Opiekuńcze na COVID-19

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Rząd wprowadził dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z pandemią COVID-19. Zgodnie z uchwałą, zasiłek jest czasowy, obowiązywał od 26 maja do 26 lipca. Rodzice, których dzieci pozostają w domu w związku z pandemią mogą od 1 września ponownie złożyć wniosek o zasiłek. Nastąpiły jednak pewne zmiany.

Wcześniej każdy rodzic mógł zdecydować czy pośle dziecko do otwartej placówki. Jeżeli zdecydował zostać z dzieckiem w domu, mógł złożyć wniosek o zasiłek. W tej chwili jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko jest otwarta, rodzic nie może ubiegać się o zasiłek. Co z rodzicami będącymi na kwarantanie? 

Oznacza to, że wystąpienie o zasiłek opiekuńczy jest możliwe jedynie w momencie gdy placówka szkolna jest zamknięta. Osoby uprawnione do pobierania zasiłku składają wniosek na takich samych zasadach jak dotychczas, czyli przez pracodawcę. 

Zus informuje, że przez trzy miesiące pandemii otrzymał tyle wniosków o wypłacenie zasiłku opiekuńczego, ile zgłoszonych było przez 3 lata. 

Wszyscy liczą na poprawę sytacji. Szkoł, żłobki i przedszkola są otwarte, ale Ministerstwo Edukacji Narodowej poinfomowało już na początku września, że niektóre z placówek są zamknięte.