Nowy program profilaktyki raka w Gminie Krośnice. Darmowe testy dla mieszkańców!

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Gmina Krośnice podpisała deklarację współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, dzięki której przystąpiła do programu profilaktyki nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Głównie chodzi tutaj o nowotwór jelita grubego, który należy do pięciu najbardziej złośliwych i najczęściej występujących w polskim społeczeństwie nowotworów – mówi Adam Głowiński, sekretarz Gminy Krośnice.

Rak jelita jest rakiem, który bardzo mocno obniża komfort życia, zabija osoby. Nasz pilotaż pokazał, że około 70% pacjentów trafia do nas w III i IV stopniu zaawansowania już nowotworu – zaznacza Paweł Zawadzki z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Pacjenci, którzy walczą z tym nowotworem, trafiają do dolnośląskich szpitali zbyt późno. My właśnie chcemy zmienić to – mówi Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Gmina będzie teraz działać. Profilaktycznie i przesiewowo za darmo przebada, i przetestuje, jak najwięcej mieszkańców. Program jest skierowany do kobiet i mężczyzn w wieku od 50-65 roku życia.

Mogą także wziąć udział w tym programie osoby młodsze już od 40 roku życia, jeżeli w najbliższym pokrewieństwie rodzinnym występowała ta choroba nowotworowa, ale też w szczególnych przypadkach osoby jeszcze młodsze, które są obciążone genetycznie chorobą nowotworową – podkreśla Adam Głowiński.

Wszystko zostanie zorganizowane w Urzędzie Gminy Krośnice. Tam będą znajdować się testy do badania krwi utajonej w kale.

Mieszkaniec przychodzi do nas, wypełnia tu na miejscu ankietę. My wtedy na podstawie tego dokumentu stwierdzamy, czy jest zakwalifikowany do programu. Potem taka osoba dostaje test i przynosi już z zapakowaną gotową próbką tutaj do nas i nam to oddaje – dodaje Adam Głowiński.

Następnie taka próbka trafia do jednostki odpowiedzialnej za przebadanie jej, czyli na przykład do Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Gmina liczy na to, że jak najszybciej będzie mogła rozpocząć badania mieszkańców. Wszystko jednak zależy od sytuacji pandemicznej.

Mam nadzieję, że mieszkańcy skorzystają, bo to jest właśnie dla mieszkańców. Będziemy zachęcać do wzięcia udziału w tym programie – mówi Andrzej Biały, wójt Gminy Krośnice.

Najnowsze wiadomości

Najnowsze programy