Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Miasto i gmina Siechnice ciągle się rozwija, co przekłada się również na liczbę mieszkańców, która z roku na rok się powiększa. W związku z tym na terenie całej gminy są realizowane różnego rodzaju inwestycje wodociągowe, żeby zapewnić mieszkańcom nieprzerwaną dostawę wody i zabezpieczyć ich w sytuacji, gdyby tej wody miałoby zabraknąć. Jedną z takich inwestycji, która jest obecnie realizowana w Siechnicach, to jest budowa nowej stacji podwyższania ciśnienia.

Inwestycja ta jest realizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej na skrzyżowaniu ulic Ciepłowniczej, Rataja i Staszica w Siechnicach.

Zakończenie I etapu tej rozbudowy to jest koniec maja tego roku i wczesna jesień, koniec wakacji postawienie dużego zbiornika wody pitnej, który będzie służył zaopatrywaniu sieci w wodę w przypadku bardzo dużych rozbiorów w tym rejonie miasta. Mieliśmy poważny problem w tamtym roku w okresie maja, czerwca, kiedy zawiodły dostawy wody z ogrodnictwa, ze stacji uzdatniania wody położonej w sąsiedztwie. Po to jest ta rozbudowa stacji, żeby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami – mówi Milan Ušák, burmistrz gminy Siechnice.

Kolejnym ważnym elementem rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice, którą realizuje ZGK jest budowa sieci wodociągowej w ulicy Jaśminowej, połączenie skrzyżowania ul. Ziemskiej i ul. Św. Krzyża z ul. Czeremchową. Jest to prawie kilometrowy odcinek.

W marcu tego roku została podpisana umowa z wykonawcą. W chwili obecnej wykonawca wykonał już około 250 m tej sieci wodociągowej i pozostałe ma skończyć pod koniec II kwartału tego roku – mówi Piotr Brzuzek, prezes ZGK sp. z o.o.

Ten odcinek jest częścią większej inwestycji, która obejmuje budowę sieci wodociągowej z Groblic do Radwanic. Do tej pory Zakład Gospodarki Komunalnej już zrealizował trzy fragmenty tej sieci, czyli fragment w rejonie ul. Pogodnej i Kolejowej w Radwanicach, odcinek od Radwanic do Siechnic i w Siechnicach do skrzyżowania ul. Św. Krzyża z ul. Ziemską. 

Całość inwestycji sieci wodociągowej, którą realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej, to jest około 4 mln zł – mówi mówi Piotr Brzuzek.

W tamtym roku przez gminę zostało również wybudowane połączenie wodociągowe pomiędzy nową częścią Iwin w rejonie ul. Szuberta. Dzięki temu nastąpiło połączenie Żernik Wrocławskich z siecią wodociągową prowadzącą wodę od strony Wrocławia. Koszt tej inwestycji wyniósł około 900 tys. zł.

Ukończona została w ostatnich miesiącach duża inwestycja dwuetapowa, a mianowicie połączenie Radwanic od strony Księża Małego z siecią wodociągową prowadzącą wodę z zakładu produkcji wody na Mokrym Dworze i ukończona została również w ostatnich tygodniach druga część tej bardzo dużej inwestycji, czyli połączenie Radwanic z Siechnicami. Tutaj wodociąg o dużej średnicy doszedł w rejon ul. Świętego Krzyża – mówi Milan Ušák.

Docelowo wodociąg w ul. Św. Krzyża zostanie połączony z ul. Czeremchową i z ul. Opolską w Siechnicach.

To pozwoli zapewnić lepszy przepływ wody z dwóch źródeł zasilania, czyli wody wrocławskiej oraz wody ze stacji uzdatniania wody w Świętej Katarzynie, a docelowo połączyć te przepływy z wodą produkowaną w stacji uzdatniania wody „Groblice”. Inwestycja, która już zacznie się w krótce to połączenie tego wodociągu, który dojdzie w rejon ul. Czeremchowej i ul. Opolskiej, z miejscowością Groblice dużymi średnicami – mówi Milan Ušák, burmistrz gminy Siechnice.

Wodociąg na odcinku Siechnice-Groblice planowo powstanie w ciągu najbliższych 4 miesięcy i zostanie wykonany do stacji uzdatniania wody, która powstała 4 lata temu w Groblicach. W tej chwili możliwości tej stacji są wykorzystywane w sześćdziesięciu kilku procentach. Wykonanie wyżej wspomnianych połączeń, wodociągami dużej średnicy, pozwoli w pełni wykorzystać możliwości produkcyjne stacji, zwłaszcza w okresie dużych rozbiorów wody. W drugim półroczu przyszłego roku planowana jest również rozbudowa stacji uzdatniania wody w Groblicach, co zwiększy jej możliwości produkcyjne o kolejne 40%. 

Zatem mając już wybudowane te wodociągi, które będą skończone do jesieni, łącznie z tym dużym pomiędzy Siechnicami a Groblicami, kiedy będziemy mieli rozbudowaną po kilku miesiącach stację groblicką, będzie możliwość przesyłania dużo większych ilości wody nie tylko w kierunku Siechnic, ale również w kierunku Radwanic i Świętej Katarzyny. Ten rejon gminy więc znacząco zyska jeżeli chodzi o rozkład ciśnień wody w wodociągach i niezawodność dostaw tej wody – mówi Milan Ušák.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy