Rekrutacja dodatkowa na Uniwersytecie Wrocławskim

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Dobra wiadomość dla wszystkich kandydatów na studia. Na Uniwersytecie Wrocławskim wciąż trwa rekrutacja, a to oznacza, że jeszcze w tym roku można zostać studentem.

Mamy mniej więcej 500 miejsc na kilkunastu kierunkach i są to kierunki zarówno przyrodnicze, jak i ścisłe, techniczne również są tam społeczne kierunki, humanistyczne, bardzo fajne filologie – mówi Agata Mitek, Uniwersytet Wrocławski.

Co ciekawe Uniwersytet Wrocławski ma jedną z największych ofert studiów filologicznych. Jedną z atrakcyjnych specjalności, na której są jeszcze dodatkowe miejsca dla przyszłych kandydatów to między innymi filologia ukraińska połączona z filologią angielską.

Oprócz solidnego filaru ukraińskiego oferujemy na cyklu licencjackim aż 810 różnorodnych zajęć anglicystycznych nie licząc 120 godzin lektoratu z języka angielskiego. Na cyklu magisterskim z kolei oferujemy aż 405 godzin zajęć anglicystycznych, czyli są to bardzo wysokie kompetencje językowe, które pomagają znaleźć prace w biurach tłumaczeń, w dużych korporacjach międzynarodowych albo w turystyce – mówi dr Anna Ursulenko, Zakład Ukrainistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr.

Polecamy bardzo filologię ukraińską i specjalność filologia ukraińska z językiem angielskim, bo to jest połączenie takich dwóch fajnych języków, jeden wschodni, drugi zachodni. Mamy też na przykład filologię serbską z językiem chorwackim, na tym kierunku studenci również będą uczyli się dwóch języków albo na przykład filologię klasyczną, judaistykę – mówi Agata Mitek.

Rekrutacja dodatkowa trwa również na kierunkach społecznych, ścisłych, jak i humanistycznych.

Z kierunków społecznych zachęcamy na taki kierunek jak zarządzanie migracjami. Bardzo teraz jest popularny temat migracji i my tego uczymy naszych studentów na wydziale nauk społecznych albo na przykład można przyjść na politologię lub na filozofię. Ze ścisłych kierunków fizyka, astronomia, geologia, inżynieria geologiczna. Mamy też jeden inżynierski kierunek na Uniwersytecie, na którym właśnie trwa jeszcze dodatkowa rekrutacja. Są też kierunki humanistyczne, można jeszcze się rekrutować na dziedzictwo kultury materialnej, na militarioznawstwo. Więc troszeczkę tych kierunków w puli kierunków w rekrutacji dodatkowej jest – wymienia Agata Mitek, Uniwersytet Wrocławski.

Aby dostać się na któryś z wybranych kierunków podczas rekrutacji dodatkowej należy przede wszystkim zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym irka.uni.wroc.pl, a następnie sprawdzić do kiedy trwa rekrutacja na wybranym kierunku.

Zgodnie z zasadami rekrutacji, które są określone dla danego kierunku liczymy tak zwane punkty rekrutacyjne. Dostają się ci kandydaci i te kandydatki, które mają najwięcej punktów rekrutacyjnym względem limitu miejsc, czyli jeżeli na przykład mamy 30 miejsc wolnych na danym kierunku to te 30 osób, które mają najwyższą liczbę punktów rekrutacyjnym dostaną się na kierunek na Uniwersytecie Wrocławskim – tłumaczy Agata Mitek.

Od października zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim będą odbywać się w trybie stacjonarnym z elementami zajęć zdalnych.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy