Rady Osiedli znów działają

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Po wymuszonej z powodu wirusa przerwie samorządy osiedlowe wracają do pracy. Rady wrocławskich osiedli już wkrótce będą mogły wznowić obrady.

Jeszcze do niedawna jednostki pomocnicze gmin nie mogły obradować zdalnie. Prawo nie przewidywało takiej możliwości.

Nie było podstawy prawnej, a dodatkowo był zakaz zgromadzeń publicznych. W związku z tym, nie było to możliwe formalnie – wyjaśnia Krzysztof Matolicz, przewodniczący Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek.

Zapomniano o dopisaniu jednostek pomocniczych, takich jak Rady Osiedli czy Sołectwa – dodaje Paweł Przystawa, skarbnik osiedla Oporów.

Rady Osiedli zajmują się sprawami ważnymi dla mieszkańców. Dlatego długi paraliż organizacyjny rad miałby negatywne skutki dla całego miasta.

Rada Osiedla zajmuje się wnioskowaniem i opiniowaniem w sprawach osiedlowych, dotyczących między innymi: planowania przestrzennego, transportu, zieleni, infrastruktury czy spraw bierzących. I to jest na przykład ta przysłowiowa dziura w chodniku. Oraz przede wszystkim inicjowaniem działań lokalnych a także wspieraniem tych działań, które proponują mieszkańcy danego osiedla – wyjaśnia Sławomir Czerwiński, przewodniczący zarządu Rady Osiedla Maślice.

Dlatego Wrocławskie Forum Osiedlowe zwróciło się do posłów z prośbą o zmianę prawa. Prośba okazała się skuteczna.

Nowe przepisy zostały wprowadzone na wniosek Wrocławskiego Forum Osiedlowego, które zwróciło się z pismem do wszystkich wrocławskich posłów. Zostały one wprowadzone dość szybko, bo już dosłownie komisja sejmowa przyjęła je w dwa dni po wysłaniu przez nas tego pisma – informuje Michał Kwiatkowski, przewodniczący zarządu Rady Osiedla Powstańców Śląskich. 

Dzięki możliwości prowadzenia obrad zdalnie wrocławskie osiedla będą mogły także skorzystać z posiadanych środków finansowych. 

Osiedla mogą uruchomić około 5 milionów złotych środków, bo tyle przysługuje osiedlom w budżecie na ich funkcjonowanie – zwraca uwagę na kwestie finansowe Czerwiński.

Wiele osiedli zamierza skorzystać z tej możliwości. Obrady odbędą się w formie telekonferencji lub wideokonferencji.

Coraz więcej Rad takie sesje zdalne odbywa. Nie szukając daleko: moja własna Rada Osiedla debatowała w sposób zdalny w ostatni poniedziałek – mówi Kwiatkowski.

W chwili obecnej ustalane są wewnętrzne procedury, tak aby żadnego z radnych nie pominąć w kwestii otrzymania informacji oraz możliwości wypowiedzenia się jak i zagłosowania – podkreśla Czerwiński.

W najbliższym czasie planujemy sesję zdalną. Odbywać się to będzie poprzez połączenie telefoniczne w formie telekonferencji. Jedna osoba będzie wdzwaniać pozostałe – informuje Matolicz.

Skorzystamy z tego przywileju, a nawet obowiązku aby się spotkać zdalnie i będziemy prowadzić sesję Rady Osiedla w formie wideokonferencji – dodaje Przystawa

Mimo epidemii osiedla będą mogły funkcjonować. Sprawy i wnioski mieszkańców nie zostaną wstrzymane, a ważne decyzje dotyczące osiedli będą podejmowane.