GLAM – nauka dostępna online

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
GLAM to inicjatywa, która łączy w sobie galerie, biblioteki, archiwa i muzea, po to aby wspólnie gromadzić dobra kultury. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych, najcenniejsze zbiory są digitalizowane. GLAM szuka metod, które sprawią, że treści te będą łatwiej dostępne dla potencjalnych czytelników.

Projekt GLAM rozpoczął się w 2018 roku. Wtedy pani dyrektor Piotrowicz zaprosiła do współpracy dyrektorów największych instytucji kultury, ale związanych ze specyficznym charakterem ich funkcjonowania. Bo sam skrót GLAM nie wywodzi się od „glamour”, choć tak ładnie brzmi, ale od angielskich słów galleries, libraries, archives, muzeums, czyli te instytucje kultury, które reprezentują galerie, biblioteki, muzea i archiwa. Chodziło tutaj o stworzenie takiego swoistego usieciowienia we Wrocławiu tych instytucji, które mogą zaoferować wszystkie te dobra kultury, które na co dzień spoczywają gdzieś głęboko w magazynach, a które chciano scyfryzować i zaproponować szerokiej grupie odbiorców – mówi prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Muzeum Narodowe, Archiwum Państwowe, Ossolineum, Papieski Wydział Teologiczny, no i Uniwersytet jako inicjator tego przedsięwzięcia, którego celem jest zaktywizowanie tych ośrodków w kontekście współpracy przy realizacji wspólnych projektów digitalizacyjnych i ustandaryzowaniu procesów prezentacji projektów cyfrowych – mówi Tomasz Kalota, pełnomocnik rektora ds. GLAM.

Projekt jako inicjatywa lokalna, inicjatywa takich instytucji, które bardzo szeroko traktują podejście do kultury i sztuki – a taką jednostką jest Ossolineum, ponieważ my skupiamy w sobie muzea, bibliotekę, wydawnictwo, archiwum, także no jesteśmy takim mikro GLAM-em w tej skali – jest istotny, bo mało jest inicjatyw lokalnych, instytucje nie znają się wzajemnie, nie znają swojej charakterystyki działania, a jednocześnie mają wspólne problemy do rozwiązania i ten nasz lokalny GLAM jest taką platformą, gdzie wiele z tych problemów możemy rozwiązać. A dzieje się to z pożytkiem dla całego społeczeństwa lokalnego i szerokiego – podkreśla Krzysztof Syguda z Zakładu Narodowego im. Ossolinskich.

Technologia pozwala prezentować wszystkie obiekty cyfrowe w przestrzeni wirtualnej w podobny, wygodny dla użytkownika sposób.

Dzisiaj myślimy o tym, jak ten format rozwinąć jeszcze bardziej, ponieważ my – jako Uniwersytet – mamy zasoby technologiczne i umiejętność wykonywania tego typu cyfryzacyjnych akcji. Nie tylko we Wrocławiu, ale na całym Dolnym Śląsku jest bardzo dużo instytucji kultury, które mogą pokazać nam to, co skrywają w sobie, nam jako społeczeństwu i umożliwić uczestnictwo w tej kulturze w obrębie całego regionu – mówi prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

To chodzi o to, żebyśmy mogli przeczytać, co tam jest napisane. Chodzi też o to, żeby treść się zaindeksowała w popularnych wyszukiwarkach na przykład w Google. Jeżeli ktoś szuka jakiegoś problemu, który jest gdzieś opisany, w jakimkolwiek dokumencie to trafia do tego dokumentu, bez konieczności posiadania wiedzy, że istnieje on w takim czy w innym archiwum, tylko ma dostęp bezpośrednio z tego dokumentu – podkreśla Tomasz Kalota, pełnomocnik rektora ds. GLAM.

Projekt GLAM pozwala tradycji przejść do Internetu, a tym samym kultywować ją zgodnie z duchem czasu.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy