„Stop przemocy domowej” – specjalne dyżury policjantów

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Przemoc domowa to problem, który dotyka rocznie tysięcy polskich rodzin. Według danych statystycznych, w 2021 roku łączna liczba ofiar przemocy domowej w Polsce wyniosła ponad 168 tys. osób. Przemoc domowa wywołuje wiele negatywnych konsekwencji, które odbijają się zarówno na zdrowiu fizycznym, jak również psychicznym ofiary. Żeby zapobiegać i przeciwdziałać temu zjawisku, dzielnicowy z wrocławskich Krzyków st. sierż. Mateusz Ziętek, zorganizował akcję „Stop przemocy domowej. Walczymy o bezpieczne i wspólne dobro”.

Na co dzień jestem policjantem dzielnicowym i codziennie spotykam się z ludźmi, którzy tej przemocy doznają. Wielu sytuacjom można było zapobiec, jeśli te osoby miałyby odpowiednią wiedzę, jak się zachować – mówi st.sierż. Mateusz Ziętek, dzielnicowy KP Wrocław-Krzyki.

W ramach akcji ofiary lub świadkowie przemocy mogą skorzystać ze specjalnych dyżurów prowadzonych przez policjantów w Komisariacie Wrocław-Krzyki, które odbywają się co wtorek od godziny 15.00 do 19.00.

Dzięki uprzejmości rad osiedli rozpowszechniliśmy plakaty. Na dyżurach również zjawiają się osoby, które regularnie otrzymują pomoc. Kierujemy, jakie kroki podjąć, jeśli dochodzi do przemocy, wszczynamy procedurę niebieskiej karty – mówi st.sierż. Mateusz Ziętek.

Liczymy na to, że te działania będą przede wszystkim skuteczne, dlatego że dzisiaj tych narzędzi do zwalczania przemocy jest naprawdę dużo. Chociażby w przypadku, gdy policjant w trakcie interwencji stwierdzi, że taka przemoc istnieje i jest realne jej zagrożenie, może zastosować zakaz opuszczenia takiego lokalu mieszkalnego przez sprawcę i nakaz opuszczenia lokalu oraz zakaz zbliżania się do ofiar. Oczywiście kontynuacja tych działań już jest w rękach prokuratora i przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej to wszystko naprawdę może się udać – mówi st.asp. Aleksandra Freus, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Dlatego warto nie wstydzić się prosić o pomoc. 

Zobacz również

Już od ponad 20 lat we Wrocławiu są organizowane różnego rodzaju kampanie informacyjne i edukacyjne w zakresie profilaktyki HIV. Są one skierowane do wszystkich mieszkańców Wrocławia, ale szczególnie do młodzieży. W tym roku tego typu kampania odbyła się pod hasłem „WROC.WIN.WITH.HIV”, która była skierowana do uczniów wrocławskich szkół. Do kampanii dołączyło 16 wrocławskich szkół i łącznie ponad 11 tysięcy uczniów. Podsumowaniem tej kampanii była konferencja, która odbyła się w przededniu Światowego Dnia Walki z AIDS.

Social media

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz istotne informacje?

Napisz do nas:
kontakt@echo24.tv

Najnowsze programy