Inkluzywny Uniwersytet Wrocławski, czyli jaki?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Inkluzywny, to znaczy włączający, obejmujący całość, niedyskryminujący. I taki właśnie chce być Uniwersytet Wrocławski. Na uczelni działają studenckie koła naukowe i wykładowcy, których zadaniem jest praca nad tym, aby Uniwersytet był wolny od stereotypów i uprzedzeń.

Uczelnia to miejsce, gdzie spotykają się studenci, wykładowcy i pracownicy administracyjni i każda z takich osób ma prawo być traktowana na równi z innymi.

Z jednej strony Konstytucja daje prawo do równego traktowania także osobom studiującym, ale Ustawa Prawo o Szkolnictwie wyższym nie wprowadza tych regulacji. Uczelnie zaczynają wprowadzać ich własne regulacje w zakresie ich uczelni, które będą gwarantować te prawa, ochronę również dla osób studiujących i nie tylko – mówił dr Łukasz Prus, pełnomocnik rektora UWR do spraw bezpieczeństwa.

Takie rozporządzenie funkcjonuje już na Uniwersytecie Wrocławskim od trzech lat.

Dostrzegamy, w jakich miejscach ono już udzieliło ochrony osobom, które zgłaszały taką potrzebę, ale dostrzegamy obszary, gdzie na pewno możemy coś poprawić- mówił dr Łukasz Prus, pełnomocnik rektora UWR do spraw bezpieczeństwa.

Dziś dbanie o równość nie wystarczy, bo samo nie dyskryminowanie to za mało, trzeba angażować się we wspólne działania. Od kilku lat na Uniwersytecie Wrocławskim funkcjonuje koła naukowe „Genderówka”, które zajmuje się społeczną psychologią płci i tożsamością płciową. Koło naukowe organizuje spotkania, warsztaty i debaty dla społeczności akademickiej UWR

Prowadzimy warsztaty np. na Dniach Otwartych Instytutu Psychologii, ale ostatnio też wygraliśmy dofinansowanie z Akademickiego Budżetu Otwartego, więc będziemy prowadzić szkolenia dla osób, zarówno pracujących na Uniwersytecie Wrocławskim, jak i dla osób studiujących odnośnie do transpłciowości i niebinarności – mówiła Klaudia Fuławka, przewodnicząca studenckiego koła naukowego UWR „Genderówka”.

Zajmujemy się dokształcaniem siebie i innych. Często zaczynamy od siebie w takim małym gronie. Wychodzimy często z naszymi pomysłami najpierw do studentów naszego instytutu. Staramy się szerzej, staramy się dalej. Ostatnio miałam przyjemność prowadzić panel dyskusyjny z Piotrem Jaconiem i Dorotą Stawicką-Moryc. On jest dziennikarzem. Ona jest prawniczką. Rozmawialiśmy o tym jak możemy wspierać osoby transpłciowe – mówiła Nela Tomala, członkini studenckiego koła naukowego UWR „Genderówka”

Czerwiec jest miesiącem dumy, czyli w tym czasie społeczność uniwersytecka skupia się na wsparciu osób LGBT+ . Uniwersytet Wrocławski wychodząc naprzeciw potrzebom studentów stworzył nakładkę w USOSie, czyli Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów, która pozwala na zamianę imienia.

Można bez zmiany danych w dowodzie zmienić sobie imię w USOSie – systemie, który działa tutaj na studiach. Jest zmienione w systemie, na mailu, na listach obecności. Wszędzie po prostu wszędzie się funkcjonuje jako swoje wybrane imię. Jest to naprawdę świetna opcja. Minusem dużym jest to, że jest ona dostępna tylko dla studentów, a nie wykładowców – mówił Seweryn Jodkowski, osoba członkowska koła naukowego „Genderówka”.

Na stornie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego w zakładce Równy UWR można znaleźć wszystkie informacje na temat przeciwdziałania wykluczeniom i dyskryminacji na uczelni, a także dane kontaktowe do wydziałowych pełnomocników i pełnomocniczek równościowych do spraw równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy