Mobilny Wrocław po pandemii

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Wrocław zapowiada rozmowy z przedsiębiorcami o możliwościach pracy zdalnej, koronawirus przecież pokazał jak wielki jest to potencjał. Dziś jednak wprowadza ograniczenia w ruchu kołowym na kilku ulicach w ścisłym centrum.

-Szykujemy się z akcjami promującymi właśnie prace zdalną wśród pracodawców. Po to żeby, po doświadczeniach z pandemii pracodawcy pozwolili pracownikom wykorzystywać ten potencjał pracy zdalnej i z elastycznym czasem pracy. Dzięki temu nie ma do czynienia z godziną szczytu– mówi Monika Kosłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności.

W planach Mobilnego Wrocławia po pandemii wyłączony z ruchu kołowego zostanie fragment ulicy Ruskiej przy pl. Solnym. Wprowadzone strefy ograniczenia ruchu do 30 km/h na fragmentach ul. Świdnickiej, Św. Mikołaja i Sądowej mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dla ruchu pieszego i rowerowego. 

Obszaru Śródmieścia i centrum bo to tu do czynienia mamy z największa kumulacją ruchu i odczuć związanych z godzinami szczytu- dodaje Kosłowska-Święconek.

Ułatwienia dla pieszych i rowerzystów pojawią jako działania tymczasowe rozwiązujące kwestie bezpieczeństwa na ulicach gdzie obserwowane jest duże natężenie ruchu, a docelowe rozwiązania będą dopiero wdrażane.Ułatwieniem dla kierowców ma być dostępny parking podziemny przy Narodowym Forum Muzyki. W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych w centrum będzie można zaparkować na godzinę bezpłatnie. 

Zależy na nam na tym aby mieszkańcy mogli załatwić swoje sprawy w rejonie centrum bez konieczności wnoszenia opłat za postój- mówi Elwira Nowak, dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej

Dodatkowe miejsca postojowe pojawią się m.in. na ulicy Św. Marii Magdaleny, Jodłowej czy placu Nankiera. Uwolnionych za to od dzikiego parkowania zostanie kilka ulic w centrum  m.in. Ofiar Oświęcimskich, Kuźnicza, Św. Marii Magdaleny, Odrzańska, Szewska, Więzienna. 

Nasze obserwacje pokazały, że jeszcze jest spora takich miejsc gdzie piesi mają kłopot z bezpiecznym i wygodnym przejściem– dodaje Nowak.

W miejscach nielegalnie zajmowanych przez kierowców staną elementy małej zieleni.

Miasto chce maksymalnie ułatwić powrót do normalności dlatego wszystkie szlabany na park and ride będą otwarte do końca roku. 

Dodatkowo:

Przejście, które już było od jakiegoś czasu planowane, teraz znalazły się na to pieniądze. Jest to przejście przy skrzyżowaniu z Młodych Techników przy przystankach tramwajowych i autbusowych- wyjaśnia Nowak

Miasto zauważa problem wykluczający osoby niepełnosprawne na tym przejściu i deklaruje jeszcze w tym roku rozpocząć prace.

Kolejną nowością w ramach zwiększenia mobilności i bezpieczeństwa jest zamknięcie ulicy dojazdowej przy szkole. Szkolna ulica to inicjatywa wykorzystana z powodzeniem np. W Wiedniu. By komfortowo i bezpiecznie poruszać się po mieście potrzebna jest zmiana nawyków wszystkich uczestników ruchu i spojrzenie na komunikację zbiorową jak na dobro wszystkich nie tylko własne.

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy