Wyzwania dla Dolnego Śląska

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Z Aleksandrą Sopuch, kierownik Działu Kontaktów Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, podsumowujemy IX Dolnośląski Kongres Samorządowy - jego znaczenie, wypracowane postulaty i konkluzje ze spojrzenia na współczesną Polskę oczami samorządowców. Rozmowę prowadzi Paweł Czuma, redaktor naczelny Telewizji Echo24.