Gryfów Śląski: dzięki tej inwestycji rachunki będą mniejsze 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Budowa nowej kanalizacji w Gryfowie Śląskim to bardzo ważna inwestycja, szczególnie dla mieszkańców, ponieważ sprawi ona, że rachunki za ścieki będą niższe.

– W najbliższym czasie zakończy się inwestycja, która rozpoczęła się w kwietniu 2023 roku. Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim, wartość inwestycji 7 milionów 995 tysięcy złotych. Inwestycja została dofinansowana ze środków rządowych w kwocie 5 milionów złotych — mówi Monika Gałucha, inspektor ds. zamówień publicznych UM w Gryfowie Śląskim.

– Chodzi głównie o ulicę Kolejową. Jest to główny trakt komunikacyjny, stąd też mamy wiele utrudnień związanych z ruchem, ale inwestycja jest niezmiernie ważna dla nas, ponieważ po jej zakończeniu będziemy mieli rozdzielone główne nitki, czyli nie będziemy mieli już kanalizacji ogólnospławnej, ale sieci zostaną rozdzielone, tak jak nakazuje to prawo, czyli do oczyszczania ścieków będą płynęły tylko i wyłącznie ścieki, natomiast wody opadowe będą odprowadzane w sposób inny, czyli prawdopodobnie do ścieku „Olszówka” – mówi Andrzej Tartak, zastępca burmistrza w Gryfowie Śląskim.

W ramach zadania na całej ulicy Kolejowej zostanie wymieniona sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz zostanie wybudowany nowy chodnik do ulicy Polnej.

– Ma to też wpływ na wysokość stawek za odbiór ścieków komunalnych. W momencie, kiedy wody opadowe wpływają do oczyszczalni ścieków, oczyszczalnia musi dużo więcej pracować, a w momencie, kiedy będą tam wpływały tylko i wyłącznie ścieki sanitarne, na pewno te koszty nie będą tak wysokie i będziemy też spełniali te wymogi, o których mówi prawo — mówi Andrzej Tartak, zastępca burmistrza w Gryfowie Śląskim.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy