Inauguracyjne spotkanie Rady Seniorów Gminy Siechnice

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
W listopadzie 2023 roku w gminie Siechnice została powołana Rada Seniorów Gminy Siechnice. W jej skład wchodzi 12 członków z różnych miejscowości gminy. Pierwsze posiedzenie rady odbyło się 12 lutego bieżącego roku.

Rady seniorów to bardzo ważne gremia w każdej gminie i mieście, które są opiniodawcze, konsultacyjne, są też inicjatorami, forum integrowania, aktywizowania środowisk seniorskich, inicjowania, organizowania współpracy tych środowisk z innymi środowiskami, jak choćby z młodzieżą, o czym dzisiaj też trochę była mowa, ale też przede wszystkim z organami gminy, z władzami gminy, są tym forum rady seniorów, na którym artykułuje się potrzeby – mówi Milan Ušák, burmistrz Siechnic.

W ramach pierwszego posiedzenia członkowie rady otrzymali zaświadczenia o objęciu mandatów na okres 2023-2026. Przewodniczącą Rady Seniorów Gminy Siechnice została Elżbieta Świech. 

Potrzeba tej rady była widoczna już od dawna. Na terenie naszej gminy, niemalże w każdej większej miejscowości, powstawały takie inicjatywy seniorskie polegające na integracji, uczestniczeniu w życiu kulturalnym Wrocławia, w jakiejś działalności takiej rekreacyjnej i sportowej. Natomiast brakowało takiego ciała, które będzie koordynowało pewne działania. To, że dzisiaj ta rada powstała, to jest wielkie święto i wielka radość dla seniorów – mówi Elżbieta Świech, przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Siechnice.

W trakcie inauguracyjnego spotkania członkowie rady przedstawili również swoje postulaty i plany, związane z działalnością nowo powstałej rady.

Chcemy się rozwijać i nie tylko współpracować tutaj na terenie gminy, chcemy też troszkę współpracować z seniorami za granicą w ramach programu Erasmus+. Więc myślę, że to właśnie ta rada podejmie inicjatywę, którą realizować będą później kluby seniora – mówi Elżbieta Świech, przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Siechnice.

To są bardzo ciekawe, ważne rozmowy i takie gremium jest niezwykle potrzebne. Cieszę się, że seniorzy wybrali swoją reprezentację i dzisiaj się ona ukonstytuowała. Życzę wszystkiego dobrego w tej współpracy, samych sukcesów, nietracenia energii, inicjatywy, a ze strony władz gminy deklaruję oczywiście pełną współpracę i jak najlepsze chęci, żeby wykorzystywać ten głos, który do nas będzie trafiał od seniorów – mówi Milan Ušák, burmistrz Siechnic.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy