Rusza nocna żegluga we Wrocławiu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Pierwszy raz po wojnie, Wrocław będzie można przepłynąć na łódce dookoła dzięki udostępnieniu Śluzy Mieszczańskiej, która otwarta będzie dla armatorów od najbliższego weekendu.

Śluza otwarta będzie trzy dni w tygodniu, od piątku do niedzieli w godzinach od 10 do 18 i skorzystać z niej bezpłatnie mogą jednostki z napędem mechanicznym. 

Na konferencji poinformowano również o podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy władzami Miasta Wrocław a Wodami Polskimi, dzięki któremu śluza zostanie otwarta.  Współpraca ma zapewnić rozwój żeglugi śródlądowej na Wrocławskim Węźle Wodnym. 

Wrocław chce być prekursorem w żegludze śródlądowej nocnej i ma aspiracje do kontynuowania pomysłów w innych miastach. Dzięki listowi intencyjnemu wykonane zostanie oznakowanie niezbędne do żeglugi. 

Ponad to w przyszłości współpraca ma przynieść konieczne rozwiązania dla powstania portu śródlądowego, tramwaju wodnego oraz modernizację budowli i urządzeń hydrotechnicznych.

Odrzańska Droga Wodna ze względu na atrakcyjność turystyczną i możliwości transportowe jet rozwijana już od wielu lat. Szlak żeglugowy pozwala na przepłynięcie Polski z południa na północ. Wyruszając Odrą z Wrocławia za pomocą sieci rzek i kanałów można zwiedzić niemal całą Europę.