Nie ma barier – Dolny Śląsk

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
We Wrocławiu znajdują się dwa ośrodki edukacyjne, które są przeznaczone dla osób niewidzących i słabowidzących oraz dla niesłyszących i słabosłyszących. Obie placówki kształtują dzieci od szkoły podstawowej aż po szkołę policealną. Poza tym ośrodki oferują dodatkowe wsparcie dla dzieci na etapie wczesnego wspomagania. Tam dzieci już od urodzenia do 6. roku życia przygotowują się do edukacji wraz z rodzicami.

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy