Jak przebiega współpraca polsko–czesko–słowacka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
6 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbył się drugi dzień polsko-czesko-słowacki. Naukowcy z trzech krajów dyskutowali o roli uniwersytetów w społeczeństwie, a także o tzw. zielonej gospodarce.

Konferencję naukową zainaugurował rektor Uniwersytetu Ekonomicznego – prof. Andrzej Kaleta. W swojej wypowiedzi podkreślał wyzwania w strategicznym rozwoju uczelni.

W przypadku naszej uczelni została przygotowana strategia 2030. Na tej podstawie został przygotowany plan rozwoju umiędzynarodowienia. Te dwa strategiczne dokumenty pokazują główne kierunki naszych działań, pokazują, jakimi wartościami kierujemy się jako uniwersytet, a także wskazują nasze najważniejsze priorytety – mówi prof. Bogusława Drelich-Skulska, prorektorka ds. akredytacji i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

W priorytetach wymienianych przez rektorat uniwersytetu jest kształcenie liderów i menegerów biznesu, opieranie edukacji na standardach międzynarodowych oraz dbanie o pracowników i studentów.

Inicjatywa została zapoczątkowana w naturalny sposób, dlatego że współpraca polsko-czesko-słowacka, a w szczególności obejmująca nasz uniwersytet, rozwija się od wielu lat. Pewnym uwiecznieniem i próbą dalszego rozwoju, nadania nowej dynamiki tej współpracy są właśnie dni polsko-czesko-słowackie. Tematy, które tutaj poruszamy, dotyczą wielu różnych dziedzin, na przykład olbrzymiego wyzwania najbliższych czasów, czyli kwestii sztucznej inteligencji, współpracy między ośrodkami naukowymi, ale też współpracy z praktyką – wyjaśnia prof. Marek Kośny, prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Prezentacje odbywały się w języku polskim, angielskim, czeskim i słowackim. Badania zespołów dotyczyły strategii rozwoju Dolnego Śląska i terenów przygranicznych, ale także kształtowania trendów w edukacji w Polsce, Czechach  i Słowacji.

Tworzenie międzynarodowych zespołów naukowych, wspólne prowadzenie badań naukowych z partnerami zagranicznymi, w tym wypadku z partnerami z Czech i Słowacji, jest dla nas bardzo ważnym kierunkiem działalności. Są to nie tylko badania teoretyczne, ale przede wszystkim są to badania empiryczne – dodaje prof. Bogusława Drelich-Skulska.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy