Gmina Siechnice inwestuje w zieleń. Budowa zbiornika w Smardzowie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Park w Radwanicach - jest to jedno z pięciu miejsc, w które gmina Siechnice postanowiła zainwestować, jeśli chodzi o nowe nasadzenia i zieleń. Drugim takim miejscem jest park w Sulęcinie, tam z kolei trwają też prace, które mają na celu zaaranżować przestrzeń dla mieszkańców. Głównym celem tych inwestycji jest stworzenie przestrzeni, gdzie mieszkańcy będą mogli przyjść i odpocząć, a także jest tutaj aspekt ekologiczny, czyli chodzi o czyste powietrze.

Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Radwanicach obejmuje nasadzenie 24 drzew, ponad 8 tys. krzewów, łąki kwietnej, trawnika, budowę alejek parkowych, małej architektury oraz oświetlenia. Powierzchnia terenu tej inwestycji to ponad 14 tys. metrów kwadratowych. Z kolei park przy ul. Akacjowej w Sulęcinie ma prawie tysiąc metrów kwadratowych. Zaletą tego miejsca jest to, że ma ono pomniki przyrody. Jest to „Głaz z Sulęcina”, czyli fragment skały litej oraz „Stara Lipa z Sulęcina”. W ramach rewitalizacji pojawiły się już tutaj alejki oraz lampy parkowe. Inwestycja przewiduje także nasadzenie ponad 300 nowych krzewów i bylin, montaż ławek oraz między innymi budowę oświetlenia eksponujące pomniki przyrody. 

W przypadku każdej z tych miejscowości, tak się składa, że to są tereny parkowe podworskie, czyli zakładane jeszcze przed II Wojną Światową przez poprzednich gospodarzy tych ziem. Przez wiele lat oczywiście nie pielęgnowane, nie dbane tak, jak może należałoby tego oczekiwać. Teraz przyszedł wreszcie czas – rewitalizujemy je – mówi Milan Ušák, burmistrz gminy Siechnice.

W tym czasie proces rewitalizacji przechodzą także park przy ul. Św. Floriana w Sulimowie, park przy ul. Parkowej w Grodziszowie oraz skwer przy ul. Szkolnej w Siechnicach.

 – W planach na kolejne lata mamy również rewitalizację zbiorników małej retencji, które znajdują się na tych terenach parkowych – mówi Milan Ušák.

Koszt rewitalizacji terenów parkowych znajdujących się na terenie gminy Siechnice to prawie 2,5 mln zł.

To dużo i mało, zależy z jakiej perspektywy na to patrzymy. Na pewno dużo, jeżeli popatrzy się na rok i na czas, w którym jesteśmy. Niewątpliwie jest to czas kryzysu, rosnących cen. Mimo tego, staramy się inwestować w to, co również jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o jakość życia mieszkańców i estetykę, ale i w przyszłości czyste powietrze, czyli w zieleń – mówi Milan Ušák, burmistrz gminy Siechnice.

Jeśli chodzi o zagospodarowanie innych terenów zieleni niż parki, to rok rocznie realizujemy nasadzenia przede wszystkim drzew liściastych wzdłuż ciągów komunikacyjnych, po to, aby stworzyć taką strefę buforową między ciągami komunikacyjnymi drogowymi a obszarami mieszkaniowymi. Dotyczy to również nasadzeń w strefie gospodarczej, gdzie rozwija się przemysł, tak aby uciążliwość tych terenów dla obszarów zamieszkałych była jak najniższa – mówi Jacek Gierczak, Dyrektor Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Oprócz rewitalizacji parków, skwerów i nasadzenia nowej zieleni, jednym z ważnych zadań, które obecnie realizuje gmina Siechnice jest budowa zbiornika retencyjnego w Smardzowie.

On posiada trzy funkcje. Pierwsza, która ma być odpowiedzią na walkę z suszą, czyli to jest część retencyjna, w której będzie magazynowano około 35 tys. metrów sześciennych wody, przy normalnym poziomie piętrzenia. Druga część, duża, to jest część przeciwpowodziowa, która będzie częścią suchą i będzie wypełniana tylko wtedy, kiedy takie ekstremalnie zjawiska hydrologiczne będą następowały. Kolejna część zbiornika jest o charakterze ekologicznym, porośnięta roślinnością filtrującą wodę. Jej zadaniem będzie doprowadzenie tej wody do odpowiedniej jakości – mówi Jacek Gierczak.

Zbiornik ma za zadanie chronić przed podtopieniami część południową i zachodnią naszej gminy. W pierwszej kolejności takie miejscowości jak Żerniki Wrocławskie, Smardzów i Iwiny, ale i te obrzeżne dzielnice miasta Wrocław, jak dzielnica Jagodno, Ołtaszyn, Bieńkowice, Brochów. Zbiornik jest również ważny z punktu widzenia ochrony jakości wód ujmowanych do produkcji wody pitnej w zakładach produkcji wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu – mówi Milan Ušák.

– Planujemy wykonać prace techniczne do końca tego roku, może na początku przyszłego. Wtedy zbiornik będzie oddany do eksploatacji – mówi Jacek Gierczak, Dyrektor Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Wartość budowy zbiornika retencyjnego w Smardzowie to 7,7 mln zł. Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania to 6,8 mln.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy