Dzień dobry we Wrocławiu | odcinek 94

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zapraszamy do obejrzenia nowego odcinka „Dzień dobry we Wrocławiu"


BAJKA, KTÓRA ZWRACA UWAGĘ NA CODZIENNOŚĆ UKRAIŃSKICH DZIECI

„Ola i Borys idą do szkoły” to drugi tom bajki terapeutycznej, która powstała we współpracy Instytutu Heweliusza, SWPS-u i Uniwersytetu Wrocławskiego. Bajka ma zwrócić uwagę na problemy, z jakimi na co dzień mierzą się dzieci ukraińskie i polskie w obecnej sytuacji.

«Оля та Борис йдуть до школи» — це другий том терапевтичної казки, створений у співпраці Інституту Гевеліуша, SWPS та Вроцлавського університету. Казка покликана привернути увагу до проблем, з якими стикаються українські та польські діти в сучасних реаліях

– Перша частина була дуже спонтанною акцією, спочатку моєю та проф. Даріуша Ґаласінського з Вроцлавського університету, але буквально за дві години ми зібрали майже 20 людей, які погодилися зробити щось для дітей з України, які опинилися у надзвичайно складній ситуації. Я думаю, що тоді ми всі діяли в Польщі на хвилі такого хвилювання і жаху з цією ситуацією, пов’язаною з війною – говорить проф. Юстина Зілковська, Університет SWPS у Вроцлаві.

-Pierwsza część to była bardzo spontaniczna akcja, początkowo moja i prof. Dariusza Galasińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, ale dosłownie w ciągu dwóch godzin uzbieraliśmy prawie 20 osób, które zgodziły się zrobić coś na rzecz dzieci z Ukrainy, które znalazły się w niezwykle trudnej dla siebie sytuacji. Myślę, że wtedy wszyscy działaliśmy w Polsce na fali takiego poruszenia i też przerażenia z tą sytuacją związaną, z wojną – mówi Prof. Justyna Ziółkowska, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Profesorowie chcieli, żeby druga część bajki była okazją do zauważenia z czym na co dzień borykają się dzieci, które przyjechał w ogarniętej wojną Ukrainy.

Професори хотіли, щоб друга частина казки стала можливістю побачити, з чим щодня стикаються українські діти в Польщі.

 -Оля і Борис ходять до школи, сумують за татом, який ще в Україні. Борис переживає, що його друзі грають у війну, йому це зовсім не подобається. Під час уроків Олі немає домашніх завдань, що викликає незадоволення кількох польських дітей. Вони трохи заздрять їй, не хочуть з нею грати, але через деякий час діти виявляють, що Оля добре грає у футбол і, можливо, варто взяти її в команду. Все закінчується так званим „хеппі ендом” – говорить проф. Даріуш Галасінський, Вроцлавський університет.

-Ola i Borys idą do szkoły, tęsknią za swoim tatą, który nadal jest na Ukrainie. Borys martwi się, że jego koledzy bawią się w wojnę, jemu to wcale się nie podoba. Na lekcjach Ola nie ma zadania domowego, co powoduje, że kilkoro dzieci polskich jest niezadowolonych. Trochę jej zazdroszczą, nie chcą się z nią bawić, ale po chwili dzieci stwierdzają, że Ola gra fajnie w piłkę i może jednak warto ją wziąć do drużyny. Wszystko się kończy tak zwanym “happy endem” – mówi Prof. Dariusz Galasiński, Uniwersytet Wrocławski.

-Bajka wydawała nam się takim dobrym medium do tego, by pomóc tym dzieciom. Bajka jest taką jedną z tych podstawowych rzeczy, które małe dzieci w swoim życiu mają. Bajka terapeutyczna to taka bajka, która nie tylko przedstawia historię, ale chce poprzez tę historię oddziaływać w pewien psychologiczny sposób, np. pokazać pewne sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. My zawsze psychologowie mówimy, że bajki terapeutyczne również normalizują emocje – mówi Prof. Justyna Ziółkowska, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Казка виявилася таким хорошим засобом, щоб допомогти цим дітям. Казка – одна з тих основних речей, які є в житті маленьких дітей. Терапевтична казка – це казка, яка не тільки розповідає історію, але й хоче певним чином психологічно взаємодіяти через цю історію, наприклад, показати певні способи подолання складних ситуацій. Ми, психологи, завжди говоримо, що терапевтичні казки також нормалізують емоції – говорить проф. Юстина Зілковська, Університет SWPS у Вроцлаві.

– У нас надруковано понад 22 000 примірників. Казку можна отримати безкоштовно в Університеті соціальних і гуманітарних наук у Вроцлаві на вулиці Островського, 30. Примірник знаходиться в головній залі і там його можна забрати, а також в Інституті Гевеліуша у Вроцлаві по вулиці Ринок 5, на 3-му поверсі – говорить проф. Юстина Зілковська, Університет SWPS у Вроцлаві

-Mamy wydrukowane ponad 22 tysiące egzemplarzy. Można ją otrzymać bezpłatnie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu na ulicy Ostrowskiego 30. Ona umieszczona jest w głównym holu i tam jest do odebrania oraz Instytucie Heweliusza we Wrocławiu na Rynku 5 na 3 piętrze – mówi Ilona Byra, prezes zarządu Instytut Heweliusza.

Miasto Wrocław wsparło wydanie drugiego tomu książki kwotą 15 tysięcy złotych.

Місто Вроцлав підтримало видання другого тому книги на суму 15 000 злотих.

ROZPOCIĘCIE NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO

Новий навчальний рік у розпалі! Цьогоріч близько 8 тисяч студентів розпочало навчання в Університеті Вроцлавсьуому, серед них понад 200 студенти з України. Чи можуть вони розраховувати на додаткові стипендії?

W tym roku na Uniwersytecie Wrocławskim naukę rozpoczęło około 8000 studentów, w tym ponad 200 studentów z Ukrainy. Czy mogą oni liczyć na dodatkowe stypendia?

Українці можуть розраховувати на додаткові стипендії та знижки на рівні з польськими студентами. Кожна заявка розглядається індивідуально, тому розмір допомоги буде залежати від фінансової ситуації студента.

Ukraińcy mogą liczyć na dodatkowe stypendia i zniżki na równi z polskimi studentami. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, więc wysokość pomocy uzależniona będzie od sytuacji materialnej studenta.

— Każdy z tych studentów ma prawo do dodatkowego wsparcia uczelnianego. Ich sytuacja jest bardzo różna, stąd taki indywidualny tryb wsparcia – mówi Katarzyna Uczkiewicz, rzeczniczka prasowa UWr.

– Кожен із цих студентів має право на додаткову університетську підтримку. Їхня ситуація дуже різна, тому так кожна заявка розглядатиметься окремо – каже Катажина Учкевич, речниця Вроцлавського університету.

У Вроцлавській школі банковій цього року розпочали навчання понад 750 студентів з України. Виш пропонує їм також скористатися із соціальної стипендії.

Ponad 750 studentów z Ukrainy rozpoczęło w tym roku studia we wrocławskiej Wyższej Szkole Bankowej. Uczelnia oferuje im również możliwość skorzystania ze stypendium socjalnego.

— O stypendium socjalne mogą ubiegać studenci z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego i wnioski można składać do 7 listopada w dziale finansów. Stypendium socjalne przeznaczone jest dla osób, które  znajdują się w niekorzystnej sytuacji finansowej– mówi Regina Bogucka-Łebiedź, dyrektorka Biura rekrutacji cudzoziemców WSB

– Студенти з України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, можуть подавати документи на соціальну стипендію, заяви можна подавати до 7 листопада у фінансовому відділі. Соціальна стипендія призначена для людей, які перебувають у несприятливому фінансовому становищі – говорить Регіна Богуцька-Лебідь, директорка Управління з рекрутації іноземців WSB

Окрім стипендії, навчальний заклад пропонує своїм студентам скористатися з додаткових занять польської мови.

Oprócz stypendium placówka edukacyjna oferuje swoim uczniom dodatkowe lekcje języka polskiego.

— W pierwszym semestrze mamy bezpłatny przedmiot „Język polski branżowy”. Dwa razy w tygodniu po 2 godziny, 60 godzin w semestrze, co pozwala naszym studentom doskonalić swój język polski w trakcie studiów– mówi Regina Bogucka-Łebiedź, dyrektorka Biura rekrutacji cudzoziemców WSB

У першому семестрі у нас є безкоштовний курс «Професійна польська мова». Двічі на тиждень по 2 години, 60 годин на семестр, що дозволяє нашим студентам підвищити рівень польської мови під час навчання- говорить Регіна Богуцька-Лебідь, директорка Управління з рекрутації іноземців WSB

Найбільш популярні напрямки навчання тут цього року – інформатика та управління персоналом. А ось в Університеті Вроцлавському найбільш затребуваними цього річ виявилась психологія, філологія та журналістика.

Najpopularniejsze kierunki studiów  w tym roku to informatyka i zarządzanie personelem. Na Uniwersytecie Wrocławskim najbardziej poszukiwane były psychologia, filologia i dziennikarstwo.

Казка виявилася таким хорошим засобом, щоб допомогти цим дітям. Казка – одна з тих основних речей, які є в житті маленьких дітей. Терапевтична казка – це казка, яка не тільки розповідає історію, але й хоче певним чином психологічно взаємодіяти через цю історію, наприклад, показати певні способи подолання складних ситуацій. Ми, психологи, завжди говоримо, що терапевтичні казки також нормалізують емоції

У нас надруковано понад 22 000 примірників. Казку можна отримати безкоштовно в Університеті соціальних і гуманітарних наук у Вроцлаві на вулиці Островського, 30. Примірник знаходиться в головній залі і там його можна забрати, а також в Інституті Гевеліуша у Вроцлаві по вулиці Ринок 5, на 3-му поверсі

SZCZEPIENIA UKRAIŃCÓW W POLSCE

Кожна особа, яка перетнула кордон після 24 лютого має право до щеплення проти коронавірусу в Польщі. Для цього необхідно мати лише направлення. Отримати яке можна безкоштовно у лікаря базової медицини, так званого ПОЗ. Після того як направлення вже на руках зареєструватися на саме щеплення можна або за номером 989, або ж безпосередньо в обраному пункті вакцинації.

Każdy Ukrainiec, który przekroczył granicę po 24 lutego, ma prawo do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi w Polsce. Aby to zrobić, niezbędne jest skierowanie. Można go otrzymać za darmo od lekarza podstawowej opieki medycznej, tzw. POZ. Po otrzymaniu skierowania można zarejestrować się na szczepienie pod numerem 989 lub bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień.

— Proszę pamiętać, że w wielu miejscach są organizowane akcje szczepień przeciwko koronawirusowi. Na przykład we Wrocławiu dostępne są w akademikach lub w szczepionko-busach, w których można bez skierowania dostać szczepionkę, wystarczy przyjść i pokazać dowód tożsamości, który potwierdza nasze prawo do bezpłatnych świadczeń. Tam wszyscy chętni otrzymywali szczepienia — mówi rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego OW NFZ, Anna Szewczuk-Łebska

– Пам’ятайте, що в багатьох місцях проводяться кампанії вакцинації проти коронавірусу, наприклад у Вроцлаві, вони доступні в гуртожитках чи в вакцинобусах, де можна зробити вакцину без направлення, просто прийдіть і пред’явіть своє посвідчення особи, яке підтверджує наше право на безкоштовні пільги, і там усі були готові отримати щеплення, – говорить Анна Шевчук-Лебська, речниця Національного фонду охорони здоров’я Нижньої Сілезії OW NFZ

Переселенці, які зробили повне щеплення в Україні, вакциною не підтвердженою Европейським Союзом, мають пройти курс від самого початку. Серед таких Ковішил та Короновак.

Osoby, które na Ukrainie otrzymały pełne szczepienie szczepionką niepotwierdzoną przez Unię Europejską, muszą przejść procedurę od początku. Wśród szczepionek, które są nieuznawane na terenie Unii, są Covishield i CoronoVak.

— Takie osoby są uznawane na terenie Unii za niezaszczepione i tutaj będą przechodziły cały cykl szczepień od początku tymi szczepionkami, które są dopuszczone w Polsce i Unii — mówi rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego OW NFZ, Anna Szewczuk-Łebska

— Таких людей в ЄС вважають невакцинованими і тут вони пройдуть весь цикл вакцинації з самого початку вакцинами, які схвалені в Польщі та Європейському Союзі, – говорить Анна Шевчук-Лебська, речниця Національного фонду охорони здоров’я Нижньої Сілезії OW NFZ

До таких належать Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson&Johnson, Novavax. Переселенці, які пройшли повний курс щеплення в Україні однією з названих вакцин можуть зареєструватися на бустерну дозу.

Należą do nich Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Novavax. Ukraińcy, którzy otrzymali pełny cykl szczepień na Ukrainie, jedną z tych szczepionek, mogą zarejestrować się po dawkę przypominającą.

— O szczegóły, jeżeli mamy wątpliwości, bo to dość skomplikowana sprawa, warto dopytać lekarza lub Sanepid— mówi rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego OW NFZ, Anna Szewczuk-Łebska

—  За деталями, якщо ми маємо сумніви, адже це досить складна справа, варто запитати, чи лікаря, чи станцію санепід, – говорить Анна Шевчук-Лебська, речниця Національного фонду охорони здоров’я Нижньої Сілезії OW NFZ

Діти від 5 років також можуть вакцинуватися в Польщі. За умови, якщо є направлення від лікаря.

Dzieci od 5. roku życia można również szczepić w Polsce. Warunkiem jest posiadania skierowania od lekarza.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy