Nowości dla przyszłych architektów na PWr

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Nowy program studiów, a tym samym wachlarz nowych możliwości. Politechnika Wrocławska wychodzi naprzeciw młodym architektom, którzy sami zdecydują o szczegółach. Na Wydziale Architektury ruszyła rekrutacja na drugi stopień studiów.

W tym semestrze mamy bardzo ciekawą ofertę dla studentów na studiach drugiego stopnia, mają do wyboru kilka ciekawych specjalności. Oczywiście wiodącą jest architektura i urbanistyka, która ma również swój odpowiednik w języku angielskim. Podobnie jest z gospodarką przestrzenną, a także z ochroną zabytków – mówi prof. Joanna Jabłońska, prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej. 

Osią programu studiów jest projektowanie, ale studenci będą mogli sami dobierać przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość. 

Startujemy 18 grudnia. Kandydaci mogą składać dokumenty do 12 lutego. Jest to szczególnie ważne w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia na Wydziale Architektury, ponieważ jednym z elementów rekrutacji jest tak zwane portfolio, czyli zbiór projektów, które kandydaci wykonali na studiach pierwszego stopnia – projektów kursowych, dyplomowych. Podlegają one ocenie i są elementem wskaźnika rekrutacyjnego, wedle którego będziemy kandydatów przyjmować – mówi prof. Agnieszka Tomaszewicz, przewodnicząca Rady Programowej.

Jest to nasza druga próba wyjścia do studentów z zupełnie nowym przekazem, czyli nie jest to tylko suche przytoczenie programu studiów. Prezentujemy to w różnej formie – w formie wywiadów, miniwywiadów popularyzatorskich, filmików promocyjnych, przedstawianych pół żartem, pół serio, żeby zaprosić studentów na wydział i pokazać atmosferę, która tu panuje – mówi dr Elżbieta Komarzyńska, pełnomocnik dziekana Wydziału Architektury PWr ds. promocji. 

Wybór studiów na Wydziale Architektury otwiera przed zainteresowanymi nowe możliwości dotyczące samego programu studiów, ale także pozwala na maksymalne wykorzystanie swoich zdolności w życiu zawodowym. 

Zawód architekta jest niezwykle ciekawy, dlatego że jest to zawód interdyscyplinarny, łączący twórczość, kreatywność, myśl artystyczną z wiedzą, warsztatem, z zagadnieniami inżynierskimi i technicznymi. Dlatego poszukujemy osób, które są zainteresowane szerokim spojrzeniem na rzeczywistość – mówi prof. Joanna Jabłońska.

Studenci oprócz innowacyjnego programu studiów, będą wykorzystywać także przestrzenie budynku Wydziału Architektury, który samą swoją formą pokazuje wiele ciekawych, architektonicznych rozwiązań.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy