Seniorzy będą doradzać zarządowi powiatu wrocławskiego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zarząd powiatu wrocławskiego powołał organ doradczy - Radę Seniorów Powiatu Wrocławskiego. Główne cele to integracja i aktywizacja osób starszych z terenu powiatu.

Działam w klubie aktywnego seniora 50+ z Siechnic. Działamy na różnych płaszczyznach, bo chodzi nam o rozwój fizyczny i umysłowy wśród seniorów, o integrację tego środowiska senioralnego. Senior niejedno ma imię. Myślę, że współdziałanie ludzi z różnych gmin i wymiana informacji, co można jeszcze zrobić w naszym powiecie – mówi Danuta Winiarek, radna Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego.

Wsparcie zarządu powiatu wrocławskiego, a po drugie chcielibyśmy bardzo mocno zaktywizować wszystkich seniorów, którzy są na terenie powiatu wrocławskiego. Po wielu latach funkcjonowania powiatów w Polsce, powiat wrocławski zdecydował się na utworzenie powiatowej rady seniorów. Pomysł tworzył się od kilkunastu miesięcy. W 7 z 9 gmin są już takie rady lub inne organy senioralne. My chcieliśmy stworzyć taką radę powiatową – podkreśla Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego.

W nowo powstałej Radzie Seniorów będę pełnić funkcję wiceprzewodniczącej wskazanej przez zarząd powiatu wrocławskiego. Swoją rolę postrzegam tak, że będę łącznikiem między Radą Seniorów a zarządem powiatu wrocławskiego. Chcemy, żeby członkowie rady aktywowali pozostałych seniorów – w formie spotkań, kongresów, warsztatów, wyjazdów. Ważną rolą rady jest wymiana doświadczeń. Są tu osoby, które mają spore doświadczenie w działalności społecznej i takie, które chcą i zaczynają dopiero. To jest ważne – wyjaśnia Barbara Kosterska, wiceprzewodnicząca Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego, członek zarządu.

W niektórych gminach mamy liderów na poziomie powiatowym. Jest pani, która jest przedstawicielką w gremiach europejskich. W związku z tym chcielibyśmy, żeby te doświadczenia, płynące z organizacji, współpracy z gminami były przekazywane dalej, bo w momencie, kiedy uda nam się zorganizować dobrą radę seniorów to myślę, że nasi seniorzy z terenu powiatu będą osobami szczęśliwymi, które częściej wychodzą z domu – podsumowuje Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy