Lekcje muzealne u Pana Tadeusza

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Muzeum Pana Tadeusza to organizator wielu wydarzeń w ramach Roku Różewicza. Tym razem oferuje wirtualne lekcje muzealne, stworzone na podstawie bezcennych zbiorów Ossolińskich.

Dział Edukacji w Muzeum Pana Tadeusza opracował dwie lekcje w trybie online, dotyczące Tadeusza Różewicza. Jedna z tych lekcji nosi tytuł „Tadeusz Różewicz we Wrocławiu. Śladami poety”. Ta lekcja skierowana jest do uczniów szkoły podstawowej od klasy IV do VIII, ale także do uczniów szkół ponadpodstawowych. Druga lekcja zatytułowana jest „Przyszli, aby zobaczyć poetę. Tadeusz Różewicz w zbiorach Ossolineum” i ta lekcja kierowana jest do wyższych klas VII i VII szkoły ponadpodstawowej – mówi Teresa Sokół z Muzeum Pana Tadeusza.

Lekcje zostały opracowane na podstawie niezwykle cennych zbiorów Ossolineum. Szczególnie tych, znajdujących się w Dziale Rękopisów i Dziale Dokumentów Życia Społecznego.

Pierwsza lekcja to spotkanie z Różewiczem, wrocławianinem, który w 1968 roku osiedlił się we Wrocławiu i mieszkał tu do końca swoich dni. Jest to wędrówka śladami poety po Wrocławiu, a zatem uczniowie w trakcie lekcji poznają miejsca, z którymi poeta szczególnie był związany. Dowiedzą się też o tym, że trzykrotnie zmieniał mieszkanie we Wrocławiu, ponieważ przeszkadzał mu miejski hałas – mówi Teresa Sokół z Muzeum Pana Tadeusza.

Tadeusz Różewicz był także szczególnie związany z Ossolineum, które organizowało jego spotkania poetyckie i wydawało jego książki.

Druga lekcja ma charakter literacki, poświęcona jest jemu jako poecie, jako dramaturgowi, który reprezentował Pokolenie Kolumbów, który przeżył II wojnę światową, który walczył z bronią w ręce jako partyzant i te wydarzenia odcisnęły bardzo mocne piętno na jego psychice, ale także wywarły ogromny wpływ na jego twórczość – mówi Teresa Sokół z Muzeum Pana Tadeusza.

Oprócz lekcji muzealnych, planujemy aplikację do wirtualnego spaceru śladami Tadeusza Różewicza oraz warsztaty – odbędą się prawdopodobnie w tym roku – będą to warsztaty fotograficzne dla dzieci i starszych – mówi Marcin Szyjka z Muzeum Pana Tadeusza.

Wszystkie informacje związane z lekcjami muzealnymi i przyszłymi wydarzeniami związanymi z Rokiem Różewicza, można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Pana Tadeusza.

Zobacz również

Zamek Piastowski w Jaworze jest miejscem, które przez sporą część swojej historii pełniło funkcję więzienia, zarówno nazistowskiego, jak i komunistycznego. Jednak pod koniec lat 80. artystyczne środowiska zaczęły wykorzystywać jego przestrzeń do twórczości artystycznej. Obecnie jest to miejsce alternatywnej sztuki i muzyki.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy