Napad na bank we Wrocławiu – sprawca nie został ujęty

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
W piątek 22 września, około godziny 10.00, doszło do napadu na Bank Spółdzielczy w Miliczu, oddział we Wrocławiu. Sprawca nie został do tej pory ujęty.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w związku z rozbojem w placówce bankowej przy ulicy Kamiennej 115 we Wrocławiu, do którego doszło 22 września, zwracają się z prośbą do kierowców, którzy mają zamontowane w swoich pojazdach rejestratory wideo i w piątek rano przemieszczali się ulicą Borowską.

Kierowcy, którzy w godzinach od 8.30 do 9.30 przemieszczali się ulicą Borowską od ulicy Kamiennej do ulicy Armii Krajowej, a także ulicą Jacka Kuronia – jeśli posiadają takie nagrania, prosimy je bezpośrednio dostarczyć do Komisariatu Policji Wrocław Krzyki przy ulicy Ślężnej, bądź też wysłać drogą elektroniczną na adres skrzynki mailowej: kontakt@wroclaw.wr.policja.gov.pl – mówi kom. Wojciech Jabłoński, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, która posiada taką informację bez względu na wiek, płeć, rasę czy narodowość. Warto podkreślić, że zawiadomienie o przestępstwie może również złożyć małoletni. 

Prawo różnicuje sytuację osoby, która posiada jakieś wiadomości na temat przestępstwa, ale jeszcze nie została wezwana w charakterze świadka, bo na przykład organy ścigania, prokurator albo sąd w postępowaniu jurysdykcyjnym nie posiadają danych tej osoby, nie wiedzą o jej istnieniu. W takim przypadku taka osoba ma tylko społeczny obowiązek do tego, żeby zgłosić się i przekazać informacje, które mogą być pomocne do wykrycia sprawcy albo do postępowania karnego. Natomiast w sytuacji, kiedy sąd albo prokurator wzywa konkretną osobę do tego, żeby się stawić, to wówczas już prawo na nią nakłada obowiązek stawiennictwa pod określonymi rygorami. W przypadku, gdy taka osoba stawi się, ale na przykład zataja prawdę i wyjdzie to na jaw w toku dalszego postępowania, to popełnia przestępstwo, może zostać skazana nawet na karę więzienia do lat ośmiu mówi Dominik Hunek, adwokat.

Policja zaprzeczyła, że sprawca miał broń, ale ze względu na dobro śledztwa nie podaje szczegółów tego przestępstwa.

Zobacz również

Ćwiczenie umysłu przy użyciu różnego typu kreatywnych zadań powoduje, że mózg później się starzeje, a dzięki temu dłużej można zachować młodość. Klub seniora zawsze młodzi, na psim polu w starej piekarni miał zajęcia z treningu umysłu, ale tutaj odbywają się także ćwiczenia z ceramiki. zajęcia plastyczne, a także z haftu krzyżykowego.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy