Jaki wpływ na rozwój aglomeracji wrocławskiej mają uczelnie wyższe?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Do przyszłych kandydatów, którzy zdecydują się na studia we Wrocławiu skierowana jest oferta 223 kierunków. Obecnie w stolicy Dolnego Śląska studiuje ponad 150 tys. osób. Zdecydowana większość z nich (70,9%) wybrała uczelnie publiczne, w tym 45,5% dwie największe, tj. Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską.

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów kształcących się w największych ośrodkach akademickich w kraju w 2020 r. są jednoznaczne – średnio 2 na 3 studentów wynajmuje lokum odpłatnie. We Wrocławiu na wszystkich miejskich uczelniach wyższych kształci się ponad 105 tys. osób. Oznacza to, że blisko 70 tys. studentów w mieście staje przed wymagającym wyzwaniem znalezienia i wynajmu pokoju lub mieszkania podczas studiów.

Większość wrocławskich uczelni oferuje studentom lokum w akademikach, jednak

patrząc na popyt, liczba dostępnych miejsc nie jest wystarczająca. Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Uniwersytet Medyczny w sumie oferują studentom niecałe 9 tys. miejsc, co stanowi jedynie ok. 14% zapotrzebowania w skali całego Wrocławia. Alternatywą jest opcja wyraźnie droższego wynajmu zarówno w akademikach prywatnych, jak i w ramach miejskiego rynku mieszkań.

Jednym z postulowanych w raporcie rozwiązań jest wsparcie socjalne we współfinansowaniu mieszkań dla studentów przyjezdnych, którzy wybrali studia we Wrocławiu oraz zdecydowali się na rozliczanie podatków we Wrocławiu.

Raport w swojej wartości porusza także wiele innych kwestii związanych z obecną i potencjalną współpracą na poziomie miasto-uczelnie mówi prezes Fundacji Inicjatyw Społecznych „Sapere Aude”

Całość raportu dostępna jest na stronie: https://sapere-aude.org.pl/think-tank/

Fundacja Sapere Aude

Fundacja Sapere Aude regularnie organizuje konferencje, debaty i panele dyskusyjne poświęcone bieżącej polityce, problemom społecznym i kulturalnym. W ubiegłych latach zorganizowano na wrocławskich uczelniach cykl debat poświęcony obronności RP, debaty samorządowe i parlamentarne, dyskusję dotyczącą kryzysu migracyjnego, a także konferencję o rzezi Ormian. Od początku funkcjonowania organizacji, jej członkowie współtworzą

,,W ogniu pytań” – spotkania młodych ludzi z czołowymi przedstawicielami świata polityki.

Think Tank

W 2020 roku Fundacja Sapere Aude uruchomiła zespół Think Tank. To placorma łącząca środowiska naukowe, organizacje pozarządowe, samorząd i administrację publiczną. Celem Think Tank jest opracowywanie analiz z różnych obszarów. Dotyczą one międzynarodowych rozwiązań z zakresu nowoczesnego zarządzania aglomeracjami i ośrodkami miejskimi. Więcej informacji dostępnych jest na mediach społecznościowych Fundacji Sapere Aude https://www.facebook.com/FundacjaSapereAude https://www.instagram.com/fundacja_sapere_aude/ oraz na stronie: https://sapere-aude.org.pl/

Raport powstał w oparciu o kluczową rolę uczelni wyższych dla rozwoju Wrocławia oraz analizę działalności pięciu z nich, zróżnicowanych pod względem profilu kształcenia: Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego.