також доволі швидко – 15 хвилин і номер песель готовий. Працівники ужендів закликають українців якнайшвидше звертатися до відділень обслуговування після повернення в Польщу, адже актуальний статус – це право до легального перебування.

Ten proces jest również szybki – 15 minut i numer PESEL jest gotowy. Pracownicy urzędu namawiają Ukraińców do jak najszybszego kontaktu z biurami obsługi po powrocie do Polski, ponieważ aktualny status to prawo do legalnego pobytu.

PORADNIK DLA RODZICÓW CUDZOZIEMSKICH

Як виглядає навчання в польській школі, які обов’язки має учень, як швидше адаптуватись дитині до нового середовища – на ці та багато інших запитань, батьки знайдуть відповідь у спеціальному пораднику

Jak wygląda nauka w polskiej szkole, jakie są obowiązki ucznia, jak dziecko może szybko przystosować się do nowego środowiska – odpowiedzi na te i wiele innych pytań rodzice znajdą w specjalnym poradniku.

— Pakiet startowy to jest taki niezbędnik dla uczniów, a z drugiej strony dla opiekunów i rodziców. Przygotowaliśmy go dzięki wsparciu Funduszu Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF, wsparciu naszych konsultantek Wromigrant Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego — mówi Maria Adamiec, z WCR

— Стартовий пакет є обов’язковим для учнів, а з іншого боку – для вихователів та батьків. Ми підготували його завдяки підтримці Об’єднаного дитячого фонду ЮНІСЕФ, підтримці наших консультантів Wromigrant з Вроцлавського центру соціального розвитку, – говорить Марія Адамець, WCRS

Порадник був виданий 3 мовами: англійською, польською та українською. Загальний тираж пакету понад 3 тисячі екземплярів. В ньому батьки можуть знайти відповіді на найбільш важливі питання, зокрема про навчальний процес, психологічну підтримку школярів. Додатково є навіть приклади заяв та словничок польських слів.

Poradnik został wydany w 3 językach: angielskim, polskim i ukraińskim. Łączny nakład poradników to ponad 3 tys. egzemplarzy. W nim rodzice mogą znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania, w szczególności dotyczące procesu edukacyjnego, wsparcia psychologicznego dzieci w wieku szkolnym. Ponadto znajdują tam wzory dokumentów oraz słowniczek polskich słów.

— Można tam znaleźć odpowiedzi na wielkie takich codziennych pytań. Co to jest świetlica szkolna, gdzie udać jeżeli uczeń potrzebuje pomocy, skąd wziąć podręczniki, zeszyty i tego typu rzeczy. Każdy może zabrać poradnik ze sobą domu, zapoznać się. Byłoby fajnie też, jeżeli uczeń będzie chodzić z nim do szkoły, bo w każdej chwili może skorzystać się ze słowniczka, który jest w środku – mówi Aleksandra Kasior, z WCRS

– Там можна знайти відповіді на важливі побутові запитання. Що таке шкільний гурток, куди звернутися, якщо учневі потрібна допомога, де взяти підручники, зошити і таке інше. Кожен може взяти посібник, почитати. Також було б непогано, якби учень ходив з ним до школи, тому що він у будь-який час може скористатися словничком, який там надрукований, – говорить Олександра Касіор, WCRS

Порадник є безкоштовним. Кожній школі було вислано кілька сотень екземплярів, тому можна його дістати або в навчальному закладі, або ж в “Przejściu dialogu” по вулиці Świdnickiej.

Poradnik jest bezpłatny. Do każdej szkoły wysłano po kilkaset egzemplarzy, więc można je otrzymać albo w szkole, albo w „Przejściu dialogu” przy Świdnickiej 19.

JAK POINFORMOWAĆ ZUS O WYJEŹDZIE Z POLSKI?

З початку війни, до Польщі приїхало понад 6 мільйонів біженців. З них переважна більшість мами з дітьми. З яких частина встигла оформити соціальні виплати від ЗУС, наприклад 500+ або родинний капітал опіки. Але зараз стає дилема, що робити з цими виплатами, якщо повертаєшся додому?

Od początku wojny do Polski przybyło ponad 6 mln uchodźców. Zdecydowana większość z nich to matki z dziećmi. Niektóre z nich dostawali świadczenia socjalne z ZUS-u, np. 500+ czy rodzinny kapitał opiekuńczy. Ale teraz pojawił się dylemat, co zrobić z tymi wypłatami, jeśli osoba wraca do domu?

Якщо родина повертається додому, то необхідно про це повідомити ЗУС, відповідною заявою. Заповнити її можна або ж за допомогою свого електронного кабінету ПУЕ ЗУС, або ж безпосередньо у відділенні.

Jeśli rodzina wraca do domu, należy poinformować o tym ZUS odpowiednim oświadczeniem. Można go wypełnić poprze elektroniczne konto PUE ZUS lub bezpośrednio w oddziale.

— Na tym koncie jest gotowy wniosek, czyli rodzic się loguje na swoje konto, wyszukuje ten wniosek, tam jest taka zakładka „Informacja o rezygnacji ze świadczenia” i dalej należy to wypełnić dokładnie tak jak system prowadzi za rękę – mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku

На цьому обліковому записі у вас є готова заява, тобто хтось з батьків має зайти до свого е-кабінету, знайти закладку «Інформація про відмову від виплат», а потім потрібно її заповнити, відповідно до інструкції – говорить Івона Ковальська-Матіс, регіональна речниця ЗУС в Нижній Сілезії

Якщо ж українець виїжджає з Польщі і ще не знає чи повернеться, в такому випадку він має право повідомити про виїзд протягом 30 дні від моменту перетину кордону. В Україні це можна зробити онлайн в своєму електронному кабінеті або ж за допомогою електронного візиту.

Jeżeli Ukrainiec wyjeżdża z Polski i nie wie jeszcze, czy wróci, w takim przypadku ma prawo poinformować o swoim wyjeździe w ciągu 30 dni od momentu przekroczenia granicy. W Ukrainie można to zrobić online poprzez konto elektroniczne lub za pomocą e-wizyty.

— Proszę pamiętać też, że w momencie, kiedy ktoś do nas wyśle informacje, że już wyjechał, że w tym momencie rezygnuje z otrzymywania tego świadczenia że strony ZUS-u, ale jeżeli jednak zdecyduje do Polski znowu wrócić, to znowu taki wniosek może do nas ponownie złożyć

– Будь ласка, також пам’ятайте, що коли хтось надсилає нам інформацію про те, що він уже виїхав, і на той момент він відмовляється від отримання цієї пільги ZUS, але якщо він вирішить повернутися до Польщі знову, то ще раз може подати заявку на допомогу-говорить Івона Ковальська-Матіс, регіональна речниця ЗУС в Нижній Сілезії

Працівники ЗУС наголошують висилати заяви тільки в електронному вигляді за допомогою своєї сторінки. Документ, висланий в інший спосіб, розглядатись не буде. Якщо українець не поінформує про виїзд і буде доставати виплати, ЗУС має право ці кошти повернути з нарахуванням додаткових відсотків.

Pracownicy ZUS-u zachęcają do wysyłania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą konta. Dokument przesłany w inny sposób nie będzie rozpatrywany. Jeśli Ukrainiec nie poinformuje o wyjeździe i będzie nadał dostawać wpłaty, ZUS ma prawo zwrócić te środki wraz z dodatkowymi odsetkami.

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy