Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 93

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do oglądania nowego odcinka programu „Dzień dobry we Wrocławiu”

Вітаємо. Ви дивитесь програму „Доброго ранку у Вроцлаві”, де ви дізнаєтесь багато цікавої, а головне корисної інформації, зокрема про виготовлення закордонних паспортів Генеральним консульством України у Вроцлаві. Також про перелік осінніх заходів у Переході Діалогу. На сам кінець про освітній проект для старшекласників які продовжують дистанційне навчання в Україні. Мене звати Анастасія Бойко. Запрошуємо до перегляду.

Witamy. Oglądają Państwo nowy odcinek programu „Dzień dobry we Wrocławiu”, w którym mówimy o wielu ciekawych i co najważniejsze – przydatnych informacjach, w szczególności o wydawaniu paszportów zagranicznych przez Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu. Powiemy także o grafiku jesiennych wydarzeń w Przejściu Dialogu. Na koniec – o projekcie edukacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i liceów, którzy kontynuują naukę w Ukrainie w trybie zdalnym. Nazywam się Anastasiia Boiko. Zapraszam na program. 

PASZPORT ZAGRANICZNY WE WROCŁAWIU DLA OBYWATELI UKRAINY

З 22 вересня Генеральне консульство України у Вроцлаві розпочало прийом документів на оформлення закордонного паспорта громадянина України. Наразі, процес відбувається у тестовому режимі, тому кількість звернень обмежена. 

Od 22 września Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu rozpoczął przyjmowanie dokumentów do wydania paszportów zagranicznych obywatelom Ukrainy. Obecnie proces odbywa się w trybie testowym, więc liczba aplikacji jest ograniczona.

Процес подачі доволі простий. Потрібно записатись у електронну чергу на сайті консульства та мати при собі старий закордонний паспорт або внутрішній паспорт громадянина України. Однак це не єдині умови для оформлення закордонного паспорту. Потрібні будуть також і інші документи. 

Proces składania wniosku jest dość prosty. Trzeba zarejestrować się w elektronicznej kolejce poprzez stronę konsulatu i mieć przy sobie stary paszport zagraniczny lub dowód osobisty obywatela Ukrainy. Nie są to jedyne warunki wydania paszportu. Wymagane są również inne dokumenty.

– Документ, що підтверджує статус особи у Республіці Польща, тобто це може бути карта побиту, чи віза, чи рішення воєводи про дозвіл на проживання. Ну і звичайно, що в умовах війни ми приймаємо profil zaufany чи PESEL UKR. В ідеалі, ми би бачили, щоб це було підтвердження з Diia.pl про те, що особа має тут статус. Но і четвертий документ, важливий, це є документ, який підтверджує адресу проживання у Польщі, – каже Юрій Токар, Генеральний консул України у Вроцлаві. 

– Dokument potwierdzający status osoby w RP, czyli może to być paszport, wiza lub decyzja wojewody o zezwoleniu na pobyt. No i oczywiście w czasie wojny akceptujemy profil zaufany lub PESEL UKR. Idealnie potraktowalibyśmy też potwierdzenie z aplikacji Diia.pl, że dana osoba ma tutaj status. Ale ważny jest też czwarty dokument. To dokument potwierdzający adres zamieszkania w Polsce – mówi Yurii Tokar, Konsul generalny Ukrainy we Wrocławiu.

Виготовити закордонний паспорт мають змогу не лише військові біженці. Кожен громадянин чи громадянка України може скористатись з даної можливості.

Nie tylko uchodźcy wojenni mogą wnioskować o paszport zagraniczny. Z tej procedury może skorzystać każdy obywatel Ukrainy.

– Ми не зосереджені виключно на тих громаданях, які втекли від війни. Ми зосереджені фактично на всіх громадянах України, які проживають на території Республіки Польща, – каже Юрій Токар, Генеральний консул України у Вроцлаві. 

– Nie skupiamy się wyłącznie na tych obywatelach, którzy uciekli przed wojną. Skupiamy się na wszystkich obywatelach Ukrainy, którzy mieszkają na terenie RP – mówi Yurii Tokar, Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu.

Дуже важливим аспектом для отримання закордонного паспорт є фотографія, а саме її якість. У випадку, якщо фотокартка не відповідатиме міжнародним нормам заявку на оформлення не прийматимуть. 

Bardzo ważnym aspektem dla uzyskania paszportu zagranicznego jest zdjęcie, a dokładnie jego jakość. Jeśli zdjęcie nie spełnia międzynarodowych standardów, zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

– Люди приносять фотографії 5х45 міліметрів, чи з PESEL-я роздруковують, чи дуже поганої якості. Фотографії мають бути 10х15 сантиметрів, 80% обличчя на ньому, з білим фоном відповідно до всіх вимог ICAO і всіх міжнародних організацій. Тобто це дуже важливий аспект на який треба звертати увагу, – каже Юрій Токар, Генеральний консул України у Вроцлаві. 

– Ludzie przynoszą zdjęcia 50×45 milimetrów, czy drukują je z PESEL-u, ale te zdjęcia są bardzo słabej jakości. Zdjęcia muszą mieć wymiary 10×15 centymetrów, 80% twarzy, na białym tle zgodnie ze wszystkimi wymogami ICAO i wszystkich organizacji międzynarodowych. Jest to bardzo ważny aspekt, na który należy zwrócić uwagę – mówi Yurii Tokar, Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu.

Також, при подачі на новий паспорт потрібно сплатити консульський збір. Його розмір залежитиме від віку та стану здоров’я особи.

Przy ubieganiu się o nowy paszport należy również uiścić opłatę konsularną. Jej koszt jest uzależniony od wielu czynników.

– За оформлення для дорослих та дітей старше 16 років консульський збір складає 539 злотих, для дітей до 16 – 166 злотих. Інваліди І і ЇЇ груп не обкладаються збором за оформлення паспорту, натомість застосовується тільки збір за розгляд заявки вартістю 166 злотих, – каже Юрій Токар, Генеральний консул України у Вроцлаві. 

– Za zapisy dla dorosłych i dzieci powyżej 16 roku życia opłata konsularna wynosi 539 zł, dla dzieci do 16 lat – 166 zł. Nie pobieramy opłat za wydanie paszportu od osób z I i II grupą niepełnosprawności, natomiast pobierana jest opłata za rozpatrzenie wniosku w wysokości 166 zł – mówi Yurii Tokar, Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu.

Окреслити термін виготовлення паспорту наразі тяжко, оскільки процес запуску послуги оформлення закордонного паспорту тільки розпочався і проходить у тестовому режимі.

Obecnie trudno jest określić kiedy paszport zostanie wydany, ponieważ ta usługa została uruchomiona w trybie testowym.

– Наприклад, з 1 липня цього року ми відновили прийом громадян на оформлення закордонних паспортів дітям до 12 років. Десь ближчим часом тільки має прийти перша партія виготовлених паспортів, тобто це ми вже рахуємо, що до трьох місяців орієнтовний термін доставки паспортів, – каже  Юрій Токар, Генеральний консул України у Вроцлаві. 

– Na przykład od 1 lipca br. wznowiliśmy przyjmowanie obywateli , którzy ubiegali się o wydanie paszportów zagranicznych dla dzieci poniżej 12. roku życia. W niedalekiej przyszłości powinna nadejść pierwsza partia wyprodukowanych paszportów, to znaczy już obliczyliśmy, że przybliżony czas dostawy paszportów wyniesie do trzech miesięcy – mówi Yurii Tokar, Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu.

Запис на подачу також утруднений, адже консульська установа не була розрахована на таку кількість відвідувачів, тож варто запастись терпінням та моніторити вільні віконця для запису. 

Sama rejestracja nie jest łatwa , bo placówka konsularna przy ul. Nankiera 7 nie była zaprojektowana dla tak dużej liczby odwiedzających. Dlatego niestety należy uzbroić się w cierpliwość. 

– Та кількість людей, яка зараз перебуває у Польщі є дуже великою і консульські установи не були розраховані на таку кількість людей. Тому не треба робити кінець світу з того, що не вдається записатися. Зараз такі часи, що це зробити нелегко, хоча люди записуються. Такі сюрреалії сьогодення, – каже Юрій Токар, Генеральний консул України у Вроцлаві. 

– W Polsce jest teraz bardzo dużo obywateli Ukrainy i urzędy konsularne nie były na to przygotowane. Dlatego nie trzeba narzekać i mówić o końca świata i o tym, że nie można się zarejestrować. Są to trudne czasy. I mimo że to nie jest łatwe, to jednak ludzie się zapisują. Takie są dzisiejsze surrealizmy – mówi Yurii Tokar, Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu.

Послуга оформлення закордонного паспорту користується шаленою популярністю. 

Wydanie paszportu zagranicznego cieszy się sporą popularnością.

– Як ми почали, то жодного дня в нас не було такого, щоб хтось не прийшов. Навіть якщо хтось не прийшов, ми тоді казали, щоб ті люди які приходять у чергу заходили. Нажаль, ми фізично не можемо прийняти більше ніж п’ять людей, тому якщо хтось ще був поруч у цей момент і мав усі документи – ми запрошували. Кожного дня по 5 людей ми приймаємо, – каже Юрій Токар, Генеральний консул України у Вроцлаві. 

– Od kiedy zaczęliśmy wydawać paszporty nie było dnia by było tu pusto i by nikt nie przyszedł. Nawet jeśli nikogo nie było to zapraszaliśmy tych, co załatwiali inne sprawy. Niestety – fizycznie nie możemy przyjąć więcej niż pięć osób dziennie.– mówi Yurii Tokar, Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu.

OŚWIATOWY PROJEKT DLA UCZNIÓW Z UKRAINY 


Багато біженців планують повернутись в Україну після завершення повномасштабної  війни, тому школярі продовжують дистанційно навчатись в українських школах, однак дистанційний формат навчання значно відрізняється від стаціонарного. Тому був запропонований спеціальний освітній проект для підлітків, які можуть відвідувати не тільки свої заняття у школі, а також різноманітні тренінги та курси.

Wielu uchodźców planuje powrót do Ukrainy po zakończeniu wojny, więc uczniowie nadal uczą się zdalnie w ukraińskich szkołach, ale forma nauczania zdalnego znacznie różni się od stacjonarnej. Dlatego uruchomiono specjalny projekt edukacyjny dla nastolatków, którzy będą mogli uczestniczyć nie tylko w zajęciach w szkole, ale także w różnego rodzaju szkoleniach i kursach.


Проект направлений на підлітків у віці 14-17 років, які приїхали до Польщі після початку війни.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 14-17 lat, która przyjechała do Polski po wybuchu wojny.

– Ми вважаємо, що саме ця вікова категорія є найскладнішою в тому розумінні, що найважчий вибір. Дітки, які пішли до 9 класу в Україні, щоб піти до польської школи змушені повертатись на рік позаду, тобто вони в Польщі йдуть до 8 класу та втрачають рік, – каже Анна Яремчук, координаторка проекту від Фундації Україна.

– Uważamy, że ta kategoria wiekowa jest najtrudniejsza w tym sensie, że jest to najtrudniejszy wybór dla ucznia. Dzieci, które poszły do ​​9 klasy w Ukrainie, aby iść do polskiej szkoły, są zmuszone wrócić z rocznym opóźnieniem, to znaczy idą do 8 klasy w Polsce i tracą rok – mówi Anna Yaremchuk, koordynatorka projektu od Fundacji Ukraina.

Освітній проект організований UNICEF, Адміністрацією міста Вроцлав та Фундацією Україна. Формат передбачає створення класів при п’ятьох Молодіжних Будинках культури, де діти навчатимуться онлайн за українською програмою. Задля проходження навчання для школярів закупили 72 ноутбуки.

Projekt edukacyjny jest organizowany przez UNICEF, Urząd Miasta Wrocławia i Fundację Ukraina. Format zakłada utworzenie klas w pięciu Młodzieżowych Domach Kultury, w których dzieci będą uczyć się online według ukraińskiego programu nauczania. Kupiono już 72 laptopy dla uczniów.

– Чому саме 72? У нашому випадку ми маємо 6 класів по 12 дітей. В кожному цьому класі з ними знаходиться асистент- педагог, який їм допомагає адаптуватись, який допомагає в навчанні, якщо вони щось не зрозуміли. Для нас теж було основним завданням допомогти їм інтегрувати і соціалізуватись в чужій країні, – каже Анна Яремчук, координаторка проекту від Фундації Україна.

– Dlaczego dokładnie 72? W naszym przypadku mamy 6 klas po dwanaścioro dzieci. W każdej z tych klas jest z nimi asystent nauczyciela, który pomaga im się przystosować, pomaga im w nauce, jeśli czegoś nie rozumieją. Naszym głównym zadaniem była również pomoc w integracji i socjalizacji w obcym kraju – mówi Anna Yaremchuk, koordynatorka projektu od Fundacji Ukraina.

У проекті можуть взяти участь тільки українці, які проживають у Вроцлаві. Щоб стати учасником проекту потрібно мати документ підтверджуючий перетин кордону після 24 лютого, PESEL та заповнити заявку на сторінці фундації на Facebook-у або зісканувати QR-код. Потім потрібно подати декларацію до адміністрації міста, яка розташована на вул. Gabrieli Zapolskiej 4, у якій вказати дані батьків та дитини. 

W projekcie mogą brać udział tylko Ukraińcy mieszkający we Wrocławiu. Aby zostać uczestnikiem projektu należy posiadać dokument potwierdzający przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r., PESEL oraz trzeba wypełnić wniosek na stronie fundacji na Facebooku lub zeskanować kod QR. Następnie trzeba złożyć deklarację do urzędu miasta, który znajduje się przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 4. Tam należy należy podać dane rodziców i dziecka.

– Якщо це опікун дитини – має бути рішення суду, що це опікун даної дитини. Це теж є досить важливо. Якщо це батьки, є паспорт, є свідоцтво про народження, є всі документи – це головне, – каже Анна Яремчук, координаторка проекту від Фундації Україна.

– Jeśli jest opiekunem dziecka – musi być orzeczenie sądu. To też jest bardzo ważne. Jeśli to rodzice, potrzebny jest paszport i akt urodzenia. To są wszystkie najważniejsze dokumenty – mówi Anna Yaremchuk, koordynatorka projektu od Fundacji Ukraina.

Освітній процес та навчальна програма не відрізняється від звичної для учня, адже школярі приходять до обраного будинку культури на 7.30, вмикають ноутбуки та розпочинають уроки в своїй українській школі.

Proces edukacyjny i program nauczania nie odbiegają od tego, który przebiega w Ukrainie. Uczniowie przychodzą do wybranego domu kultury o godzinie 7:30, włączają laptopy i rozpoczynają lekcje w swojej ukraińskiej szkole.

– У них є перерви. В часах перерви з ними працюють асистенти. Вони роблять якісь фізичні вправи. В деяких будинках культури є футболе поле. Вони виходять на перерву 15-20 хвилин разом з вчителями грають у футбол, різні ігри. Якщо дитина не зрозуміла щось по якомусь предмету, асистенти були підібрані таким чином, щоб вони могли адаптуватись під усі предмети, – каже Анна Яремчук, координаторка проекту від Фундації Україна.

– Mają przerwy. Asystenci pracują z nimi podczas przerw. Robią trochę ćwiczeń. Niektóre ośrodki kultury posiadają boisko do piłki nożnej. Wychodzą na przerwę na 15-20 minut razem z nauczycielami i grają w piłkę nożną i różne gry. Jeśli dziecko czegoś nie zrozumiało z danego przedmiotu, asystenci byli dobierani w taki sposób, aby mogli pomagać w zakresie wszystkich przedmiotów – mówi Anna Yaremchuk, koordynatorka projektu od Fundacji Ukraina.

У рамах проекту, представники фундації також допомагають дітям, які не мають школи в України.

W ramach projektu przedstawiciele fundacji pomagają również dzieciom, które nie mają szkoły w Ukrainie.

– Деякі дітки у нас не мали школи в Україні. Або школа була зруйнована, або школа не є в системі онлайн, тобто вони не займаються дистанційно. Ми на етапі допомоги знайти школу деяким дітям, щоб її зарахували до школи в Україні, – каже Анна Яремчук, координаторка проекту від Фундації Україна.

– Część naszych dzieci nie chodziła do szkoły w Ukrainie. Albo szkoła została zniszczona, albo szkoła nie jest w systemie online, to znaczy nie pracują zdalnie. Jesteśmy na etapie pomagania niektórym dzieciom w znalezieniu szkoły, aby mogły zapisać się do innej szkoły w Ukrainie – mówi Anna Yaremchuk, koordynatorka projektu od Fundacji Ukraina.

Набір до проекту ще триває, тож долучитись може кожен бажаючий. 

Rekrutacja do projektu wciąż trwa, więc każdy może dołączyć.

– У нас ще є місця і ми запрошуємо тих, хто ще не має ясності, не має рішення, не має школи – у нас ще залишилося кілька місць. Є 5 молодіжних культури і ви можете обрати куди вам буде зручніше їхати, – каже Анна Яремчук, координаторка проекту від Фундації Україна.

–  Mamy jeszcze miejsca i zapraszamy tych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji, nie mają szkoły – zostało nam jeszcze kilka miejsc. We Wrocławiu jest 5 młodzieżowych domów kultury i nadal można wybrać, gdzie wygodniej się zapisać – mówi Anna Yaremchuk, koordynatorka projektu od Fundacji Ukraina.

JESIEŃ W PRZEJŚCIU DIALOGU

Осінь у самому розпалі, тож у Вроцлаві відбуватимуться різноманітні заходи. Перехід Діалогу не є виключенням. Щоденно у просторі організовують різноманітні активності для дітей та дорослих, у тому числі доготерапію, уроки польської мови, тренінг з першої психологічної допомоги та багато іншого. 

Jesień w pełni. We Wrocławiu odbędą się różne wydarzenia. Przejście Dialogu nie jest wyjątkiem. W przestrzeni codziennie organizowane są różne zajęcia dla dzieci i dorosłych, w tym dogoterapia, lekcje języka polskiego, szkolenia z pierwszej pomocy psychologicznej i wiele innych.

– To jest program szczególny w tym roku, w tych miesiącach, ponieważ naszym partnerem stał się UNICEF. Głównie będziemy realizować program współpracując z nimi, jak również z innymi partnerami, z organizacjami pozarządowymi, którzy już działają na rzecz migrantów i migrantek, uchodźców i uchodźczyń. Chcieliśmy skoncentrować się na takich głównych tematach przeznaczonych właśnie z uwagi na to, że tym partnerem jest UNICEF dla młodzieży i dla dzieci. Dlatego mamy zajęcia z arteterapii, zajęcia artystyczne, zajęcia z gry kooperacyjnej, aby dzieci uczyły się zasad współpracy – mówi Albert Miściorak, koordynator Przejścia Dialogu.

– Це особлива програма цього року, цих місяців, тому що ЮНІСЕФ став нашим партнером. В основному ми будемо реалізовувати програму у співпраці, а також з іншими партнерами, з неурядовими організаціями, які вже працюють для мігрантів і мігранток, біженців та біженок. Ми хотіли акцентувати увагу на таких темах, особливо тому, що наш партнер – ЮНІСЕФ для молоді та дітей. Тому ми проводимо арт-терапевтичні заняття, мистецькі заняття, кооперативні ігрові заняття, щоб діти вивчали принципи співпраці, – каже Альберт Місьчорак, координатор Переходу Діалогу.

Прийняти участь у кожній події мають змогу усі бажаючі, незалежно від національності, мови спілкування та віку. Головне, аби було бажання. 

W każdym wydarzeniu może wziąć udział każdy chętny, bez względu na narodowość, język i wiek. Najważniejszym jest chęć.

– Podobnie jak i wszystkie inne nasze wydarzenia także te są skierowane do obu tych grup z tego względu, że takie wydarzenia sprzyjają integracji. Dlatego zajęcia też są w obu językach – prowadzone w języku polskim i języku ukraińskim. Można do nas przychodzić niezależnie czy jest się Polakiem, czy ktoś dopiero przyjechał, czy już jest od dawna. Więc one są właśnie w ten sposób ogólnodostępne – mówi Albert Miściorak, koordynator Przejścia Dialogu.

– Як і всі інші наші заходи, вони спрямовані на обидві ці групи, бо ми вважаємо, що якщо ми організовуємо такі заходи, це сприяє інтеграції, тому заняття також відбуватимуться обома мовами – польською та українською. Ви можете приїхати до нас, незалежно від того, чи ви поляк, чи тільки приїхали, чи вже тут давно. Події у такий спосіб доступні для широкого загалу, – каже Альберт Місьчорак, координатор Переходу Діалогу.

Для участі у різноманітних активностях потрібно завчасно записатись, адже кількість місць обмежена. Це можна зробити на сторінці przejsciedialogu.wcrs.wroclaw.pl ,на сайтах партнерів програми або на місці за адресою вул. Świdnicka 19.  

Aby wziąć udział w różnych zajęciach należy wcześniej się zapisać, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Można to zrobić poprzez stronę przejsciedialogu.wcrs.wroclaw.pl, na stronach partnerów programu lub na miejscu – przy ul. Świdnickiej 19.

– Jest limit osób z uwagi na to, że nie jesteśmy  w stanie wszystkich zmieścić, dlatego obowiązuje kolejność. Jeżeli ktoś na przykład się zapisał i nie mamy miejsca, to taką informację otrzymuje. To są zajęcia cykliczne, zapisy zawsze są możliwe. Jeżeli ktoś np. w tym tygodniu nie zdążył się zapisać, to w następnym na pewno będzie taka możliwość – mówi Albert Miściorak, koordynator Przejścia Dialogu.

– Існує обмеження щодо кількості людей, тому що ми не можемо вмістити всіх. Якщо, наприклад, хтось записався, а у нас немає місця (вони отримують таку інформацію) – заняття циклічні. Реєстрація можлива завжди, якщо, наприклад, цього тижня хтось не встиг зареєструватися, то наступного обов’язково буде така можливість, –  каже Альберт Місьчорак, координатор Переходу Діалогу.

Програма триватиме до 15 грудня з можливим продовженням вже в наступному році. Події відбуваються переважно у будні, але також програма відбуватиметься по суботах. 

Program potrwa do 15 grudnia z możliwością przedłużenia w przyszłym roku. Wydarzenia odbywają się głównie w tygodniu, od poniedziałku do piątku, natomiast wydarzenia będą również w soboty.

-Takie zajęcia np. są dla dzieci – Baw się! To są zajęcia integracyjne z gry, która uczy i też integruje i one są w sobotę – mówi Albert Miściorak, koordynator Przejścia Dialogu.

– Такі заняття, наприклад, для дітей – Грайся! Це інтеграційні заняття у грі, яка навчає, а також інтегрує, і вони проходять саме по субботам – каже Альберт Місьчорак, координатор Переходу Діалогу.

Події у програмі були вибрані не випадково. 

Wydarzenia w programie nie zostały wybrane przypadkowo.

– Cały ten program powstał z potrzeb, które  zauważyliśmy i które diagnozowaliśmy od jakiegoś czasu, więc oprócz takich rzeczy właśnie integracyjnych są też kwestie dotyczące pierwszej pomocy psychologicznej. To jest robione przez naszego partnera, przez Kalejdoskop Kultur, gdzie każdy może nauczyć się w jaki sposób reagować w kontakcie z osobami, które doświadczyły w jakiś sposób kryzysu. Ta wiedza nie jest super specjalistyczna, a taka wyposażająca w podstawową wiedzę, jak sobie z tym radzić – mówi Albert Miściorak, koordynator Przejścia Dialogu.

– Вся програма була створена з потреб, які ми помітили та діагностували протягом певного часу, тому, крім таких інтеграційних речей, є також питання, пов’язані з першою психологічною допомогою. Це організовує наш партнер «Калейдоскоп культур», де кожен може навчитися реагувати на контакт з людьми, які так чи інакше пережили кризу. Ці знання не є надспеціалізованими, але вони надають такі базові знання про те, як з ними впоратися, – каже Альберт Місьчорак, координатор Переходу Діалогу.

Серед цікавинок доготерапія – терапевтичні заняття з собакою для дітей. Також логоритміка для дітей та курс першої медичної допомоги для підлітків. Дорослих теж не обділили увагою. 

Wśród ciekawostek jest dogoterapia – zajęcia terapeutyczne z psem dla dzieci. Również logorytmika dla dzieci oraz kurs pierwszej pomocy dla młodzieży. Dorośli też nie są pozbawieni uwagi.

– Nasz partner – Wrocławska Fundacja Filmowa – mamy z nimi taki pokaz „Polish Cinema for Beginners”, który przedstawia kino polskie w języku angielskim i który przybliża. Potem jest dyskusja, więc do nas zapraszamy. Mamy szkolenia z różnych tematów dotyczących migracji, które robi nasz zespół konsultantek WroMigrant. Akurat najbliższe wydarzenie będzie dotyczyć ochrony międzynarodowej na co, jak już wspomniałem, zapraszamy – mówi Albert Miściorak, koordynator Przejścia Dialogu.

– Наш партнер – Wrocławska Fundacja Filmowa – у нас з ними показ «Польське кіно для початківців», яке представляє польське кіно англійською мовою і яке нас зближуєю Потім відбувається дискусія, тож запрошуємо вас приєднатися. Наша команда консультантів WroMigrant проводить тренінги з різних питань міграції. Наступний захід буде про міжнародний захист, на який, як я вже згадував, ми вас запрошуємо, – каже Альберт Місьчорак, координатор Переходу Діалогу.

Це була остання новина на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі у новому випуску.

Dzisiaj to była ostatnia wiadomość na dziś. Dziękuję, że jesteś z nami. Do zobaczenia w nowym odcinku.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy