Siechnice: gmina ponosi koszty Polskiego Ładu, inflacji i wojny w Ukrainie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Już drugi rok z rzędu z inicjatywy burmistrza Siechnic została uruchomiona platforma ,,Na co idą moje pieniądze", która ma w przystępny sposób pokazywać mieszkańcom strukturę dochodów i wydatków gminy. Niestety, wojna w Ukrainie, rosnąca inflacja oraz Polski Ład spowodowały aktualizację tegorocznego budżetu gminy.

Nie od dziś wiadomo, że Polski Ład odcisnął piętno na polskich samorządach, do tego doszedł projekt ustawy o obniżce PIT, który również mocno uderza po kieszeniach polskie gminy, co w efekcie powoduje, że samorządy. zmuszone są rezygnować z różnych inwestycji.

Około 39% w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych to jest udział dla budżetów samorządowych na poziomie gmin. Ten udział w naszej gminie rósł w ostatnich latach bardzo znacząco, bardzo szybko. Wynikało to z tego, że napływa tutaj bardzo duża liczba nowych mieszkańców. Całkiem niedawno rozpoczęło się od zwolnienia z tego podatku osób do 26. roku życia. To był już pierwszy efekt ograniczenia wpływów z podatku dochodowego do budżetu gminy, pierwsza przyczyna. Następnie Polski Ład, dalej idące zmiany dotyczące opodatkowania emerytur między innymi, a teraz zapowiedź obniżenia stawki. Oczywiście, wszyscy się z tego cieszymy jako podatnicy, obniżenie z 17% do 12%, ale oczywiście wcześniej w ramach Polskiego Ładu było podniesienie kwoty wolnej, podniesienie granicy pierwszego progu – mówi Milan Ušák, burmistrz Siechnic.

Gmina Siechnice mocno inwestując, rozbudowując infrastrukturę społeczną, czy budując infrastrukturę społeczną pokrywa dodatkowe koszty bieżące utrzymania nowo powstałych obiektów, co również generuje dodatkowe koszty i konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych. Mamy jeszcze do czynienia ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z zeszłego roku, na skutek których w budżecie gminy Siechnice w roku 2022 r. odnotowujemy spadek dochodów bieżących w postaci ubytku udziału podatku od osób fizycznych – mówi Agata Dudek-Golińska, skarbnik gminy Siechnice.

Na skutek udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych gmina Siechnice utraci aż 10 milionów złotych.

– Utrata wpływów podatkowych to jest utrata właśnie wpływów dochodów bieżących, tych które są najistotniejsze dla gminy, bo gmina nie może wydawać więcej na wydatki bieżące niż dochody bieżące. Najlepiej, żeby miała nadwyżkę, im większą tym lepiej, dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, ten czas już się skończył w wyniku Polskiego Ładu. W przypadku większości gmin będzie wykazywana ujemna różnica między wydatkami bieżącymi, czyli na utrzymanie, na pensje nauczycieli, pensje pracowników, inne wydatki konserwacyjne, remontowe, energię. Będzie to kwota większa niż kwota wpływów bieżących – dodaje Milan Ušák.

Dodatkowym bodźcem jest stale rosnąca inflacja oraz skutki wojny w Ukrainie, co w rezultacie powoduje wzrastające koszty paliw i energii oraz wzrost kosztów wykonania inwestycji budowlanych związanych z utrudnionym dostępem do materiałów i siły roboczej. Wszystkie te okoliczności spowodowały konieczność aktualizacji budżetu gminy w trakcie roku.

– W związku ze wzrostem kosztów zaistniała konieczność dołożenia znacznych kwot w budżecie gminy, chociażby z tytułu zakupu energii elektrycznej. W wyniku przetargu okazało się, że w budżecie gminy Siechnice trzeba wyasygnować dodatkowe 2,5 mln złotych na te koszty w roku bieżącym i po 5 mln złotych w latach kolejnych. Są to bardzo duże kwoty, które planując wieloletnią prognozę finansową i realizację inwestycji gmin przeznaczaliśmy lub planowaliśmy na pokrycie kosztów bieżących nowej infrastruktury. Także musimy całkowicie podejść inaczej do modelowania kosztów bieżących i asygnowania kwot na kolejne inwestycje – dodaje Agata Dudek-Golińska.

Zobacz również

Saszetka z nasionami roślin pszczelego pożytku, a więc pożytecznych dla owadów zapylających wystarczy na zasianie nawet 4 metrów kwadratowych. Owady są nam niezbędne do życia i dlatego warto im pomóc, siejąc rośliny, z których będą mogły czerpać nektar i pyłki.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy