Mirsk: samorząd w walce z suszą buduje sieć wodociągów

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Problem braku dostępu do bieżącej, uzdatnionej wody nadal dotyczy wielu sołectw na Dolnym Śląsku. Samorządy robią co mogą, aby zapewnić to mieszkańcom, jednak jeżeli jest to niemożliwe, uruchamiają programy, które pozwalają mieszkańcom na wykopanie studni głębinowych na własnych posesjach.

– Od kilku lat gmina Mirsk realizuje inwestycje wodno-kanalizacyjne, ponieważ jeśli chodzi o wodociągi, od roku 2015 kilka razy nawiedziła te tereny susza i stało się jasne, że największym problemem i oczekiwaniem mieszkańców jest budowa sieci wodociągowej i dostarczenia gminnej wody. Rozpoczęliśmy to od budowy ujęcia wody w miejscowości Krobica, ale również wybudowaliśmy ujęcie wody w Giebułtowie. To pozwoliło nam i pozwala realizować inwestycje budowy sieci wodociągowej — mówi Andrzej Jasiński, burmistrz Miasta i Gminy Mirsk.

Obecnie budowane są sieci wodociągowe w Orłowicach i Krobicy. Budowy mają się zakończyć w miesiącach wiosennych, czyli marzec-kwiecień.

– Spowoduje to, że mieszkańcy Orłowic i Krobicy będą mogli korzystać z naszych ujęć i z naszej wody. Tym samym osiągniemy wskaźnik 70% mieszkańców, którzy korzystają z sieci gminnej. Ale oczywiście nie zamierzamy na tym zakończyć, bo są przygotowane już dokumentacje, które mają pozwolić zrealizować kolejne inwestycje. Budowa sieci wodociągowej w Kamieniu, budowa sieci wodociągowej Mroczkowicach, jak również kolejny etap budowy sieci wodociągowej w Giebułtowie. Celem jest dostarczenie wody jak największe liczbie naszych mieszkańców — mówi Andrzej Jasiński, burmistrz Miasta i Gminy Mirsk.

Na pierwszy etap budowy sieci wodociągowej gmina dostała ponad 10 mln dofinansowania.

– Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Giebułtowie zlokalizowane są trzy studnie głębinowe. Z tych trzech studni głębinowych za pomocą pomp pobierana jest woda i transportowana rurociągami do budynku, w którym przechodzi ta woda, proces technologiczny. Z racji tego, że jest to trudna woda, jest to woda z dużą zawartością manganu, z dużą zawartością żelaza. W tej stacji uzdatniania wody są zlokalizowane filtry, przez które ta woda przechodzi ten proces technologiczny po to, żeby później w tych zbiornikach magazynujących ona była już zdatna do spożycia przez ludzi — mówi Arkadiusz Klask, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.

– Oczywiście też trzeba podkreślić, że mamy tereny, gdzie budowa sieci wodociągowych jest ekonomicznie nieopłacalna i na tych terenach od 8 lat proponujemy mieszkańcom dofinansowanie budowy studni. Co roku około 17 gospodarstw może skorzystać z takiego dofinansowania i sukcesywnie te budowy studni są realizowane. Od 8 lat co roku dofinansowujemy takie działanie, umożliwiając mieszkańcom skorzystania z dobrej wody, ale już z własnych ujęć — mówi Andrzej Jasiński, burmistrz Miasta i Gminy Mirsk.

Sieci są układane w drogach gminnych, których nawierzchnie asfaltowe są odtwarzane w całości.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy