Masz odpady wielkogabarytowe? Ekosystem podstawia kontenery na terenie całego miasta

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Codziennie mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska pozbywają się ze swoich domów rzeczy o dużych gabarytach. Podobnie jak z mniejszymi odpadami, te duże również należy wyrzucać z głową. Ekosystem Wrocław wychodzi naprzeciw potrzeb mieszkańców i udostępnia kontenery na terenie całego miasta.

W przypadku gdy mamy różnego rodzaju odpady, które są różnej wielkości, na przykład meble, dywany, wykładziny lub materace, duże zabawki, to tego rodzaju odpady możemy wyrzucić do kontenerów na odpady wielkogabarytowe, które są rozstawione na terenie miasta Wrocławia. Kontenery są podstawiane zgodnie z harmonogramem, który jest zaplanowany na cały rok, więc już w styczniu wiemy, jak będą stały na poszczególnych dzielnicach miasta, ale jeszcze dodatkowo, poza tymi terminami z harmonogramu, możemy ustawić interwencyjne. I żeby ustawić kontenery interwencyjne musi się do nas zgłosić zarządca nieruchomości. Przez zarządcę nieruchomości rozumiemy tutaj radę osiedla, zarządcę nieruchomości, który zarządza nieruchomościami wspólnymi jakiś wspólnot, spółdzielni, ale również wspólnoty. Bo nie wszystkie wspólnoty muszą mieć zarządcę, więc jeśli zgłosi się do nas przedstawiciel wspólnoty, to na potrzebę tej wspólnoty, również podstawimy taki kontener – mówi Dorota Witkowska, rzeczniczka prasowa, Ekosystem Wrocław.

Warto pamiętać czego do kontenerów wrzucać nie wolno. Chodzi tu głównie o odpady, które można selektywnie zbierać w pojemnikach przydomowych, czyli papier, szkło, tektura, odpady zmieszane, odpady zmieszane bio. Nie można wyrzucać też elektro-śmieci, czyli tego wszystkiego, co jest na baterie lub prąd. To samo tyczy się farb oraz armatury łazienkowej i gruzu. Takie odpady można dostarczyć bezpośrednio do Pszok-u.

Wszystko jest bezpłatnie, wszystko jest w ramach wnoszonej opłaty. Ważna informacja – kontener stoi trzy dni, jeśli podstawiamy w danym miejscu kontener, to on tam jest trzy dni, po trzech dniach jest zabierany przez wykonawcę. Nie wszystkie odpady mogą się zmieścić, bo czasami jest tak, że mieszkańcy korzystając z tego kontenera, dosłownie zasypują kontener odpadami, wówczas w ciągu dwóch dni od zabrania kontenera wykonawca przyjedzie uprzątnie tak zwane luzy. Jeśli ktoś widzi, że kontener jest pełny, widzi, że dzisiaj został kontener podstawiony, już jest pełny wieczorem, niech się zgłosi do nas poprzez formularz kontaktowy, infolinię albo do wykonawcy na nalepce na kontenerze są namiary i wówczas my na te pozostałe dwa dni zabierzemy ten kontener, podstawimy nowy pusty, więc będzie ładniej, czyściej i na pewno mieszkańcy będą mogli dalej korzystać przez te dodatkowe jeszcze dwa dni – dodaje Dorota Witkowska.

Co dalej dzieje się z odpadami wielkogabarytowymi? Zarówno te z kontenerów, jak i zebrane na Pszok-u są później przekazywane do właściwych instalacji, gdzie są z nich odzyskiwane elementy, które można odzyskać lub też są zamieniane np. na paliwo alternatywne.

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy