Po latach w Jeleniej Górze ma powstać Młodzieżowa Rada Miejska

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Po latach w Jeleniej Górze ma powrócić Młodzieżowa Rada Miejska, która będzie doradzała prezydentowi i radnym miejskim w tych najważniejszych sprawach, które ich dotyczą. Żeby rada mogła powstać najpierw muszą zostać powołane komisje wyborcze. Do rady może kandydować każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej i student.

– Takie rady młodzieżowe już funkcjonowały na początku lat 90. potem także po 2010 roku w VI kadencji. Niestety potem nie ukonstytuowały się kolejne – mówi Wojciech Chadży, przewodniczący Rady Miejskiej w Jeleniej Górze.

– Dwa lata temu jak rozpoczęliśmy procedurę powołania nowej rady, to wdarła się pandemia. Szkoły przeszły na tryb zdalny i nie udało się przeprowadzić demokratycznych wyborów. Teraz mam nadzieję, że uda się je przeprowadzić przy dużej kampanii informacyjnej. Ta rada jest nam potrzebna, żeby konsultować pomysły z młodymi ludźmi, ale także, żeby budować to, jak nasze miasto ma wyglądać nie dziś czy jutro, ale za 5 czy 10 lat. To oni będą wtedy zarządzać miastem  – dodaje Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.

– Założyliśmy stronę na Facebooku i tam będziemy zamieszczać wszystkie najważniejsze informacje. Link do tej strony został podesłany wszystkim dyrektor placówek, a oni przekazali go uczniom za pomocom dziennika elektronicznego – dodaje Aneta Kolendo, radna Rady Miejskiej w Jeleniej Górze.

Do 28 października muszą powstać szkole komisje wyborcze.

– Komisje mają liczyć od 3 do 5 osób. To one będą przeprowadzać wybory i co najważniejsze – liczyć głosy – dodaje Aneta Kolendo, radna Rady Miejskiej w Jeleniej Górze.

Gdy komisje wyborcze zostaną wyłonione, będą odpowiednio przeszkolone. Wtedy także ruszy kampania wyborcza. Wybory są zaplanowane na 7 grudnia. Kadencja wybranej rady rozpocznie się 1 stycznia 2023 roku i potrwa dwa lata.

– Najważniejsze w tym wszystkim jest aktywność młodzieży. 50% komisji musi się konstytuować, aby wybory mogły dojść do skutku. Taka rada będzie ogromną szansą dla aktywistów, którzy są pełni inicjatywy i chcą coś zmieniać w swojej okolicy – dodaje Rafał Szymański, wice przewodniczący Rady Miejskiej w Jeleniej Górze.

– Młodzi ludzi będą podejmować swoje uchwały, który potem trafią do wybranego radnego Rady Miejskiej. Przewodniczący rady musi włączyć uchwałę w porządek obrad i wtedy ona będzie głosowana przez radnych miejskich. Tak, że to radni miejscy będą o nich dyskutować dalej – podsumowuje  Aneta Kolendo, radna Rady Miejskiej w Jeleniej Górze.

Wybrana rada będzie miała swojego opiekuna. 

Zobacz również

Zamek Piastowski w Jaworze jest miejscem, które przez sporą część swojej historii pełniło funkcję więzienia, zarówno nazistowskiego, jak i komunistycznego. Jednak pod koniec lat 80. artystyczne środowiska zaczęły wykorzystywać jego przestrzeń do twórczości artystycznej. Obecnie jest to miejsce alternatywnej sztuki i muzyki.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy