Nowe warunki przyznania TBS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Wrocławiu wprowadziło dodatkowe kryteria przyznawania mieszkań. Poza kryteriami ustawowymi czyli brak tytułu prawnego do nieruchomości we Wrocławiu oraz nieprzekraczanie dochodu maksymalnego od września wprowadzone są dodatkowe warunki zwiększające punktację. Największą ilość punktów otrzymać można za rozliczanie PIT we Wrocławiu.

-Rozumiemy to w ten sposób, że ktoś kto ubiega się o mieszkanie na rynku wtórnym w naszych zasobach musi zadeklarować i udowodnić, że za poprzedni rok rozliczył PIT we Wrocławiu– wyjaśnia Paweł Inglot, członek zarządu TBS Wrocław

To najwyżej punktowane kryterium, które ma doceniać osoby chcące żyć we Wrocławiu, a rozliczanie podatków w mieście jest formą budowania go. 

– Drugie kryterium dodatkowe to jest 25 punktów dla tych, którzy zadeklarują opuszczenie zasobu komunalnego czy też mieszkania Gminy Wrocław, które wynajmowali do tej pory– dodaje Inglot.

Co ma odciążyć zasoby komunalne. Najważniejszym społecznie nowym warunkiem wysoko punktowanym jest wielodzietność, niepełnosprawność i wiek powyżej 60 roku życia.

Chcemy premiować tych, którzy są w wieku senioralnym, chcemy premiować tych którzy mają więcej dzieci, chcemy premiować tych, którzy mają problemy, są niepełnosprawni. Tak rozumiemy swoją misję Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jest to właśnie dla tych ludzi, którzy mają jakieś tego typu problemy, my chcemy im pomóc– wyjaśnia Inglot. 

Najwięcej punktów otrzymać można za rozlicznie PIT czyli 35, za opuszczenie lokalu z Gminy Wrocław przed ;podpisaniem umowy z TBS otrzymać można 25 punktów, natomiast za wielodzietność, wiek senioralny i niepełnosprawność przysługiwać będzie po 15 punktów oraz 10 punktów za złożenie w ciągu ostatniego roku deklaracji o chęci partycypacji w budowie TBS bądź wniosku o udział w naborze najemców rynku wtórnego.

Jeśli mamy najemce, który rezygnuje z tego zasobu to właśnie to mieszkanie, które my nazywamy, że ono wchodzi na rynek wtórny. Zbiera się komisja, ogląda stan techniczny tego lokalu, ponieważ lokal powinien być zwrócony nam w stanie niepogorszonym do tego w jakim najemca go otrzymał na początku najmu– mówi Inglot.

Następnie lokal trafia do puli mieszkań z rynku wtórnego i można wziąć udział w naborze najemców na zasadach ustawowych za spełnieniem dodatkowo wprowadzonych warunków.

Zobacz również

Po katastrofie z 2022 roku Odra nadal jest w bardzo kiepskim stanie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się dzisiaj ze środowiskiem proekologicznym Wrocławia, aby przedyskutować to, co można zrobić, aby poprawić stan jakości rzeki Odry oraz innych rzek w Polsce.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy