Rady osiedli. Funkcje i kompetencje

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Rady osiedli - to jednostki pomocnicze gmin. Są pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami osiedli a władzami miasta. Takie rady między innymi inicjują i wspierają działania, budując lokalne więzi.

 – Rady osiedli mają kompetencje opiniujące lub rekomendujące pewne działania, które mają być wykonywane na osiedlu. Dbają o to, aby reprezentować mieszkańców w sprawach dotyczących dobra wspólnego – mówi Dobrosława Binkowska, przewodnicząca zarządu Rady Osiedla Oporów.

W kompetencjach rady osiedla leży również integracja mieszkańców. Z inicjatyw większości rad, co roku odbywają się różnego rodzaju osiedlowe wydarzenia.

Ponieważ rady osiedla współpracują z różnymi instytucjami kultury, szkołami, to bardzo często takie wydarzenia odbywają się właśnie przy udziale wymienionych organizacji i instytucji – tłumaczy Dobrosława Binkowska.

Rada osiedla jest również zespołem ludzi, którzy obserwują to, co się dzieje na osiedlu i w okolicach oraz bardzo często inicjują pomoc dla mieszkańców. Przy większości rad osiedli działają także kluby seniora.

Jest to również działanie radnych osiedlowych, którzy aktywizują bądź pomagają aktywizować lokalnych seniorów – mówi Dobrosława Binkowska, przewodnicząca zarządu Rady Osiedla Oporów.

Dużą zmianą, która pojawiła się w kontekście rad osiedli w bieżącej kadencji, jest Fundusz Osiedlowy, w ramach budżetu partycypacyjnego.

W ramach tych środków mieszkańcy mogą zgłaszać swoje inwestycje, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne, w tej lokalnej społeczności. Zgłaszają te inwestycje do swoich rad osiedli i później dyskutują z tymi radami osiedli, o tym, które z tych propozycji powinny zostać wybrane – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Co ciekawe, do końca obecnej kadencji zostanie wprowadzona jeszcze jedna istotna zmiana, czyli zostaną zmienione statuty rad osiedli. Wybory do rad osiedli miały odbyć się w kwietniu tego roku, ale przez pandemię termin został przesunięty. 

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej została podjęta decyzja, że te wybory odbędą się 17 października 2021 roku. Miejmy nadzieję, że to będzie data ostateczna – mówi Bartłomiej Świerczewski.

Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie, żeby śledzić termin wyborów i pójść do urn, kiedy przyjdzie na to czas, bo to jest decydowanie o przyszłości naszych ulic, podwórek, chodników, czyli naszego najbliższego otoczenia – zachęca Dobrosława Binkowska.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy