Inkubatory Doskonałości Naukowej UWr

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Uniwersytet Wrocławski wyłonił laureatów konkursu na Inkubatory Doskonałości Naukowej. To 8 projektów, które łączą w sobie różne dziedziny, na przykład psychologię, prawo czy fizykę.

Mamy nasze priorytetowe obszary badawcze, w których wiemy, że jesteśmy dobrzy, że mamy duże umiędzynarodowienie, że ten nasz wpływ na naukę jest poważny, ale z drugiej strony, musimy wnikliwie obserwować to, co dzieje się wokół nich, kiedy pojawią się te obszary, badania, które rzeczywiście w przyszłości wyrosną na nasze najlepsze gwiazdy, na te najlepsze zakresy z których, będziemy dumni. Stąd pomysł na powołanie takich Inkubatorów Doskonałości Naukowej to znaczy znalezienia właśnie tych obszarów, które stają się dopiero takimi, które będą najważniejsze dla uniwersytetu, być może za dekadę dopiero – mówi prof. Przemysław Wiszewski, rektor UWr.

Inkubatory mają za zadanie stworzenie nowych zespołów badawczych, które wzmocnią pozycję międzynarodową uniwersytetu. Ideą jest nie tylko stworzenie zespołu, ale również wypracowanie nowych możliwości aplikowania o granty. Mnie szczególnie zależy na grantach międzynarodowych, bo są to zespoły, które już mają doświadczenie, mają dorobek. Będziemy się starali sięgnąć po te najważniejsze, czyli granty European Research Council, ale również granty w ramach nowego programu Horyzont Europa Komisji Europejskiej – mówi dr hab. Patrycja Matusz, prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych UWr.

Rektor uczelni podkreśla, że Inkubatory wzmocnią wpływ UWr-u na naukę światową i zwiążą z Wrocławiem naukowców z całego świata. Obszary badań są różne, ale łączą w sobie kilka dziedzin. Wśród nich jest astrofizyka, lingwistyka, biologia, informatyka.

Mój inkubator będzie polegał na badaniu aktywności Słońca i innych gwiazd to znaczy badaniu wszystkich aktywnych, wybuchowych procesów, które powodują, że nasze Słońce i gwiazdy nie są spokojne, tylko zmienne – mówi dr hab. Arkadiusz Berlicki, Wydział Fizyki i Astronomii UWr.

Naszym celem jest stworzenie międzynarodowego europejskiego centrum, które będzie badało języki słowiańskie i bałtyckie, w sumie 11 języków. Przede wszystkim z nastawieniem na porównanie tych języków w oparciu o duże dane – mówi prof. dr hab. Bożena Rozwadowska, Wydział Filologiczny UWr.

Postaramy się określić bardzo podstawowe ścieżki w komórkach, które służą, do przeżycia, do umożliwienia podziałów. Jak wiadomo, podziały komórkowe to jest kluczowa sprawa dla wszystkich organizmów, bo bez tego nie jest możliwy wzrost, więc w przypadku nagromadzenia uszkodzeń DNA, te podziały są niemożliwe. My będziemy badać, w jaki sposób komórki sobie radzą, aby kontynuować mimo wszystko swoje życie – mówi dr Karol Kramarz, Wydział Nauk Biologicznych UWr.

Mnie interesuje to, jak ludzie opowiadają o tych swoich trudnych, czasami ekstremalnych sytuacjach. To z kolei, może być użyteczne dla dyscyplin klinicznych, takich jak psychologia czy psychiatria. Właśnie te dyscypliny, ja bym chciał połączyć w tym centrum, dlatego centrum będzie skupiało się na interdyscyplinarnych badaniach, to będzie właśnie medycyna, to będzie psychologia i lingwistyka – mówi prof. dr hab. Dariusz Galasiński, Wydział Filologiczny UWr.

Celem tego projektu jest wytworzenie modelu, symulacji takich zdarzeń, po to, aby w przyszłości móc porównać wyniki, przewidywania teoretyczne z tym, co zostanie zmierzone w tych eksperymentach, żeby móc te wyniki zinterpretować – mówi dr Michał Marczenko, Wydział Fizyki i Astronomii UWr.

Inkubatory realizowane są w ramach programu Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Zobacz również

Już w najbliższą niedzielę, 1 października, w Operze Wrocławskiej odbędzie się premiera. Tym razem będzie to „Czarodziejski flet” Mozarta. Ale tym razem zobaczymy tę operę w nowej odsłonie, bo tym razem będzie to „Czarodziejski flet w Breslau”. Dzięki tej operze widzowie zanurzą się w świat tajemniczy, a momentami nawet kryminalny.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy