Browsing: Świat widziany z Koszarowej

Gościniami Świata widzianego z Koszarowej były prof. Julita Makaro i prof. Kamila Dolińska z Instytut Socjologii UWr, które opowiadały o badaniach wśród społeczności ukraińskiej. Naukowczynie badały jak społeczność ukraińska odnajduje się we Wrocławiu po wybuchu wojny. Jakie mają potrzeby, jak się integrują z wrocławianami, a czego brakuje.

Gościnią Świata widzianego z Koszarowej był dr Joanna Trajman z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa UWr, która opowiadała o niemieckiej partii Zielonych. Temat kryzysu klimatycznego jest obecny w niemieckiej debacie publicznej, a to wynika z dużej świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Gościem Świata widzianego z Koszarowej był dr Jacek Burski z Instytutu Socjologii Uwr, który opowiadał o badaniach COV-Work. Grupa naukowców Uniwersytetu Wrocławskie bada społeczne skutki pandemii COVID-19. Powoli zbliżają się do końca zbierania danych.

Gościem Świata widzianego z Koszarowej był prof. Robert Alberski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWr, który komentował ostateczne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Profesor rozważał także jak zachowa się prezydent Andrzej Duda.

Gościnią Świata widzianego z Koszarowej była prof. Iwona Taranowicz z Instytutu Socjologii, która opowiadała o ostatniej prostej kampanii wyborczej, o emocja, które będą towarzyszyć wyborcom i tym, jak te emocje przełożą się na samo głosowanie.

Gościnią Świata widzianego z Koszarowej była prof. Magdalena Ratajczak z Instytutu Studiów Międzynarodowych, która komentowała sytuację wokół najnowszego filmu Agnieszki Holland. Politycy obozu władzy jednoznacznie skrytykowali produkcję, uznając ją za antypolską. Wielu z nich nawet filmu nie widziało i podkreśla, że nie zamierza go oglądać.

Gościnią Świata widzianego z Koszarowej była prof. Larysa Leshchenko z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uwr, która komentowała relacje polsko-ukraińskie w oparciu o ubiegłą sesję ONZ. Zdaniem profesorki te relacje są nadal silne, a jedyne zagrożenie to imperialna Rosja.