Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Na co zostaną przeznaczone?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Wracamy do tematu podziału Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w latach 2021-2027. Dla zarządu województwa priorytetem są działania związane ze środowiskiem i inwestycje w transport drogowy i kolejowy. Każdy Dolnoślązak może wyrazić swoje zdanie, biorąc udział w konsultacjach społecznych, które potrwają do 28 lutego.

2,2 miliarda euro, a więc ponad 10 milionów złotych ma trafić na Dolny Śląsk w ramach nowej unijnej perspektywy. Środki mają zapewnić dalszy rozwój regionu oraz realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji – w tym związanych ze środowiskiem i transportem. Z całej puli 556 milionów euro w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będzie skierowane do podregionu wałbrzyskiego.

Startowaliśmy z nieco niższego pułapu ze względu na fakt, że jesteśmy regionem przejściowym, bogatszym od regionów Polski centralnej i wschodniej. Teraz przystępujemy do konsultacji społecznych, aby jak najszerzej omówić z partnerami społecznymi na co te ogromne środki powinny zostać wydatkowane, aby przyczyniło się to do jak najlepszego rozwoju regionu. Wśród partnerów społecznych są między innymi samorządy, związki samorządów, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, uczelni, sektor trzeci – mówi Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Cel pierwszy to przedsiębiorstwa i innowacje. To są te środki twarde, które będzie można przeznaczyć na budowę i rozbudowę, ale również dla uczelni wyższych. Do tego środowisko i transport. To są te trzy główne największe pozycje w Funduszu Europejskim dla Dolnego Śląska – dodaje Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Wśród projektów, które proponujemy do realizacji, to między innymi budowa Dolnośląskiego Centrum Onkologii, budowa nowego pawilonu pediatrycznego w szpitalu w Wałbrzychu. Równocześnie jeśli chodzi o infrastrukturę transportową, stawiamy na rozwój dróg wojewódzkich, obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich. Coś, co jest dla nas bardzo ważne to odbudowa i modernizacja linii kolejowych – tych, które przejmujemy na własność od Polskich Kolei Państwowych – zaznacza Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

W sposób szczególny chcemy inwestować w część południową, czyli były subregion jeleniogórski i wałbrzyski, ale również te obszary, które na północy, które rozwijają się troszkę wolniej, na przykład powiat górowski. Inwestycje drogowe i kolejowe będą na terenie całego Dolnego Śląska – wyjaśnia Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Kontrowersyjną kwestią, która znalazła się wśród proponowanych przez zarząd projektów, jest budowa nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego.

Taki projekt został zaproponowany ze względu na to, że znaczna część pracowników Urzędu Marszałkowskiego, zwłaszcza tych, którzy pracują w budynku przy ulicy Walońskiej, pracują w standardach i warunkach, które urągają higienie pracy – zaznacza Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Spotkania i konsultacje będą odbywały się online. Szczegóły dotyczące dat i dokumentów znajdują się w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego.

Zobacz również

Ćwiczenie umysłu przy użyciu różnego typu kreatywnych zadań powoduje, że mózg później się starzeje, a dzięki temu dłużej można zachować młodość. Klub seniora zawsze młodzi, na psim polu w starej piekarni miał zajęcia z treningu umysłu, ale tutaj odbywają się także ćwiczenia z ceramiki. zajęcia plastyczne, a także z haftu krzyżykowego.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy