Mysłakowice: remont zabytkowego mostu jest ważny ze względów bezpieczeństwa

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Remont zabytkowego mostu znajdującego się nad polderem zalewowym w Mysłakowicach. To szczególnie ważna inwestycja dla powiatu karkonoskiego ze względów bezpieczeństwa.

W tej chwili jesteśmy w trakcie remontu przeprawy mostu nad polderem zalewowym w Mysłakowicach. To jest zamknięcie całego etapu, który rozpoczęliśmy w 2018 roku, przebudową drogi powiatowej z Mysłakowic do Miłkowa. Tam na tym odcinku wybudowaliśmy również bardzo bezpieczne skrzyżowanie, rondo. W związku z tym został jeden obiekt do wyremontowania, to jest ten most, który jest w trakcie budowy -mówi Krzysztof Wiśniewski, starosta powiatu karkonoskiego

Przeprawa przez most jest całkowicie zamknięta. Mieszkańcy korzystają z objazdów. Zakres prac obejmuje m.in. udrożnienie suchego kanału przeciwpowodziowego. 

Jest to remont zabytkowego mostu, w formule zaprojektuj- wybuduj. Polega na demontażu konstrukcji pomostu, kap chodnikowych, odtworzeniu nawierzchni, robót pomocniczych w tym umocnieniu dna. Jest to ważna przeprawa ze względów bezpieczeństwa. Most jest oparty na polderze zalewowym. Wylewa tutaj rzeka Łomnica. Dla mieszkańców jest to istotne obejście mostu, który jest równolegle i prowadzi na Karpacz, a ten prowadzi wprost do Miłkowa, który znajduje się w ciągu drogi 366 łączącej Piechowice z Kowarami. I jest to świeżo przez nas otrzymana droga, która również stała się powiatowa łącząca wiele miejscowości z powiatu karkonoskiego — mówi Grzegorz Pietrzak, dyrektor wydziału dróg powiatu karkonoskiego.

Obiekt zabytkowy, w związku z tym jego praca troszeczkę się wydłuża ze względu na fakt konsultacji pewnych rzeczy z konserwatorem zabytków. Niemniej jednak jesteśmy już w trakcie.  W przyszłym roku zakończenie. Wartość całej inwestycji 4 miliony 100 tysięcy złotych. Jesteśmy już praktycznie przed tą fazą betonowania i odtwarzania całej nawierzchni -mówi Krzysztof Wiśniewski, starosta powiatu karkonoskiego.

Prace mają zakończyć się 31 marca 2025 roku.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy