Pieniądze na remont bloków z wielkiej płyty

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Remonty oraz termomodernizacja bloków, czyli na przykład wymiana okien lub ocieplenie budynku mają poprawić jakość życia mieszkańców, ale także pozytywnie wpłynąć na środowisko. Bank Gospodarstwa Krajowego chce ułatwić te zmiany, dlatego oferuje większe premie na te działania.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów to pieniądze, które BGK przeznacza na wsparcie dla inwestorów, którzy chcą wzmocnić budynek z wielkiej płyty lub poprawić stan jego energetyki. Mogą to być na przykład wymiana drzwi lub remont balkonów.

– Dodatkowo elementem bardzo istotnym jest poprawa wizerunku osiedla i wzrost wartości nieruchomości, które podjegały termomodernizacji bądź remontowi. Zmniejsza się również emisja gazów cieplarnianych i poprawia się jakość powietrza, na czym nam bardzo zależy – mówi Magdalena Czerska, menedźer Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Teraz premia termomodernizacyjna została zwiększona  z 12 do 16 procent kosztów prac. Średnia wysokość takiej premii w poprzednim roku wynosiła 60 tysięcy złotych. Teraz inwestor otrzyma około 77 tysięcy. Jeśli podczas prac zamontowane zostaną także instalacje, które pozwolą na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, na przykład panele fotowoltaiczne, wtedy premia wzrośnie do 21 procent.

– Dobrym przykładem tego jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe, która zainstalowała na swoich budynkach prawie trzy tysiące paneli fotowoltaicznych. Praktycznie za darmo, bo wyprodukowana energia powoduje to, że może być na przykład spłacany kredyt – zaznacza Mirosław Lach, radny Rady Miejskiej Wrocławia.

Dodatkowo w przypadku jeżeli premia termomodernizacyjna dotyczy dotyczy budynku wielkopłytowego i inwestor zdecyduje się na wzmocnienie tego budynku kotwami metalowymi, będzie mógł uzyskać dofinansowanie w wysokości 50 procent tego wzmocnienia. Na ten koszt składają się koszty dokumentacji technicznej oraz zakupu i montażu tych kotew – dodaje Magdalena Czerska, menedźer Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Aby uzyskać premię termomodernizacyjną trzeba wziąć kredyt na co najmniej 50 procent całego kosztu przedsięwzięcia. Do tej pory na Dolnym Śląsku z takiej możliwości skorzystało 2 800 inwestorów.

– Gro budynków w naszym mieście jest już w jakis sposób ocieplone – mówi Mirosław Lach, radny Rady Miejskiej Wrocławia.

– Sporo nowości będzie dotyczyło również premii remontowej. Ona niezmiennie będzie dotyczyła budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku. Wysokość premii wynosi 15 procent – wyjaśnia Magdalena Czerska, menedźer Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jeśli inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego, czyli na przykład gmina, premia może wynosić 50 lub 60 procent. Aby była zwiększona, budynek musi być zabytkowy.

– Przy oczywiście kredycie, który jest atrakcyjny, bo nie jest mocno opodatkowany i to jest słuszny kierunek. W tym kierunku musimy iść – zaznacza Mirosław Lach, radny Rady Miejskiej Wrocławia.

– Głównie wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe do tej pory korzystały z premii. Liczymy na to, że po nowelizacji bardziej aktywne jako beneficjenci będą także jednostki samorządu terytorialnego i będzie większa liczba wniosków właśnie z tego źródła – tłumaczy Magdalena Czerska, menedźer Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Premie wypłacane są po zakończeniu inwestycji.

Zobacz również

Tuż przy Kopalni Złota w Złotym Stoku znajduje się muzeum w pełni poświęcone przedmiotom znalezionym lub wyprodukowanym w tym mieście. Znajdziemy tutaj największą w Polsce kolekcję złotostockiej porcelany, jedyny na świecie złoty medal wykonany na polecenie Hermana Güttlera oraz tajemniczą kolekcję lalek.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy