Posiedzenie Komisji Mieszanej

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Komisja Mieszana działa już od 20 lat. Dzisiejsze obrady z partnerem francuskim odbyły się w nietypowej formie – internetowej.

– W przyszłym roku będzie dwudziestolecie współpracy pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Departamentem Górnego Renu i dzisiaj odbywa się wspólna Komisja Mieszana w systemie online. Z jednej strony pokazujemy partnerowi francuskiemu te działania, które zostały podjęte w związku z walką z covid-19, jak też oni pokazują nam swoje – mówi Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Posiedzenie komisji zaczęło się od wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania kryzysem sanitarnym i działań realizowanych przez oba samorządy.

Bardzo podobne są restrykcje, bardzo podobne zabiegi odnośnie do przedsiębiorców, pomocy no i wdrażanie tych wszystkich sanitarnych spraw w stosunku do mieszkańców — opowiada Andrzej Szawan, Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego.

Ważnym punktem obrad było sprawozdanie z działań zrealizowanych w ramach współpracy w 2019 roku obejmujące kulturę, turystykę oraz politykę społeczną. Przedstawiono również program współpracy na kolejne trzy lata.

Chcemy rozwinąć telemedycynę – to jest jeden z punktów. Drugi to wymiana naszych artystów na polu Francuskim i trzecia to szeroko rozwinięta współpraca przedsiębiorców – mówi Andrzej Szawan.

Wspomnę, że w roku 2021 proponujemy, planujemy zorganizować forum międzynarodowe: polsko-niemiecko-francuskie. My, jako Powiat Wrocławski mamy też partnera po stronie Niemieckiej i tutaj chcemy zorganizować wspólną konferencję dotyczącą współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które działają na terenie trzech powiatów w Europie – dodaje Roman Potocki.

Starosta Powiatu Wrocławskiego, Roman Potoki radnym jest od wielu lat. W rozmowie wspomina początki współpracy Komisji Mieszanej oraz to, co zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat.

Na początku jak jeździliśmy czy do Niemiec czy do Francji to było och, ach – pokazywali nam różne rozwiązania. Dzisiaj jeżdżąc na te wszystkie wymiany myślę, że jak Niemcy czy Francuzi teraz przyjeżdżają do Polski to mają co podziwiać. U nas w ostatnich latach powstało wiele infrastruktury drogowej, powstało więcej Europejskich, światowych firm, które istnieją działają na terenie Powiatu Wrocławskiego, w związku z tym no to Francuzi i Niemcy mają co oglądać – mówi Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Kolejne obrady komisji mieszanej już za rok, miejmy nadzieję, że tym razem odbywa się w formie tradycyjnej.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy