Dzień dobry we Wrocławiu odc.13

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
W tym odcinku Dzień dobry we Wrocławiu mówimy między innymi o: - punktach informacyjnych dla migrantów, - Targach Edukacji Międzykulturowej, - wrocławskiej siedzibie Związku Ukraińców w Polsce, - Wrocławskim Budżecie Obywatelskim, -projekcie nauki języka angielskiego „English to the East".

PUNKTY INFORMACJI DLA MIGRANTÓW

У Вроцлаві є пункти інформації для мігрантів. Один з них розміщений в Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim і діє стаціонарно. Другий Restart можна знайти на веб-сайті Фундації Україна – він працює онлайн.

We Wrocławiu działają punkty informacyjne dla migrantów. Jeden, stacjonarny, znajduje się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, a drugi działa online i znaleźć go można na stronie internetowej Fundacji Ukraina.

Офіс підтримки громадян третіх країн знаходиться у Нижньосілезькому воєводському управлінні. Там можна знайти корисну інформацію про те, як жити в Польщі, наприклад, як шукати роботу або як правильно заповнити заявку. Під час пандемії з офісом можна зв’язатися за номером телефоном, за допомогою Facebook або електронної пошти.

Biuro Wsparcia Obywateli Państw Trzecich znajduje się przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Można w nim otrzymać informacje pomocne na temat funkcjonowania w Polsce np. jak poszukiwać pracy lub jak poprawnie wypełnić wniosek. W czasie pandemii z biurem można się kontaktować telefonicznie, przez Facebook lub drogą mailową. 

Pomagamy w wypełnianiu dokumentów. W ogóle z kompletowaniem dokumentów, jeśli chodzi o złożenie wniosku. Pomagamy również przy tłumaczeniach, czyli przyjmujemy dokumenty, które są niezbędne do dołączenia do sprawy, i te tłumaczenie wykonujemy w ciągu mniej więcej tygodnia. One są bezpłatne. Mamy także usługę bezpłatnej porady prawnej.

Ми допомагаємо у заповненні документів. Загалом, із заповненням документів, коли йдеться про подання заяви. Ми також допомагаємо з перекладами, тобто приймаємо документи, необхідні для додавання до справи, і робимо цей переклад протягом тижня чи близько того. Вони безкоштовні. У нас також є безкоштовна послуга юридичної консультації.

Вивчення іноземних мов, консультації з психологом та юристом, майстер-класи для учнів – це лише кілька прикладів діяльності в рамках проекту «Restart». Також у Нижній Сілезії є віддалений інформаційний пункт, де кожен бажаючий може отримати інформацію про документи, роботу чи життя в місті, не виходячи з дому.

Naukę języków obcych, konsultacje psychologa i prawnika, warsztaty dla uczniów to tylko kilka przykładów działań w ramach projektu „Restart”. Na  terenie Dolnego Śląska działa także zdalny punkt informacyjny, w którym każdy chętny, nie wychodząc z domu, może dostać informacje dotyczącą dokumentów, pracy czy życia w mieście. 

В проєкті можна скористатися різними послугами, починаючи від інформації про легальність перебування, про працевлаштування про можливість влаштувати дитину в садочок, в школу. Практично цілий спектрум інформацій, які спрямовамі саме до мігрантів. З тими проблемами, з якими вони мають стичність в перший період перебування але також в першому часі коли вони знаходяться у Вроцлаві, або у Нижній Селезі.

W ramach inicjatywy można skorzystać z różnych usług , które pomogą uzyskać  informacje: o legalności pobytu, o zatrudnieniu, o możliwości wysłania dziecka do przedszkola lub szkoły. Biuro Wsparcia Obywateli Państw Trzecich, to miejsce w którym migranci mogą uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów, które napotykają w pierwszym okresie pobytu we Wrocławiu.

Інформаційні пункти, незалежно від їх форми, працюють над покращенням життя мігрантів у Вроцлаві. 

Punkty informacyjne, niezależnie od ich formy działają po to, by migrantom we Wrocławiu żyło się lepiej.

 

TARGI EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

"Повороти дії в освіті" – одна із провідних тем  цьогорічного 6-го видання Ярмарку міжкультурної освіти. В них зосереджуються на змінах та адаптації до нової соціальної та культурної ситуації.

„ Zwroty akcji w edukacji” to jeden z motywów przewodnich tegorocznej VI edycji Targów Edukacji Międzykulturowej. Poświęcono w nich uwagę zmianom i adaptacji do nowej sytuacji społecznej i kulturowej, która nastąpiła z początkiem pandemii COVID-19.

Ta zmiana, która jest teraz dla nas wyzwaniem, jest tematem dyskusji. Powinna dotyczyć dwóch rzeczy: funkcjonowania w świecie cyfrowym i dbałości o relacje. A relacje międzyludzkie sąsiedzkie, najbliższe, lokalne w szczególności, kiedy mówimy o dialogu międzykulturowym. Wydają mi się bardzo, bardzo istotną sprawą.

Та зміна, яка зараз є для нас випробуванням є темою дискусії. Має включати в собі: функціонування в цифровому світі і турботу про стосунки. Міжлюдські стосунки, сусідські, найблищі, зокрема місцеві, коли говоримо про міжкультурні відносини. Здаються мені – дуже важливими.

Цьогорічне шосте видання Ярмарку міжкультурної освіти це три дні: лекції, дискусії та практикумів з питань міжкультурності. Ярмарок також включає в собі покази фільмів від Brave Cinema, та мистецькі шоу.

Tegoroczna VI edukacja Targów Edukacji Międzykulturowej to trzy dni: wykładów, dyskusji i warsztatów dotyczących międzykulturowości. W ramach targów są także pokazy filmowe przygotowane przez Brave Cinema oraz pokazy artystyczne.

Wszystkie wydarzenia w ramach targów edukacji międzykulturowej mają nas otwierać na drugiego człowieka. Mają nas wzmacniać i dać nam narzędzia do rozmowy, do współpracy, poszerzać nasze horyzonty.

Всі події в рамках ярмарку міжкультурної освіти повинні робити нас більш відкритими для людей. Вони повинні зміцнити нас і дати нам інструменти для розмови, співпраці та розширення кругозору.

Ярмарок міжкультурної освіти спрямовані для вчителів, директорів шкіл, суспільних інститутів а також мігрантів. На ярмарку можна буде задуматися про міжкультурність в дитячих садочках, школах, вищих навчальних закладах та державних установах.

Targi Edukacji Międzykulturowej skierowane są do nauczycieli, dyrektorów szkół, instytucji społecznych, a także migrantów i migrantek. Na targach można będzie zastanowić się na tematem wielokulturowości w przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych oraz instytucjach publicznych.

Edukacja w szkole nie może tak wyglądać, jak pięćdziesiąt lat temu, czy jak trzydzieści lat temu. Otwarcie granic spowodowało, że w naszych szkołach wrocławskich jest obecnie trzy i pół tysiąca dzieci obcojęzycznych.

Освіта в школі не може виглядати, як п'ятдесят чи тридцять років тому. Через відкриття кордонів у наших школах вроцлавських в даний час перебуває три з половиною тисячі дітей іноземної мови.

На ярмарках можна було навчитися працювати в багатокультурних колективах, зрозуміти мігрантів та розвінчати міфи і стереотипи про них. 

Na targach można się nauczyć pracować w zespołach wielokulturowych, zrozumieć  migrantów oraz obalić mity i stereotypy o nich. 

 

ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W POLSCE

Об'єднання Українців Польщі існує від 1956 рокуЙого бюро є також у Вроцлаві, воно називається Домівка. Це місце в якому пам'ятають про українську мову, традицію і культуру.

Związek Ukraińców w Polsce działa od 1956 roku. Swoją siedzibę ma we Wrocławiu. Nazywa się „Domiwka”. To miejsce w którym pamięta się o ukraińskiej tradycji, kulturze i języku.

«Домівка» названа на честь сімейного дому. Для багатьох українців, таких як Ігор Саломон, це місце стало домом. Ігор Салaмоно – останні 25 років є головою Вроцлавського осередку обєднання українців у Польщі. Чоловік належить до покоління перших іммігрантів, переселених в 1940-х роках.

Nazwa „Domiwka” pochodzi od zwrotu: dom rodzinny. Dla wielu Ukraińców, takich jak Ihor Salomon, to miejsce stało się domem. Ihor Salamon – 25 lat jest przewodniczącym wrocławskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Mężczyzna należy do pokolenia pierwszych imigrantów, przesiedlonych tu w latach 40-ch. 

Від початку від пядисятих років навіть від сорокових років у нас була тільки одна ідея – бутиукраїнцямиМи маємо мати свою мову, свою традицію і свою церкву. Це було пов'язано дуже стисло. І так ми існували часом в підпіллю пізніше явно. Наша найстарша діяльність це навчання української мови. 

Od początku lat pięćdziesiątych, a nawet czterdziestych mieliśmy tylko jedną myśl – być Ukraińcami! Chcieliśmy mieć własny język, własną tradycję i własną cerkiew. To się ze sobą mocno łączyło. I tak istnieliśmy najpierw w podziemiu, później już jawnie. Pierwszą naszą działalnością była  nauka języka ukraińskiego.

В рамках суботньої школи у Вроцлавському осередку обєднання українців можна вивчати: українську мову, історію, спів, етнографію та релігію. Також осередок організовує конкурс "Любімо рідну мову" для дітей мігрантів з Нижньої та Верхньої Сілезії. 

W ramach sobotniej szkoły, we wrocławskim oddziale Związku Ukraińców można uczyć się: języka ukraińskiego, historii, śpiewu, etnografii i religii. Związek organizuje także konkurs „Lubimo ridnu mowu” dla dzieci migrantów z Dolnego i Górnego Śląska.

Ми святкували, а зараз ще більше святкуємо свята України. Це і день Прапора, це є День Незалежності України і такі традиційні, як від десятків років меланка. Менші імпрези це є Миколай, свята покрови ми також в цьому році хочемо зробити свята козацтва. 

Świętowaliśmy, a teraz jeszcze huczniej obchodzimy święta Ukrainy: to Dzień flagi, to Święto Niepodległości Ukrainy i takie tradycje jak: Melanka obchodzona od dziesięcioleci. Mniejsze wydarzenia to Mikołajki i Święto wstawiennictwa. Chcemy również w tym roku zrobić święta kozackie.

Вроцлав – місто польсько-українського примирення. Зокрема, завдяки обєднанню українців у Польщі. Завдяки їм тут можна почути рідну мову, спробувати традиційні страви та взяти участь у козацьких розвагах.

Wrocław to miasto pojednania polsko-ukraińskiego. Jest to między innymi zasługa Związku Ukraińców w Polsce. Dzięki nim usłyszeć można tu rodzimy język, spróbować tradycyjnych potraw i wziąć udział w kozackich zabawach.

 

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Парк, велосипедну доріжку, дитячий майданчик – можна створити завдяки ініціативі мешканців. Жителі Вроцлава можуть подати власні ідеї , таким чином, змінити місто на краще. Вам не потрібно бути зареєстрованим, щоб голосувати у Вроцлавському громадському бюджеті, вистачить тільки віддати свій голос.

Park, ścieżka rowerowa, plac zabaw dla dzieci – to może powstać dzięki inicjatywie mieszkańców. Wrocławianie mogą zgłosić własne pomysły i tym samym, zmienić miasto na lepsze. Nie trzeba być zameldowanym, żeby móc zagłosować we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim, wystarczy oddać swój głos.

We wrocławskim Budżecie Obywatelskim to sami mieszkańcy decydują o tym na co zostaną wydane miejskie pieniądze. Zgodnie z założeniami, co roku 25 mln zł. jest wydawanych zwycięskie na projekty na które głosowali mieszkańcy Wrocławia.

У Громадському бюджеті Вроцлава саме мешканці вирішують, на що будуть витрачені гроші міста. Згідно з припущеннями, 25 мільйонів злотих щороку. присуджується проектам, за які проголосували жителі Вроцлава.

Серед великих проєктів, які стосуються цілого міста та малих, призначиних для житлових масивів – вибирають найкращі. Кожен мешканець Вроцлава може голосувати на два проєкти: один проєкт для житлового масиву вартий до 750 тисяч злотих, та один маштабний проєкт, максимальна вартість якого може досягати 2 мільйонів злотих.

Spośród dużych projektów dotyczących całego miasta, i małych osiedlowych wybierane są te najlepsze. Każdy mieszkaniec Wrocławia może głosować na dwa projekty: jeden to  projekt osiedlowy – do 750 tys. zł i jeden ponadosiedlowy, którego wartość może osiągnąć maksymalnie 2 mln złotych.

W styczniu każdego roku rozpoczyna się nabór. Lider- tak się nazywa osoby, która zgłasza pomysł. Liderzy zgłaszają projekty, następnie mniej więcej do początku wakacji trwa pierwszy etap oceny. Liderzy są zawiadamiani o wyniku tej oceny, potem mogą się z wynikami tej oceny nie zgodzić. To automatycznie wszczyna drugi etap oceny. Ocena kończy się mniej więcej na początku września i po tym jest glosowanie.

Набір починається у січні кожного року. Лідер – це ім'я людини, яка подає ідею. Керівники подають свої проекти, і тоді перший етап оцінки триває приблизно до початку літніх канікул. Керівників повідомляють про результат цієї оцінки, тоді вони можуть не погодитися з результатами цієї оцінки. Це автоматично ініціює другий етап оцінки. Оцінка закінчується приблизно на початку вересня і супроводжується голосуванням.

Вік чи національність не мають значення, тому що право голосувати є в кожного мешканця Вроцлава. Незалежно від того, чи тут зараєстрована чи перебуває тимчасово. Голосувати можна як через інтернет так і в паперовій формі. Для того щоб проголосувати онлайн потрібено мати Песель та номер телефону. Іноземці, які не мають номеру Песель, можуть віддати свій голос на проєкт WBO, в визначиних центрах обслуговування мешканців. 

Wiek, czy narodowość nie mają znaczenia – prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia bez względu na to, czy jest tu zameldowany czy przebywa czasowo. Głosowanie odbywa się zarówno drogą internetową, jak i w formie papierowej. Aby zagłosować online,  potrzebny jest numer PESEL oraz nr telefonu. Cudzoziemcy, którzy numeru PESEL nie mają, mogą oddać swój głos na projekt WBO w  wyznaczonych centrach obsługi mieszkańców.

Ostatnie kilka lat pokazuje, że mieszkańcy najbardziej chcą zieleni, aby mieszkać jak najbliżej zieleni, aby tej zieleni było jak najwięcej. Około 1/3 projektów, to są projekty związane z zielenią: parki, skwery, zieleńce, zielone płacy zabaw. 

Останні кілька років показали, що мешканці найбільше хочуть зелені, жити якомога ближче до зелені, матиякомога більше зелені. Близько 1/3 проектів – це проекти, що стосуються зелених насаджень: парки, сквери, газони, зелені дитячі майданчики.

На проєкти Вроцлавського Громадського Бюджету мешканці можуть голосувати до 5 жовтня. 

Na  projekty we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim mieszkańcy mogą glosować do 5 października.

 

PROJEKT ENGLISH TO THE EAST

English to the East – це освітня програма Фундації Птак, метою якої є навчання англійської мови на основі наставництваПрограма створена для дітей, які постраждали від війни на Сході України. Її наставниками є також жителі Вроцлава.

English to the East – to edukacyjny program Fundacji Ptach, który ma na celu naukę języka angielskiego opartą na mentoringu. Program skierowany jest do dzieci, których dotknęła wojna na Wschodniej Ukrainie. Mentorami są natomiast mieszkańcy Wrocławia.

Проект проводиться у формі онлайн навчанняНа нього можна записатись, заповнивши анкету на сторінці проекту у Facebook. Набір розпочинається двічі на рік, на початку вересня та наприкінці зими.

Projekt jest prowadzony w formie zajęć on-line, na które można się zapisać wypełniając ankietę zamieszczoną na stronie projektu na Facebooku. Nabór do projekt rozpoczyna się dwa razy w ciągu roku, na początku września i pod koniec zimy.

Це саме менторство, тобто дитина отримує на семестр свого наставника, який допомагає їй вивчати англійську мову. Тут у нас однією частиною цієї програми є саме вивчення англійської мови, тобто ми собі саме ставимо за ціль, щоб дитина підняла свій рівень англійської але з іншої сторони ми також собі ставимо за ціль щоб дитина розширила свій світогляд, дізналася про багато нових речей.

Jest to mentoring sam w sobie, czyli dziecko otrzymuje na semestr opiekuna, który pomaga mu w nauce języka angielskiego. Jedną z części tego programu jest nauka języka angielskiego, czyli stawiamy sobie za cel podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego. Z drugiej strony stawiamy sobie za cel poszerzenie światopoglądu ucznia i pomoc w poznawaniu wielu  nowych rzeczy.

Участь в проекті можуть брати діти від 12-ти до 17-ти років, які були вимушені переселитися або проживають в луганській та донецькій областях., а також діти військових.

W projekcie mogą wziąć udział dzieci od 12 do 17 roku życia, które zostały tu przesiedlone lub mieszkają w obwodach Ługańkim i Donieckim. Do udziału zaproszono również dzieci żołnierzy. 

Нашою цільовою аудиторією є діти прифронтової зони, є діти переселенці і є діти військових. Але приорітет ми віддаємо дітям з бідніших родин, дітям з маленьких сіл і містечок але також мушу зазначити, що критерієм відбору є певна наявність базових знань англійської мови.

Naszymi docelowymi odbiorcami są dzieci z pierwszej linii, są dzieci migrantów i są dzieci żołnierzy. Natomiast priorytetowo traktujemy dzieci z uboższych rodzin, dzieci z małych wiosek i miasteczek. Muszę zaznaczyć, że kryterium selekcji jest pewna podstawowa znajomość języka angielskiego.

Наставником може бути кожен, хто володіє англійською мовою на рівнях С1-С2 і може присвятити на волонтерство 3-4 години на тиждень. Одним з менторів є Ольга Свистун, яка вирішили допомогти дітям вчитися.

Mentorem może zostać każdy, kto posługuje się językiem angielskim na poziomie C1 lub C2 oraz może poświęcić na pracę wolontariacką od 3 do 4 godzin w tygodniu. Jednym z mentorów jest Olga Svystun, która postanowiła dać dzieciom wsparcie w nauce. 

Менторство дітей котрі не мають можливості так як колись наприклад в школі мала я, можливість ходити до репетитора. Можливість додаткових занять з англійської мови. Тобто це є щось більше, це є так само співпраця з дітьми, це є навчання їх вчитися скажемо так англійської мови, заохочення їх до англійської мови.

Mentorowanie dzieci, które nie mają takiej okazji jak kiedyś miałam w szkole, możliwość pójścia do korepetytora i zarazem możliwość dodatkowych lekcji języka angielskiego. Czyli to coś więcej, to także współpraca z dziećmi, to uczenie ich języka angielskiego, zachęcanie do mówienia po angielsku.

Учням цеей проєкт дає можливість підвищити рівень англійської мови та адаптуватися від навколишньої ситуації.

Uczniom ten projekt daje możliwość podniesienia swojego poziomu języka angielskiego oraz pozwala adaptować się od sytuacji dookoła.

Я по собі помітив так, що знання в мене поліпшилися набагато краще. Тобто там вже можу вільніше розмовляти англійською. І в школі я теж помітив, що там на уроках мені стало набагато краще. Матеріал став доступнішим, зрозумілішим, розумію його краще.

Zauważyłem, że moja wiedza znacznie się poprawiła. To znaczy, że mogę mówić płynniej po angielsku. W szkole zauważyłem też, że w klasie znacznie się poprawiłem. Materiał stał się bardziej dostępny, wyraźniejszy, lepiej go rozumiem.

Ця ініціатива дозволяє не тільки навчити дітей англійської мови, а також знайти нових друзів.

Ta inicjatywa pozwala nie tylko nauczyć dzieci języka angielskiego, a także nawiązać przyjaźnie.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy