Siechnice pomagają zbierać deszczówkę

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Promując ekologiczne nawyki, Rada Miejska w Siechnicach przyjęła uchwalę, która pozwoli uzyskać dotacje na zbieranie deszczówki. Wystarczy wypełnić wniosek, aby otrzymać pieniądze na instalacje zbiornika.

 – Program ma wspierać działania proekologiczne. Beneficjentami mogą być właściciele, współwłaściciele, dzierżawcy i najemcy nieruchomości. W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda każdego z nich – mówi Jacek Gierczak, Kierownik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

Każdy, kto chciałby otrzymać pieniądze na zbiornik deszczówki musi złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim w Siechnicach. jeśli wniosek spełnia wymagania, zawierana jest umowa. Wtedy zainteresowany może przystąpić do realizacji inwestycji. gdyby tylko ta sie zakończy, może ubiegać sie o zwrot kosztów. jednorazowa pomoc może sięgać nawet tysiąca złotych.

Każdy wykonuje to we własnym zakresie i my na podstawie dostarczonej dokumentacji uznajemy ważność inwestycji. Jeśli nie będzie uwag, następuje wypłacenie dotacji – dodaje urzędnik.

 Burmistrz Siechnic Milan Ušák zapowiada, ze w kolejnych latach program na pewno będzie kontynuowany, a skorzystać z niego mogą nie tylko domy jednorodzinne, ale także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wszelkie informacje dotyczące programu są dostępne na stornie internetowej urzędu miejskiego w Siechnicach.

Zobacz również

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy